VALEA CUGIRULUI DIN PREISTORIE PÂNĂ ÎN ZORII EPOCII MODERNE. MONUMENTA ARCHAEOLOGICA ET HISTORICA

Cristian Ioan Popa

Disponibilitate: stoc epuizat

„Structura lucrării a fost astfel concepută încât să acopere toate aspectele esenţiale ale temei, în măsura datelor existente, acumulate într-un deceniu şi jumătate. Întrucât cuprinsul ataşat acestei prezentări poate evoca mai sugestiv atât complexitatea structurii, cât şi varietatea ariei tratate, ne rezumăm să punctăm aici doare principalele aspecte abordate. Sunt prezentate, astfel, stadiul cercetărilor, expunerea datelor actuale referitoare la subiect, în funcţie de noile cercetări, analiza problemei, concluzii marginale pentru fiecare capitol, desprinse din interpretarea acestora, urmate de formularea unor concluzii finale pe marginea lor. Au fost avute în vedere obiective şi descoperiri de interes paleontologic, arheologic şi istoric, incluzând aici şi probleme de numismatică, cartografie şi, în mod special, toponimie. Lucrarea, pe de altă parte, a fost concepută şi ca un instrument de lucru, cât mai facil, pentru cei care doresc să se informeze asupra istoriei văii Cugirului, din cele mai vechi timpuri până la în sec. al XVII-lea. În condiţiile în care urbanizarea actuală impune instituţiilor abilitate accesul la date cât mai complete privitoare la potenţialul istoric al unei zone, am conceput şi un repertoriu detaliat, uşor de accesat şi sperăm extrem de util. Repertoriul descoperirilor cuprinde toată informaţia cuprinsă în carte, prezentată cu toate datele necesare localizării, descrierea descoperilor, inclusiv reperele în coordonate GPS, bibliografia şi localizarea pe o hartă individuală a fiecărui punct. Ilustraţia cărţii se compune din: fotografii, desene ale materialelor arheologice, hărţi, grafice, tabele, menite să completeze textul şi să ofere celor interesaţi toate piesele arheologice disponibile, majoritatea lor covârşitoare provenind din cercetările proprii.”
ISBN 978-606-543-211-6
Anul apariției 2011
Format A4
Număr de pagini 832
Copertă cartonată Da