STRUCTURI RETORICE ȘI OMILETICE REFLECTATE ÎN UNELE SCRIERI ALE NOULUI TESTAMENT

Cătălin Varga

Disponibilitate: în stoc

30,00 LEI

„Nevoia abordării unui asemenea subiect biblic, care este aproape absent în preocupările bibliștilor români, se impune de la sine. Această cercetare, foarte minuţioasă și bine articulată, a părintelui doctorand Cătălin Varga, fost student de‑al meu, se adaugă altori încercări, de acest fel, între care aș aminti lucrarea părintelui profesor de la București, Constantin Preda, care abordează Cartea „Faptele Apostolilor”, din perspectiva criticismului retoric biblic.

Cercetarea de faţă, în schimb, își propune să lărgească orizontul, abordând, pe același filon, alte câteva pericope noutestamentare, după cum afirmă însuși autorul: „Acest nou capitol de hermeneutică biblică, dorim să‑l dezvoltăm în această lucrare știinţifică, extinzând viziunea criticismului retoric şi asupra altor cărţi noutestamentare, cum ar fi: Evanghelia după Luca, Faptele Apostolilor, 1 Corinteni, Galateni, Filipeni și Evrei, completându‑l cu cerinţele specifice domeniului de omiletică şi retorică”.

Trebuie spus că, această cercetare, pe lângă faptul că acoperă un mare gol în literatura de specialitate românească, este, totuși, nefinalizată, fiindcă, așa cum afirmă, din nou, autorul în concluziile sale, este doar un prim pas ce așteaptă să fie completat cu alte analize retorice de calitate, pe toate cărţile Noului Testament (desigur, doar acolo unde nevoia unui astfel de demers exegetic se impune de la sine): „De aceea, cerem îngăduinţă părerilor critice ale specialiștilor, răbdare din partea cititorilor, împreună colaborare pe acest tărâm frumos al criticismului retoric biblic cu oricine este deschis pentru continuarea acestui proiect și, nu în ultimul rând, putere și sănătate de la Bunul Dumnezeu, să pot înainta cu cercetarea și pe alte zone ale Noului Testament, care au rămas omise; dar, în speţă, și pe zona Vechiului Testament – iar prin aceasta dezvălui, conform paradigmei retorice a sintagmei „vreau să vă fac cunoscut fraţilor” (2 Pt 3,1), liniile viitorului meu proiect de cercetare biblică”. Așadar, putem să spunem că așteptăm, cu viu interes, finalizarea acestui proiect știinţific, necesar peisajului bibliografic biblic românesc!” Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană din Prefaţă

Cant.:
ISBN 978–606-020–134–2
Anul apariției 2019
Format B5
Număr de pagini 425
Copertă cartonată Nu