SFÂNTUL NICOLAE CABASILA VOL. II

Reperele vieții duhovnicești

Adrian Gh. Paul

Disponibilitate: în stoc

80,00 LEI
Iată‑ne la volumul al doilea, pe care l‑am intitulat „Sfântul Nicolae Cabasila – reperele vieții duhovnicești”, în cuprinsul căruia căutăm a descrie detaliat doctrina spirituală sau învățătura duhovnicească a Sfântului Nicolae Cabasila, așa cum o regăsim în conținutul scrierilor sale păstrate până la noi. De altfel, este vorba despre miezul gândirii bizantine și ortodoxe a Sfântului Nicolae Cabasila regăsite atât în scrierea Despre viața în Hristos, cât și în celelalte scrieri omiletice și apologetice de care dispunem. Ne vom edifica pe parcursul dezbaterilor de originalitatea lui Nicolae Cabasila atunci când vom vorbi despre opera de mântuire a omului realizată deplin prin Iisus Hristos, prototipul omului desăvârșit și încorporarea binelui nesfârșit, despre rolul și importanța Sfintelor Taine ale Bisericii înspre sporirea vieții duhovnicești și dobândirea îndumnezeirii noastre, precum și despre virtutea creștină și viața ascetică în general așa cum o regăsim trăită în Ortodoxie. Căci viața noastră trebuie să ajungă să se miște de acum „după bătăile inimii lui Hristos”, adică să ajungă a atinge nestricăciunea (nepătimirea) înțeleasă drept stare de îndumnezeire a omului, dobândită prin comuniunea plină de iubire, asemănătoare „unirii nupțiale”, cu Iisus Hristos, precum și prin „urmarea Lui” deplină și transfiguratoare întru toate până la sfințirea omului nou, rezidit, modelat și înnoit în har după chipul Său. (din „Introducere”)
Cant.:
ISBN 978-606-020-776-4
Anul apariției 2024
Format B5
Număr de pagini 226
Copertă cartonată Da