MARISIA. ȘTIINȚELE NATURII

Grilă  Listă 

   

  CONTENTS

  BOTANY

  Mariana LOZINSCHII, Nina CIORCHINĂ, Tatiana CALALB
  Micropropagation of blackberry cultivars – perspectives for Republic of Moldova • Micropropagarea in vitro a unor cultivare de mur - perspective pentru Republica Moldova

  Mihaela SĂMĂRGHIŢAN, Silvia OROIAN
  The floristic diversity of “Câmpia Transilvaniei” (Mureş County) • Diversitatea floristică a Câmpiei Transilvaniei (judeţul Mureş)

  Sorina Ştefania MATACĂ
  The lilac forest from Ponoarele. Phytosociologic considerations • Pădurea de liliac de la Ponoarele. Consideraţii fitosociologice

  Alina ROVINĂ, Monica NEBLEA
  Considerations concerning threatened cormoflora from Grădiştea Muncelului-Cioclovina Natural Park • Consideraţii privind cormoflora periclitată a Parcului Natural Grădiştea Muncelului Cicoclovina

  Luminiţa ROMAN, Anamaria HOSU, Cristiana VASILIU, Horaţiu ROMAN, Gheorghe CIUCĂ, Grigore MIHĂESCU
  Antibacterial activity of compouds derived from hidroethanolic extracts of Juglans nigra • Activitatea antibacteriană a compuşilor derivaţi din extractul hidroetanolic din Juglans nigra

  Alina ROVINĂ, Liviu ROVINĂ
  Considerations regarding the conservation status of 40A0* subcontinental peri-pannonic scrub in Grădiştea Muncelului Cioclovina Natural Park • Consideraţii asupra stării de conservare a habitatului 40A0* tufărişuri peri-panonice, în Parcul Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina

  Andreea Natalia MATEI
  Ligularia sibirica (L.) Cass. chorology in Romania and Europe, along with worldwide chorology of genus Ligularia • Studiul corologic al speciei Ligularia sibirica (L.) Cass. în Romania şi în Europa, respectiv corologia genului Ligularia la nivel mondial

  ZOOLOGY

  Simona NEAGU, Roxana COJOC, Mădălin ENACHE, Ioana GOMOIU, George GHEMES, Andreea GHEORGHE, Mădălina TUDORACHE
  The growth of halophilic microorganisms in the presence of waste glycerol and its conversion in glycidol and glycerol carbonate • Creşterea microorganismelor halofile în prezenţa glicerolului rezidual şi conversia acestuia la glicidol şi carbonat de glycerol

  NISTREANU Victoria, ANDREEV Sergiu, LARION Alina, POSTOLACHI Vlad, CALDARI Vlad
  Bat species (Mammalia, Chiroptera) hibernating in abandoned stone quarries from Saharna, Republic of Moldova • Speciile de lilieci (Mammalia, Chiroptera) care hibernează în carierele abandonate de la Saharna, Republica Moldova

  Galina BUŞMACHIU
  Survey of Collembola (Hexapoda) of the Codrii Reserve • Studiul colembolelor (Hexapoda) din Rezervația Codrii

  Natalia MUNTEANU MOLOTIEVSKIY, Svetlana BACAL,, Oxana MUNJIU, Anna MOLDOVAN
  Aquatic beetles fauna (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae and Hydrophilidae) from the Republic of Moldova • Fauna coleopterelor acvatice (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae şi Hydrophilidae) din Republica Moldova

  Liviu ROVINĂ, Alina ROVINĂ
  Aspects regarding fauna from Grădiştea Muncelului Cioclovina Natural Park • Aspecte privind fauna din Parcul Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina

  Petru-Vasile ISTRATE, Roxana COSMA
  The message beyond the forms and colours of the tropical butterflies. A study of tropical butterflies from the collection of the National College “Alexandru Papiu Ilarian” from Tîrgu Mureş • Mesajul formelor şi culorilor fluturilor tropicali - un studiu al fluturilor din colecţia Colegiului Naţional ,,Alexandru Papiu Ilarian” din Tîrgu Mureş

  Natalia SOCHIRCĂ, Larisa BOGDEA, Ludmila BUCICEANU
  Preserving and protecting condition of birds species identified in Chişinău • Situaţia conservării şi protejării speciilor de păsări identificate în municipiul Chişinău

  PALEONTOLOGY

  Florina DIACONU
  The badenian marine fauna from Neagonea Valley (Mehedinţi County) • Fauna marină badeniană de pe Valea Neagonea (judeţul Mehedinţi

Grilă  Listă