ARHIVA SOMEŞANĂ

Grilă  Listă 

  I. BISERICĂ, ŞCOALĂ ŞI SOCIETATE
  VALER COSMA, „Rădicarea din întunecata prostie”. Imaginea „neamţului” la nivelul clerului năsăudean în prima jumătate a secolului XIX
  CLAUDIA SEPTIMIA PETEANU, Raportul lui Moise Panga privind rezultatul examenelor desfăşurate în şcolile năsăudene în anul 1852
  MARIUS BÂRLIANU, Biserica Ortodoxă din Scaunul Orăştiei între 1867–1914
  DIANA COVACI, Aniversarea mileniului ungar şi ierarhii români uniţi
  ION LĂPUŞNEANU, Pagini negre în istoria Colegiului Naţional „George Coşbuc” din Năsăud
  II. POLITICĂ ŞI SOCIETATE
  VINCENZO FOTI, Assignats: il governo dell’economia nella dinamica rivoluzionaria francese
  ADRIAN ONOFREIU, Leontin Luchi – mărturii inedite despre Revoluţia de la 1848–1849
  NICOLAE TEŞCULĂ, Presa politică de limbă germană din Transilvania în perioada neoabsolutistă
  ANNA IRIMIÁS, Messina, Garibaldi e i garibaldini nelle cronache di un corrispondente e viaggiatore ungherese
  NICOLETA HEGEDŰS, Imaginea împăratului la românii ardeleni de la Memorandum până la izbucnirea Primului Război Mondial (1892–1914)
  VIOREL RUS, Originile năsăudene ale Organizaţiei Anticomuniste „Haiducii lui Avram Iancu – Divizia Sumanele Negre”
  MANUELA MARIN, Vizitele de lucru şi cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu. „Cârma ţării e între oameni, iar cârmaciul e permanent şi întâiul la datorie”
  III. STRUCTURI DE CIVILIZAŢIE TRADIŢIONALĂ
  ROMULUS ZAMFIR, Lemnul ca material de construcţie în Transilvania: utilizare şi metamorfoză
  GABRIELA SERMEŞAN, „Cununa grâului” în Ţara Năsăudului
  Dan Prahase, O variantă a motivului despre pactul cu diavolul
  IV. VARIA
  DAN LUCIAN VAIDA, Noi topoare de piatră în colecţia Muzeului Grăniceresc Năsăudean
  ADRIAN ONOFREIU, Preocupări privind arhivele în zona „graniţei militare” năsăudene până la 1918
  PAULA BURDEŢI, Structura demografică în zona periurbană a oraşului Năsăud
  V. RECENZII

Grilă  Listă