Politica de retur

SC. Mega Print SRL respectă prevederile Ordonanței de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, lege ce conferă cumpărătorului dreptul să notifice în scris comerciantul că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului de către consumător în condiţiile mai sus menţionate, comerciantul are obligaţia să ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 15 de zile de la data denunţării contractului de către consumator.

Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, în ambalajul original şi doar dacă acestea nu au suferit deteriorări, urmând să primească în termen de 30 de zile de la denunţarea unilaterală formulată în scris (document semnat de cumpărător şi transmis electronic - la adresa comenzi@edituramega.ro -  sau prin poştă cu confirmare de primire) contravaloarea comenzii. După returnarea acestora în aceeaşi stare în care au fost primite, ne angajăm să livrăm contravaloarea produselor sau altele în schimb, conform notificării. SC Mega Print SRL are dreptul ca atunci când consideră că acţiunile clientului au fost de rea-voinţă să solicite acestuia daune interese, în condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea, SC. Mega Print SRL îşi rezervă dreptul, ca în astfel de situaţii, să refuze ulterior onorarea oricăror alte comenzi ale clientului.

Orice reclamaţie privind starea produselor livrate la clienţi va fi adusă la cunoştinţa societății noastre în maximum 24 de ore de la primirea acestora, telefonic sau prin e-mail la adresele de contact de pe site.

Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire și/sau intervenții neautorizate etc.

În cazul în care produsele nu se pot livra sau integritatea le este afectată pe parcursul livrării, clientul poate cere returnarea sumelor încasate deja de SC. Mega Print SRL., dar nu şi despăgubiri suplimentare. Valoarea maximă a despăgubirilor faţă de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare a unui colet/produs este valoarea sumei încasate de la client pentru respectiva comandă.