PRIMUL CARDINAL AL ROMÂNILOR IULIU HOSSU EMINENTĂ PERSONALITATE A BISERICII ȘI NEAMULUI ROMÂNESC

Disponibilitate: stoc epuizat

„Volumul Primul Cardinal al românilor, Iuliu Hossu, eminentă personalitate a Bisericii și Neamului Românesc cuprinde actele Simpozionului omagial cu același titlu, ce a avut loc în Gherla în data de 18 iunie 2017, la iniţiativa Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, în parteneriat cu Facultatea de Istorie și Filosofie a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, având deopotrivă concursul Protopopiatului Greco-Catolic din Gherla. Iniţiativa Episcopiei de Cluj-Gherla s-a bucurat, întâi de toate, de preţiosul sprijin al Secretariatului de Stat pentru Culte, reprezentat prin persoana Excelenţei Sale Dl. Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte.

Întâlnirea de la Gherla reprezintă unul dintre momentele unui lung șir de Conferinţe și Simpozioane organizate de către Episcopia de Cluj-Gherla, cu scopul declarat de a media și repropune omului timpului nostru chipurile venerabile și înălţătoare ale Episcopilor, preoţilor, călugărilor și laicilor greco-catolici de dinainte și din timpul persecuţiei comuniste, începute în perioada octombrie-decembrie 1948. Simpozionul omagial, desfășurat în orașul Gherla, și-a propus recuperarea și evocarea, la o distanţă de mai bine de 45 de ani, a figurii primului Cardinal al românilor – Episcopul Iuliu Hossu. Păstor de suflete și sfinţitor de ţară, Episcopul Iuliu Hossu a vestit Unirea de la Alba Iulia, a străbătut de nenumărate ori Transilvania și întreaga Românie – primind șiapelativul de Episcop al Vizitaţiilor Canonice, oferind din preaplinul dragostei sufletului său fiecărui om întâlnit, ocrotind orfanii, apărându-i pe cei slabi, de orice neam și lege și, mai ales, îndrumând sufletele pe drumul credinţei. Episcopul Iuliu Hossu a fost un erudit care, deși nu a scris tratate teologice ori știinţifice, a trăit cu sufletul arzând de iubire și a murit senin, spunând cu fermitate: Știu cui am crezut! Mulţumind Bunului Dumnezeu pentru plinătatea harurilor oferite pe tot parcursul Simpozionului, Editorii doresc să își exprime recunoștinţa și gratitudinea faţă de organizatori și vorbitori, cât și faţă de participanţii care, prin prezenţă și implicare, au adus un binemeritat și cuvenit omagiu aceluia care a fost primul Cardinal al Bisericii și Neamului românesc. " - Cuvânt Înainte

ISBN 978-606-543-922
Anul apariției 2017
Format A5
Copertă cartonată Nu