PANORAME ISTORICE. SITURI ARHEOLOGICE ŞI MONUMENTE DIN TRANSILVANIA ÎN FOTOGRAFII AERIENE / TÖRTÉNELMI LÁTKÉPEK. ERDÉLYI RÉGÉSZETI LELŐHELYEK ÉS MŰEMLÉKEK LÉGI FELVÉTELEI / HISTORICAL LANDSCAPES. AERIAL PHOTOGRAPHS OF TRANSYLVANIAN ARCHAEOLOGICAL SITES AN

(CATALOGI MUSEI MARISIENSIS, SERIA ARCHAEOLOGICA, I)

Sándor Berecki, Zoltán Czajlik, Zoltán Soós

Disponibilitate: stoc epuizat

 

Apărută sub egida Muzeului Judeţean Mureş, cartea editată în trei limbi prezintă fotografiile aeriene ale unor situri arheologice şi monumente istorice din Transilvania (unele cu vizualizare 3D), însoţite de descrierea trilingvă a acestora, scrise de specialişti în arheologie, respectiv istoria artei.

„Apariţia volumului ce conţine fotografii aeriene ale siturilor arheologice şi monumentelor istorice transilvănene reprezintă o mare bucurie şi satisfacţie. Fără a reflecta asupra rezultatelor cercetărilor de teren, oglindite şi abordate în paginile volumului, aş dori să accentuez caracterul estetic al fotografiilor. Specialistul care fotografiază nu ţinteşte săvârşirea unor creaţii artistice, el îşi face doar meseria. Adică încearcă să-şi atingă scopul folosindu-se de noile metode tehnologice apărute. Produsul rezultat, adresat istoricului de artă sau consumatorului de artă, apare în forma unui şir de pictograme admirabile, care ne transmit în acelaşi timp mesajul trecutului.” (Miklós Szabó, membru titular al Academiei Maghiare de Ştiinţe).

“Nagy öröm kézbe venni az erdélyi régészetilelőhelyeket és műemlékeket bemutató légi felvételeket tartalmazó kötetet. Nem térve ki az egzakt kutatási eredményekre, hiszen a kötet ezekről gazdagon tudósít, inkább a képek esztétikai aspektusára utalnék. A fotót készítő szakember magától értetődően nem művészetet akar csinálni, hanem a mesterségét űzi. Azaz végzi a dolgát, kihasználva a technika nyújtotta lehetőségeket. Ugyanakkor az eredmény a művészettörténész és a műélvező számára – függetlenül a „régészeti” realitástól – varázslatos piktogramok sora, amelyek egyúttal a múlt üzenetét is hordozzák.” (Szabó Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja)

“There is a great pleasure in picking up this volume containing aerial photographs of Transylvanian archaeological sites and historical monuments represents. Although I have no wish to avoid reflection on the precise results of field investigations, illustrated and discussed in this volume, I would rather like to accentuate the aesthetic character of the images. The specialist photographer did not originally aim at producing was only practicing his metier using these newly developed technologies. At the same time, for art historians and art lovers, apart from the ‘archaeological’ reality, the resulting work consists of a series of magical images that in themselves contain a message from the past.” (Miklós Szabó, full member of the Hungarian Academy of Sciences)

ISBN ISBN 978-606-543-219-2
Anul apariției 2011
Format 21 x 21 cm
Număr de pagini 118
Copertă cartonată Da