MARISIA. STUDII ŞI MATERIALE. XXXV. ŞTIINŢELE NATURII

Disponibilitate: stoc epuizat

 

CONTENTS

BOTANY

Mariana LOZINSCHII, Nina CIORCHINĂ, Tatiana CALALB
Micropropagation of blackberry cultivars – perspectives for Republic of Moldova • Micropropagarea in vitro a unor cultivare de mur - perspective pentru Republica Moldova

Mihaela SĂMĂRGHIŢAN, Silvia OROIAN
The floristic diversity of “Câmpia Transilvaniei” (Mureş County) • Diversitatea floristică a Câmpiei Transilvaniei (judeţul Mureş)

Sorina Ştefania MATACĂ
The lilac forest from Ponoarele. Phytosociologic considerations • Pădurea de liliac de la Ponoarele. Consideraţii fitosociologice

Alina ROVINĂ, Monica NEBLEA
Considerations concerning threatened cormoflora from Grădiştea Muncelului-Cioclovina Natural Park • Consideraţii privind cormoflora periclitată a Parcului Natural Grădiştea Muncelului Cicoclovina

Luminiţa ROMAN, Anamaria HOSU, Cristiana VASILIU, Horaţiu ROMAN, Gheorghe CIUCĂ, Grigore MIHĂESCU
Antibacterial activity of compouds derived from hidroethanolic extracts of Juglans nigra • Activitatea antibacteriană a compuşilor derivaţi din extractul hidroetanolic din Juglans nigra

Alina ROVINĂ, Liviu ROVINĂ
Considerations regarding the conservation status of 40A0* subcontinental peri-pannonic scrub in Grădiştea Muncelului Cioclovina Natural Park • Consideraţii asupra stării de conservare a habitatului 40A0* tufărişuri peri-panonice, în Parcul Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina

Andreea Natalia MATEI
Ligularia sibirica (L.) Cass. chorology in Romania and Europe, along with worldwide chorology of genus Ligularia • Studiul corologic al speciei Ligularia sibirica (L.) Cass. în Romania şi în Europa, respectiv corologia genului Ligularia la nivel mondial

ZOOLOGY

Simona NEAGU, Roxana COJOC, Mădălin ENACHE, Ioana GOMOIU, George GHEMES, Andreea GHEORGHE, Mădălina TUDORACHE
The growth of halophilic microorganisms in the presence of waste glycerol and its conversion in glycidol and glycerol carbonate • Creşterea microorganismelor halofile în prezenţa glicerolului rezidual şi conversia acestuia la glicidol şi carbonat de glycerol

NISTREANU Victoria, ANDREEV Sergiu, LARION Alina, POSTOLACHI Vlad, CALDARI Vlad
Bat species (Mammalia, Chiroptera) hibernating in abandoned stone quarries from Saharna, Republic of Moldova • Speciile de lilieci (Mammalia, Chiroptera) care hibernează în carierele abandonate de la Saharna, Republica Moldova

Galina BUŞMACHIU
Survey of Collembola (Hexapoda) of the Codrii Reserve • Studiul colembolelor (Hexapoda) din Rezervația Codrii

Natalia MUNTEANU MOLOTIEVSKIY, Svetlana BACAL,, Oxana MUNJIU, Anna MOLDOVAN
Aquatic beetles fauna (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae and Hydrophilidae) from the Republic of Moldova • Fauna coleopterelor acvatice (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae şi Hydrophilidae) din Republica Moldova

Liviu ROVINĂ, Alina ROVINĂ
Aspects regarding fauna from Grădiştea Muncelului Cioclovina Natural Park • Aspecte privind fauna din Parcul Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina

Petru-Vasile ISTRATE, Roxana COSMA
The message beyond the forms and colours of the tropical butterflies. A study of tropical butterflies from the collection of the National College “Alexandru Papiu Ilarian” from Tîrgu Mureş • Mesajul formelor şi culorilor fluturilor tropicali - un studiu al fluturilor din colecţia Colegiului Naţional ,,Alexandru Papiu Ilarian” din Tîrgu Mureş

Natalia SOCHIRCĂ, Larisa BOGDEA, Ludmila BUCICEANU
Preserving and protecting condition of birds species identified in Chişinău • Situaţia conservării şi protejării speciilor de păsări identificate în municipiul Chişinău

PALEONTOLOGY

Florina DIACONU
The badenian marine fauna from Neagonea Valley (Mehedinţi County) • Fauna marină badeniană de pe Valea Neagonea (judeţul Mehedinţi

ISBN ISSN 1016–9652
Anul apariției 2015
Format A4
Număr de pagini 154
Copertă cartonată Da