Lista completă a cărților (2015-2020)

 

ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE

 

978-606-543-562-9

Editor Constantin Augustus Bărbulescu

ROMÂNII ȘI EUROPA (SEC. XIV–XXI). LES ROUMAINS ET L’EUROPE (SIÈCLES XIV–XXI)

978-606-543-563-6

Sorin Valer Russu

PROCESUL ZIARULUI „UNIREA” IN DOCUMENTE INEDITE

978-606-543-566-7

Corina Borș

PROTEJAREA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC IN ROMANIA DIN PERSPECTIVA EVOLUTIEI CADRULUI LEGISLATIV IN CONTEXT EUROPEAN

978-606-543-567-4

Daniel Dumitran

ISTORII IN PIATRA. CIMITIRUL EVREIESC DIN ALBA IULIA PARTEA 1

978-606-543-568-1

Editor Daniela Marcu Istrate

CETATEA ARDUD. REPERE ISTORICE ŞI ARHEOLOGICE / TÖRTÉNETI ÉS RÉGÉSZETI ADATOK. ERDŐD VÁRA /

HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL DATA. ARDUD FORTRESS

978-606-543-571-1Vol. I

Szerkesztette: Győrffy Gábor és Péter Árpád

KÖZÖSSÉGTEREMTŐ (RÉGI ÉS ÚJ) ERDÉLYI MÉDIA. KOLOZSVÁRI MÉDIATUDOMÁNYI MŰHELY – 1

978-606-543-572-8

Mihai Răzvan Neagu

FORMAREA INTELECTUALITĂŢII DIN TURDA. STUDENŢI DIN TURDA LA MARILE UNIVERSITĂŢI EUROPENE. 1377-1918

978-606-543-573-5

Dan Băcueţ-Crişan

PORTA MESESINA ÎN PREAJMA ANULUI 1000 - CERCETARI. SITURI. ARTEFACTE -

978-606-543-575-9

Daniel Dumitran             

ISTORII IN PIATRA. CIMITIRUL EVREIESC DIN ALBA IULIA

978-606-543-576-6

Pantilimon Popovici

MONOGRAFIA PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE RĂZBOIENI-CETATE

978-606-543-577-3

Oana Habor

INCURSIUNI PE TĂRÂMUL MEDICAL TRANSILVĂNEAN (1876-1914)

978-606-543-578-0

Andreea-Paula Ibănescu

THE GEOPOLITICAL STATUTE OF IRAN AND TURKEY IN THE POST-COLD WAR ERA

978-606-543-579-7

Editors: Nicolae Cătălin Rişcuţa, Iosif Vasile Ferencz, Oana Tutilă Bărbat

REPRESENTATIONS, SINGS AND SIMBOLS. PROCEEDINGS OF THE SYMPOSION ON RELIGION AND MAGIC

978-606-543-583-4

Felician Velimirovici

ISTORIE ȘI ISTORICI ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ

978-606-543-590-2

Volum îngrijit de:Nicolae Edroiu, Vlad Popovici

HOLOCAUSTUL EVREILOR DIN TRANSILVANIA DE NORD.  70 DE ANI. LUCRĂRILE CONFERINTEI

ŞTIINTIFICE DESFASURATE LA CLUJ-NAPOCA – 13 IUNIE 2014

978-606-543-592-6

Cristina-Georgeta Alexandrescu

CULT AND VOTIVE MONUMENTS IN THE ROMAN PROVINCES

978-606-543-593-3

Sever-Petru Boţan

VASE DE STICLA IN SPAȚIUL DINTRE CARPAȚI ȘI PRUT

978-606-543-594-0

Sándor Berecki

IRON AGE SETTLEMENT PATTERNS AND FUNERARY LANDSCAPES IN TRANSYLVANIA

978-606-543-595-7

Cosmin Căprioară

CONTRIBUTII LA STUDIUL LIMBAJULUI MEDICAL POPULAR ROMANESC

978-606-543-596-4

Ionuț-Constantin Petcu

ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE (1859–1914)

978-606-543-597-1

Răzvan Mateescu

SARMIZEGETUSA REGIA. CATALOG

978-606-543-600-8

Sorin Cociș, Vlad-Andrei Lăzărescu

AD FINEM IMPERII ROMANI

978-606-543-604-6

Gelu A. Florea (Coordonator)

MATRIȚA DE BRONZ DE LA SARMIZEGETUSA REGIA

978-606-543-606-0Vol. I

Editat de Gheorghe Lazaroviciși Adrian Ardeț

ŢARA GUGULANILOR. STUDII DE ETNOARHEOLOGIE, ETNOGRAFIE ȘI ETNOISTORIE

978-606-543-607-7

Maria Lobonţ-Puşcaş

LOCUINŢĂ, LOCUIRE ŞI MENTALITATE ÎN ZONA DE GRANIŢĂ 

978-606-543-608-4

Nicolae D. Ghika

CINCI LUNI ÎN ŢARA SOMALILOR

978-606-543-611-4

Laura Stanciu

PETRU MAIOR ŞI PRIETENII

978-606-543-612-1

Mihai Bărbulescu

ARTA ROMANĂ LA POTAISSA

978-606-543-613-8

WORSHIP, HABITATION, REFUGE. BRONZE AND IRON AGE SITES OF THE LOWER FENEŞ VALLEY

 

978-606-543-614-5Vol. I

Tibor-Tamás Daróczi, Adrian Ursuţiu

WORSHIP, HABITATION, REFUGE. BRONZE AND IRON AGE SITES OF THE LOWER FENEŞ VALLEY. VOLUME I. TEXT

978-606-543-615-2Vol. II

Tibor-Tamás Daróczi, Adrian Ursuţiu

WORSHIP, HABITATION, REFUGE. BRONZE AND IRON AGE SITES OF THE LOWER FENEŞ VALLEY. VOLUME II. PLATES

978-606-543-616-9

Alexandru Dărăban

SOLOMON HALIŢĂ.  OM AL EPOCII SALE

978-606-543-617-6

Cristian Găzdac

DROBETA. THE NEVER ABANDONED CITY OF ROMAN DACIA

978-606-543-620-6

Victor Sava, Anamaria Tudorie, Mihaela Savu

 GHIOROC „BALASTIERA VEST”. O AŞEZARE NEOLITICĂ DIN BAZINUL MUREŞULUI INFERIOR. GHIOROC “BALASTIERA VEST”.

A NEOLITHIC SETTLEMENT IN THE LOWER MUREŞ BASIN

978-606-543-626-8

Cristian Găzdac

DROBETA. ORAȘUL NEPĂRĂSIT AL DACIEI ROMANE

978-606-543-627-5

Iașin Sașa

FAMILIILE NOBILIARE SÂRBEŞTI DIN BANAT, ÎN SECOLELE AL XV‑LEA ŞI AL XVI‑LEA

978-606-543-628-2

Sergiu Soica

EPISCOPUL IOAN BĂLAN ÎN DOSARELE SECURITĂŢII

978-606-543-629-9

Ioan Bejinariu

CONTRIBUȚII ARHEOLOGICE LA CUNOAȘTEREA EPOCII BRONZULUI ÎN DEPRESIUNEA ȘIMLEULUI

978-606-543-631-2

Mihai A. Panu

CAPCANELE IDEOLOGIEI. OPŢIUNI POLITICE ALE ETNICILOR GERMANI ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ

978-606-543-633-6

Ioan Bejinariu

CONTRIBUȚII ARHEOLOGICE LA CUNOAȘTEREA EPOCII BRONZULUI ÎN DEPRESIUNEA ȘIMLEULUI

978-606-543-634-3

Daniel Hrenciuc

VIZITELE REGILOR ROMÂNIEI ÎNTREGITE ÎN REPUBLICA A II-A POLONĂ (1923-1937)

978-606-543-636-7

Coordonator Daniela Marcu Istrate

REDESCOPERIREA TRECUTULUI MEDIEVAL AL BRAȘOVULUI: CURTEA BISERICII NEGRE /

UNEARTHING THE MEDIEVAL PAST OF BRAŞOV: THE BLACK CHURCH YARD

978-606-543-637-4

Dan Lucian Vaida

OMAGIU PROFESORULUI GHEORGHE MARINESCU LA 70 DE ANI

978-606-543-638-1

Coordonator Daniela Marcu Istrate

ÎNCEPUTURILE AȘEZĂRII BRAȘOV: OAMENI, OBIECTE, GÂNDURI / THE BEGINNINGS OF THE SETTLEMENT OF BRAȘOV:

PEOPLE, OBJECTS, THOUGHTS

978-606-543-641-1

Muzeul Etnografic al Transilvaniei

O NOSTALGIE INTRADUCTIBILĂ. CONSTANTIN UDROIU (1930-2014)

978-606-543-642-8

Marin Iulian Neagoe

REPREZENTĂRI ANTROPOMORFE NEOLITICE ȘI ENEOLITICE ÎN COLECȚIA MUZEULUI REGIUNII PORȚILOR DE FIER

978-606-543-644-2

Ion Mușlea

SCHIMBURI EPISTOLARE CU RESPONDENȚII LA CHESTIONARELE ARHIVEI DE FOLKLOR A ACADEMIEI ROMANE. VOL. 2

978-606-543-645-9

Sorin Valer Russu

UNIREA DE LA 1918 REFLECTATA IN PAGINILE ZIARULUI „UNIREA” DE LA BLAJ

978-606-543-646-6

Luminița Dumănescu

ȚARĂ, ȚARĂ, VREM OSTAȘI! DESPRE COPILĂRIE, ÎN COMUNISM

978-606-543-647-3

Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai-Baltă

XILOGRAVURA DIN CARTEA ROMANEASCA VECHE TIPARITA LA BUCUREȘTI (1582-1830)

978-606-543-648-0

Coriolan Horațiu Opreanu,Vlad-Andrei Lăzărescu

A ROMAN FRONTIER MARKETPLACE AT POROLISSUM IN THE LIGHT OF NUMISMATIC EVIDENCE.

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE ROMAN LIMES ECONOMY

978-606-543-649-7Coed. Sc. Ardeleană

Răzvan Mihai Neagu, Grigore Marchiş, Gheorghe Gotea

CATEDRALA SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL DIN TURDA. 80 DE ANI DE LA SFINTIRE. 1935-2015

978-606-543-651-0

Tibor-Tamás Daróczi

CLUJ-NAPOCA - IULIU MANIU STREET NO. 4. THE NEOLITHIC LEVELS

978-606-543-652-7

Cosmina-Maria Berindei

SFARȘITUL LUMII ȘI DESTINUL POSTUM AL SUFLETELOR IN IMAGINARUL CULTURII TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI

978-606-543-653-4

Greta Miron

VIAȚĂ PAROHIALĂ ȘI DIVERSITATE CONFESIONALĂ ÎN TRANSILVANIA SECOLULUI AL XVIII-LEA

978-606-543-654-1

HARRY POTTER ȘI ADEVĂRATA ISTORIE A FARMACIEI. GHID POVESTIT AL COLECȚIEI DE ISTORIA FARMACIEI DIN CLUJ

978-606-543-656-5

Sorin Arhire

MAREA BRITANIE ŞI ROMÂNIA (1936-1941): RELAŢII POLITICE, ECONOMICE ŞI CULTURALE

978-606-543-561-2

Ioan Micu MoldovanEdiție critică, postfață, note, indici și glosar de Ion Cuceu şi Maria Cuceu

FOLCLOR DIN TRANSILVANIA (1863-1878)

978-606-543-569-8

Alina Branda

METODA CHESTIONARELOR IN ETNOLOGIA ROMÂNEASCĂ. O ABORDARE CRITICĂ

978-606-543-574-2

Carmen Maria Neumann

I. COJOACE, SUBE, PIEPTARE

978-606-543-635-0

Ion Mușlea

SCHIMBURI EPISTOLARE CU RESPONDENȚII LA CHESTIONARELE ARHIVEI DE FOLKLOR A ACADEMIEI ROMÂNE

978-606-543-661-9

Coordonator Florin Gogâltan

NEOLITHIC AND ENEOLITHIC IN THE LOWER MUREȘ BASIN

978-606-543-662-6

Coordonator Florin Gogâltan

METAL AND METALWORKING IN THE BRONZE AGE TELLS FROM THE CARPATHIAN BASIN

978-606-543-664-0

Ileana Burnichioiu

MĂNĂSTIREA BIZERE. VOL. II

978-606-543-667-1

Coordonatori: Dumitru Țeicu, Loránd Mádly, Iosif Marin Balog

MULTICULTURALISM, IDENTITATE ȘI DIVERSITATE. PERSPECTIVE ISTORICE.
IN HONOREM PROF. UNIV. DR. RUDOLF GRÄF LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 60 DE ANI

978-606-543-668-8

Silviu Borş, Alexiu Tatu, Bogdan Andriescu

PARTICIPANȚI DIN LOCALITĂȚI SIBIENE LA MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ DE LA ALBA IULIA DIN
1 DECEMBRIE 1918

978-606-543-669-5

Editor Constanze Höpken,Szilamér Péter Panczél

INTRODUCTION TO THE EASTERN LIMES OF ROMAN DACIA

978-606-543-670-1

Nicoleta Man, Szilamér Péter Panczél

ROMAN DACIA AND BEYOND

978-606-543-672-5

Sándor József Sztáncsuj

GRUPUL CULTURAL ARIUŞD PE TERITORIUL TRANSILVANIEI

978-606-543-675-6 Vol. II

Ediţie critică de documente inedite, note şi glosar de Ion Cuceu şi Maria Cuceu

IOAN MICU MOLDOVAN, FOLCLOR DIN TRANSILVANIA (1863-1878). VOLUMUL II

978-606-543-676-3 Vol. 1

Ediţie critică de documente inedite, alcătuită de Maria Cuceu, Anamaria Lisovschi şi Cosmina Timoce-Mocanu, cu un indice tematico-tipologic de Ion Cuceu

REPERTORIUL GENERAL AL ARHIVEI DE FOLCLOR A ACADEMIEI ROMÂNE. 1930-1948. CORPUSUL RĂSPUNSURILOR LA CHESTIONARELE ŞI

CIRCULARELE FOLCLORICE ALE LUI ION MUŞLEA. TOMUL I BASARABIA – CHESTIONARELE  II, IV ŞI VII

978-606-543-678-7

Claudia Septimia Sabău

MENTALITĂŢI COLECTIVE ÎN SATELE NĂSĂUDENE FOSTE GRĂNICEREŞTI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX‑LEA

978-606-543-681-7

Cristian Găzdac, George G. Marinescu,Ágnes Alföldy-Găzdac

TEZAURUL DE LA BISTRIȚA. UN TEZAUR REPUBLICAN ROMAN?

978-606-543-682-4

Corina Teodor

POMPILIU TEODOR ȘI LUMEA PRIN CARE A TRECUT

978-606-543-684-8

Edited by Rita E. Németh, Botond Rezi

BRONZE AGE CHRONO LOGY IN THE CARPATHIAN BASIN. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM FROM TÂRGU MUREŞ.

2–4 OCTOBER 2014

978-606-543-685-5

Gordán Edina, Rezi Botond

FONDUL DE CARTE VECHE AL BIBLIOTECII MUZEULUI JUDEŢEAN MUREŞ, TIPĂRIT ÎNAINTE DE 1850

978-606-543-686-2

Marius Bucur

CULPA DE A FI GRECO-CATOLIC. PROCESUL EPISCOPULUI ALEXANDRU RUSU (1957)

978-606-543-687-9

Valentin MarinTraducere, note şi glosar în limba engleză: Viorela-Valentina Dima

POLITICĂ ŞI STRATEGIE LA DUNĂREA DE JOS ÎN SECOLELE VI A. CHR. - II P. CHR /

POLITICS AND STRATEGY IN THE LOWER DANUBE FROM 6TH CENTURY BC TO 2ND CENTURY AD

978-606-543-689-3

Editori: Cristian Găzdac, Dan Lucian Vaida

ACADEMICIANUL DUMITRU PROTASE LA 90 DE ANI. MAGISTRUL ȘI OMUL. BIOGRAFIE ILUSTRATĂ

978-606-543-691-6

Ioan A. Borgovan, Kiss Ibolya

LUDUȘ. TURNURI, TOWERS, TORNYOK

978-606-543-693-0

Gheorghe Calcan

UNIFICAREA ADMINISTRATIVĂ A ROMÂNIEI ÎNTREGITE (1918–1925)

978-606-543-694-7

Molnár Zsolt

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA CULTURII OTOMANI DIN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI.
CERAMICĂ ŞI METAL

978-606-543-695-4

Daniel Hrenciuc

FRANCMASONERIA ÎN ROMÂNIA

978-606-543-697-8

EROS ŞI SEXUALITATE ÎN DACIA ROMANĂ. CATALOG DE EXPOZIŢIE

 

978-606-543-699-2

Csaba Szabó

BÉLA CSERNI AND THE BEGINNINGS OF URBAN ARCHAEOLOGY IN ALBA IULIA

978-606-543-700-5

Sergiu Soica

CARDINALUL IULIU HOSSU ÎN DOSARELE SECURITĂŢII – NOTE INFORMATIVE –

978-606-543-701-2

Herausgegeben vonAndrás F. Balogh

WECHSELWIRKUNGEN IN SÜDOSTEUROPA. FALLBEISPIELE AUS DER DEUTSCHEN SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFT.

FESTSCHRIFT FÜR LUCIA GORGOI ZUM 65. GEBURTSTAG

978-606-543-702-9

Editor Marius Porumb

CERCETAREA ACADEMICĂ CLUJEANĂ. TRADIȚIE ȘI PERFORMANȚĂ

978-606-543-703-6

Stelian Tofană

SOCIETATEA DE AZI – O LUME FĂRĂ FAMILIE?

978-606-543-704-3

Andrei Zador

TEHNOFRIG. MONOGRAFIE (CRONICĂ ILUSTRATĂ). SEPTEMBRIE 1949 – DECEMBRIE 2001

978-606-543-705-0

Răzvan Mihai Neagu

EPISCOPI ŞI EPISCOPII ÎN ESTUL UNGARIEI MEDIEVALE. TIPOLOGII EPISCOPALE ÎN DIECEZELE DE TRANSILVANIA,

ORADEA ŞI CENAD ÎN EVUL MEDIU

978-606-543-708-1

Editor Marius Porumb

MEMBRII TRANSILVĂNENI AI ACADEMIEI ROMÂNE. DICȚIONAR

978-606-543-711-1

Diana Iegar

O ISTORIE A COLEGIULUI NAȚIONAL „DOAMNA STANCA”

978-606-543-714-2

Daniel Vasile Sana, Vasile Marinoiu, Ștefan Viorel Georgescu

LOCURI. OAMENI. LUCRURI. ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ PE VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,

TÂRGU JIU, 2016

978-606-543-715-9

Vladimir-Alexandru Bogosavlievici

CLUJ 700. SCURT ISTORIC (SECOLELE XII-XVI)

978-606-543-717-3

Victor Cojocaru

INSTITUŢIA PROXENIEI ÎN SPAŢIUL PONTIC

978-606-543-718-0

Sándor Berecki

THE BRONZE AGE SITE FROM LUDUŞ

978-606-543-720-3

Daniel Hrenciuc

GEOPOLITICA FRONTIERELOR ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL CRIZEI UCRAINENE

978-606-543-721-0

Andreea Grecu

AMINTIRI DIN TOFLEA. MEMORIES FROM TOFLEA

978-606-543-722-7

Victor Cojocaru

MOBILITY IN RESEARCH ON THE BLACK SEA REGION

978-606-543-728-9

Marius Eppel (coordonator)

MAGIE ȘI FAMILIE ÎN EUROPA ÎN EPOCILE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ

978-606-543-729-6

Coordonatori: Sever Mureșan,Vasile Șt. Tutula

COMUNA TELCIU LA 770 DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ (1245–2015)

978-606-543-731-9

Adrian Onofreiu, Dan Lucian Vaida

BATALIONUL I GRANICERESC DE GARDA (1933–1940)

978-606-543-733-3

Ioan Chindriș, Niculina Iacob, Eva Mârza

CATALOGUL CĂRȚII ROMÂNEȘTI VECHI DIN IMPERIUL HABSBURGIC (1691–1830)

978-606-543-734-0

Daniel Hrenciuc

CULTUL LIPOVEAN DIN ROMANIA IN DOCUMENTELE SECURITAȚII POPORULUI (1948–1960)

978-606-543-738-8

Nicolae Gudea

POROLISSUM – UN FOCAR AL CREȘTINISMULUI TIMPURIU ÎN PROVINCIA POROLISSENSIS (SECOLELE II–III P. CHR.)

ȘI ÎN EPOCA POST AURELIANĂ (SECOLELE IV–VI P. CHR.)

978-606-543-740-1

Ciprian Firea

POLIPTICELE MEDIEVALE DIN TRANSILVANIA: ARTA, LITURGHIE SI PATRONAJ

978-606-543-742-5

Richard A. Mason,  Costin Croitoru

CARL SCHUCHHARDTʼS CONTRIBUTIONS ON ANCIENT LINEAR FORTIFICATIONS ALONG THE LOWER DANUBE

978-606-543-743-2

Sorin Cociș

THE BROOCHES WORKSHOPS FROM ROMAN DACIA

978-606-543-744-9

Ioan Piso, Dan Deac

LES INSCRIPTIONS TÉGULAIRES DU MUSÉE NATIONAL DE TRANSYLVANIE

978-606-543-745-6

Ioan Piso

LES INSCRIPTIONS TÉGULAIRES DU MUSÉE DE ZALAU

978-606-543-746-3

Ioan Piso, Radu Ardevan, Eugenia Beu-Dachin, Carmen Fenechiu, Ștefania Lalu

LEXICONUL EPIGRAFIC AL DACIEI

978-606-543-747-0

Radu Ardevan, Eugenia Beu-Dachin (editori)

MENSA ROTUNDA EPIGRAPHICA NAPOCENSIS

978-606-543-749-4

Cristina-Georgeta Alexandrescu, Christian Gugl, Barbara Kainrath (Hrsg.)

TROESMIS I. DIE FORSCHUNGEN VON 2010–2014

978-606-543-750-0

Mureşan Olimpia

ACASĂ, DE CRĂCIUN. DIN TRADIŢIILE SATULUI SĂLĂJEAN – SĂRBĂTORILE DE IARNĂ

978-606-543-751-7

Ioan I. Blejan

POVESTEA VIEŢII MELE. O MICROMONOGRAFIE A FAMILIEI COLONEL (R.) ING. IOAN I. BLEJAN 1935–2012

978-606-543-752-4

Mihai Gligor (ed.)

FROM INHUMATION TO CREMATION IN ROMANIAN NEOLITHIC AND ENEOLITHIC

978-606-543-755-5

Editori: Vitalie Bârcă, Sorin Cociș

ORBIS ROMANUS AND BARBARICUM. THE BARBARIANS AROUND THE PROVINCE OF DACIA AND

THEIR RELATIONS WITH THE ROMAN EMPIRE.

978-606-543-756-2

Edited by Constanze Höpken and
Szilamér-Péter Pánczél

THE AUXILIARY FORTS AND WATCHTOWERS ON THE EASTERN LIMES OF ROMAN DACIA

978-606-543-757-9

Alexandru Popa,Zsigmond Lórand Bordi

STUDII ASUPRA GRANIŢELOR ROMANE DIN DACIA. FORTIFICAŢIA DE LA COMOLĂU

978-606-543-762-3

Marius Neculae

RÂMNICENII ȘI REVOLUȚIA ROMÂNĂ DIN 1989

978-606-543-764-7VOL. 1

Costin Feneşan

DIPLOMATICUM BANATICUM. VOL. 1

978-606-543-766-1

Sanda Băcueț

NOI DESPRE NOI. ELEMENTE REPREZENTATIVE ALE PATRIMONIULUI CULTURAL SĂLĂJEAN

978-606-543-767-8

Alexandru Chiselev

MAGIA LA ROMÂNII ȘI UCRAINENII DIN NORDUL DOBROGEI

978-606-543-768-5

Editor Cristina-Georgeta Alexandrescu

TROESMIS – A CHANGING LANDSCAPE. ROMANS AND THE OTHERS IN THE LOWER DANUBE REGION IN

THE FIRST CENTURY BC – THIRD CENTURY AD. PROCEEDINGS OF AN INTERNATIONAL COLLOQUIUM TULCEA,

7TH-10TH OF OCTOBER 2015

978-606-543-770-8

Teofil BugnariuEditie bilingvă, îngrijită de Maria Cuceu și Salat Zakarias Erzsébet

BIBLIOGRAFIA COMPLETĂ A MATERIALELOR ETNOGRAFICO-FOLCLORICE ROMÂNEȘTI DIN PUBLICAȚIILE MAGHIARE

978-606-543-771-5

Ioan Micu Moldovan. Editie critică de documente inedite, note, indici si postfata de Ion Cuceu si Maria Cuceu

FOLCLOR DIN TRANSILVANIA (1863-1878). III LIRICA POPULARA.

978-606-543-772-2Vol. I

Vlad Lăzărescu, Coriolan H. Opreanu,Sorin Cociș

AȘEZĂRILE ANTICE DE LA SUCEAGU-RĂDAIA (JUD. CLUJ). I. EPOCA ROMANĂ

978-606-543-773-9

Ioan Stanciu

AȘEZAREA DE LA LAZURI-LUBI TAG (JUD. SATU MARE). ASPECTE ALE LOCUIRII MEDIEVALE TIMPURII ÎN NORD-VESTUL ROMÂNIEI

978-606-543-775-3

Neculai Bolohan

BRONZUL TÂRZIU LA DUNĂREA DE JOS. COMPONENTE ȘI RELAȚII INTERCULTURALE

978-606-543-776-0

Florin Gogâltan, Sorin Ailincăi (ed.)

SETTLEMENTS OF LIFE AND DEATH. STUDIES FROM PREHISTORY TO MIDDLE AGES

978-606-543-777-7

Florin Gogâltan, Cristina Cordoș (ed.)

PREHISTORIC SETTLEMENTS: SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL ASPECTS. SEVEN STUDIES IN THE CARPATHIAN AREA

978-606-543-778-4

Florin Gogâltan, Cristina Cordoș (ed.)

ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS IN THE BRONZE AGE TELL SETTLEMENTS FROM SÂNTION AND TOBOLIU

978-606-543-779-1

Ana-Maria Nenițoiu

OAMENI ȘI ATITUDINI ÎN FAȚA MORȚII ÎN COMITATUL BISTRIȚA-NĂSĂUD (1876-1914). NECROLOGUL - ISTORIC ȘI SURSE

978-606-543-780-7

Elena Dana Prioteasa

MEDIEVAL WALL PAINTINGS IN TRANSYLVANIAN ORTHODOX CHURCHES ICONOGRAPHIC SUBJECTS IN HISTORICAL CONTEXT

978-606-543-781-4

Victor Sava

NEOLITHIC AND ENEOLITHIC IN THE LOWER MUREŞ BASIN

978-606-543-784-5

Sándor Berecki

IRON AGE CHRONOLOGY IN THE CARPATHIAN BASIN. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM FROM TÂRGU MUREŞ.

8–10 OCTOBER 2015

978-606-543-785-2

Nicolae Edroiu

COMUNICĂRI ACADEMICE. 2010‑2015

978-606-543-786-9

Editori: Ion Cârja, Dan-Lucian Vaida,Loránd L. Mádly, Dan Prahase

UN ARDELEAN ÎN MARELE RĂZBOI / EIN SIEBENBÜRGER IM GROßEN KRIEG / A TRANSYLVANIAN IN THE GREAT WAR:

ALBERT PORKOLÁB (1880-1920)

978-606-543-787-6

Coriolan H. Opreanu, Vlad-A. Lăzărescu (Editors)

LANDSCAPE ARCHAEOLOGY ON THE NORTHERN FRONTIER OF THE ROMAN EMPIRE AT POROLISSUM. AN INTERDISCIPLINARY APPROACH

978-606-543-794-4

Adriana Antal

VENUS CULT IN ROMAN DACIA

978-606-543-795-1

MONEDA ROMANA DIN CASTRUL DE LA BUCIUMI. GHID DE PREZENTARE GENERALA

 

978-606-543-796-8

Editors: Oana Tutilă, Nicolae Cătălin Rişcuţa, Iosif Vasile Ferencz

ARCHAEOLOGICAL SMALL FINDS AND THEIR SIGNIFICANCE. PROCEEDINGS OF THE SYMPOSIUM ON GAMES AND TOYS

978-606-543-797-5

Ediţie critică de documente inedite, alcătuită de Maria Cuceu, Anamaria Lisovschi şi Cosmina Timoce-Mocanu, cu un indice tematico-tipologic de Ion Cuceu

REPERTORIUL GENERAL AL ARHIVEI DE FOLCLOR A ACADEMIEI ROMÂNE. 1930-1948. CORPUSUL RĂSPUNSURILOR LA CHESTIONARELE

ŞI CIRCULARELE FOLCLORICE ALE LUI ION MUŞLEA. TOMUL I BASARABIA – CHESTIONARELE  II, IV ŞI VII

978-606-543-798-2

Ovidiu Țentea

FRONTIERELE IMPERIULUI ROMAN

978-606-543-799-9

Diana Iegar

MEDIEȘUL AURIT

978-606-543-800-2

Szilárd Sándor Gál

PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE TÖRÖK AURÉL ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION FROM TÂRGU MUREŞ.

13–15 NOVEMBER 2015

978-606-543-801-9

Ovidiu Emil Iudean

THE ROMANIAN GOVERNMENTAL REPRESENTATIVES IN THE BUDAPEST PARLIAMENT (1881-1918)

978-606-543-804-0

Corina Teodor

O ISTORIE DIN FĂRÂME: PROTOPOPIATUL GRECO-CATOLIC AL MUREȘULUI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX

978-606-543-806-4

Vlad Lăzărescu, Coriolan H. Opreanu,
Sorin Cociș

AȘEZĂRILE ANTICE DE LA SUCEAGU-RĂDAIA (JUD. CLUJ). I. EPOCA ROMANĂ

978-606-543-807-1

Daniel Hrenciuc

POLONIA ÎNTRE EST ȘI VEST: 1918–2016

978-606-543-810-1

Răzvan Mihai Neagu

MOMENTE DIN ISTORIA ORAŞULUI TURDA. PERSONALITĂŢI, EVENIMENTE, INSTITUŢII
(SECOLELE XV–XX)

978-606-543-811-8

Andrei Zador

PERSONALITAȚI MARCANTE ALE EVREIMII CLUJENE

978-606-543-812-5

Ediţie îngrijită de Laura Stanciu și Alin Mihai Gherman

PETRU MAIOR. PREDICHE SAU INVAȚATURI LA TOATE DUMINICILE ȘI SARBATORILE ANULUI

978-606-543-813-2

Alexandru-Bogdan Bud

ISTORIE ȘI CONTINUITATE. STUDIILE ENGLEZE LA CLUJ

978-606-543-819-4

Marius Eppel

JUSTIȚIE ȘI SUPERSTIȚIE. PROCESE DE VRAJITORIE DIN EUROPA (SECOLELE XVII–XVIII)

978-606-543-822-4

Berecki Sándor, Horti Emese,Kacsó Károly, Nyulas Dorottya

OROSZ ENDRE REGESZETI GYUJTEMENYE / COLECȚIA ARHEOLOGICĂ A LUI ENDRE OROSZ

978-606-543-823-1

Vladimir-Alexandru Bogosavlievici,
Laura Zmicală

CLUJUL VAZUT ȘI NEVAZUT. GHID ISTORICO-TURISTIC / CLUJ SEEN AND UNSEEN. A HISTORICAL-TOURIST GUIDE. ED. A 3-A

978-606-543-824-8

Sergiu Soica

CARDINALUL ALEXANDRU TODEA IN DOSARELE SECURITATII – NOTE INFORMATIVE –

978-606-543-826-2

Cristina-Georgeta Alexandrescu, Christian Gugl, Barbara Kainrath (Hrsg.)

TROESMIS

978-606-543-827-9

Iacob Mârza, ediție de Radu Mârza

ZENOVIE PACLIȘANU. CONTRIBUȚII LA O MONOGRAFIE

978-606-543-829-3VOL. 1

Manuela Marin

ROMII ȘI REGIMUL COMUNIST: MARGINALIZARE, INTEGRARE ȘI OPOZIȚIE

978-606-543-830-9VOL. 2

Manuela Marin

ROMII ȘI REGIMUL COMUNIST: MARGINALIZARE, INTEGRARE ȘI OPOZIȚIE

978-606-543-831-6

Adrian Boda

ERAM TOȚI CA FRAȚII. ROMII IN ARMATA (1948-1989)

978-606-543-832-3

Liviu Groza

ASPECTE DIN ACTIVITATEA REGIMENTULUI DE GRANIŢĂ ROMÂNO-BĂNĂŢEAN NR.13 DIN CARANSEBEŞ

978-606-543-835-4

Lucian Turcu

ÎNTRE IDEALURI ȘI REALITATE. ARHIDIECEZA GRECO-CATOLICA DE ALBA IULIA

ȘI FAGARAȘ IN TIMPUL PASTORIRII MITROPOLITULUI VASILE SUCIU (1920–1935)

978-606-543-838-5

Corina Toma, Florin Mărginean,Cristiana Tătaru

TEZAURUL MONETAR DE LA GROȘII NOI (SECOLELE XV–XVII)THE COIN HOARD OF GROȘII NOI (15TH–17TH CENTURIES)

978-606-543-839-2

Alexandru-Bogdan Bud

HISTORY AND CONTINUITY. ENGLISH STUDIES IN CLUJ

978-606-543-843-9

Silvia Mustață

THE ROMAN METAL VESSELS FROM DACIA POROLISSENSIS

978-606-543-844-6

Volum îngrijit de Ligia Boldea și Rudolf Gräf

VOCAȚIA ISTORIEI. STUDII ÎN MEMORIA PROFESORULUI NICOLAE BOCȘAN

978-606-543-845-3

Călin Cosma

RAZBOINICI AVARI IN TRANSILVANIA / AVAR WARRIORS IN TRANSYLVANIA

978-606-543-846-0

Alexandru Berzovan

BAZINUL MUREȘULUI INFERIOR ȘI SUD-VESTUL MUNȚILOR APUSENI IN PERIOADA CLASICA A DACIEI PREROMANE

(SEC. II I.HR. – SEC. I D.HR.)

978-606-543-847-7

Eugen Crihan

MIGRAȚIA TRANSNAȚIONALĂ ÎN ZONELE RURALE DIN JUDEȚUL SĂLAJ

978-606-543-848-4

Adinel Ciprian Dincă

INSTITUȚIA EPISCOPALA LATINA ÎN TRANSILVANIA MEDIEVALA (SEC. XI/XII-XIV)

978-606-543-853-8

Felician Velimirovici

„CURAȚIREA” PARTIDULUI. CAMPANIA DE VERIFICARI ȘI EXCLUDERI DIN STRUCTURILE TERITORIALE ALE P.M.R., 1948–1950.

ACTIVITATEA COMISIEI JUDEȚENE DE VERIFICARE DIN REȘIȚA (DOCUMENTE)

978-606-543-854-5

SARMIZEGETUSA – ÎNCEPUTURILE DACIEI ROMANE SARMIZEGETUSA – THE BEGININGS OF ROMAN DACIA

 

978-606-543-856-9

Coralia Dorina Bonta

LOCUIREA DIN BAZINUL SOMEŞULUI MIC ÎN SECOLELE VII-IX. AŞEZAREA DE LA JUCU DE SUS-RĂSCRUCI (JUDEȚUL CLUJ)

978-606-543-857-6

Editori/Editors Prof. Dr. Constantin Măruțoiu, Prof. Dr. Daniela Popescu,
Dr. Ioan Bratu, Prof. Dr. Radu Moraru,
Conf. Dr. Luminița Dana Postolache

BISERICI DE LEMN DIN TRANSILVANIA / WOODEN CHURCHES OF TRANSYLVANIA. CLUJ, SĂLAJ

978-606-543-860-6

Florin Mărginean, Ioan Stanciu,Dan Băcueț-Crișan

LOCUIREA MEDIEVALĂ TIMPURIE DIN TRANSILVANIA ȘI VECINĂTĂȚITHE EARLY MEDIEVAL HABITATION FROM TRANSYLVANIA

AND ITS SURROUNDINGS

978-606-543-861-3

Florin Bogdan

TIPĂRITU-S-AU ÎN ARDEAL, ÎN CETATEA BELGRADULUI. 450 DE ANI DE LA TIPĂRIREA PRIMEI CĂRȚI LA ALBA IULIA

978-606-543-862-0

Bogdan Andriescu, Silviu Borș

CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE ÎN COMUNITĂȚI SIBIENE. SURSE DOCUMENTARE EDITE ȘI NE-EDITE. REPERTORIU

978-606-543-864-4

Nicolae Edroiu, Remus Câmpeanu,Laura Stanciu

ISTORIE, GENEALOGIE. TRANSFERURI CULTURALE / TÖRTÉNELEM, GENEÁLOGIA. KULTURÁLIS TRANSFER

978-606-543-866-8

Ovidiu Emil Iudean, Alexandru Onojescu, Alina Sava, Vlad Popovici (editori/editors)

UN MEDIC TRANSILVĂNEAN: NICOLAE STOIA (1830-1879). STUDIU BIOGRAFIC, CORESPONDENȚĂ ȘI DOCUMENTE /

A TRANSYLVANIAN PHYSICIAN: NICOLAE STOIA (1830-1879). A BIOGRAPHY WITH LETTERS AND PAPERS

978-606-543-868-2

Daniel Hrenciuc

CONFIDENȚIAL: GERMANII DIN ROMÂNIA VERSUS CONFERINȚA DE PACE DE LA PARIS, 1946.STUDIU DOCUMENTAR

978-606-543-869-9

Marin Pop, Daniel-Victor Săbăceag

DOCUMENTE PRIVIND ZONA CODRU ŞI SUBCODRU DIN SĂLAJUL ISTORIC

978-606-543-871-2

Andreea Grecu

EVOLUŢII CULTURALE. ISTORII RECENTE / CULTURAL EVOLUTIONS. RECENT HISTORY

978-606-543-872-9

Alexandru-Bogdan Bud

FILE DIN ISTORIA INVATAMANTULUI JURIDIC LA CLUJ

978-606-543-874-3

Ovidiu Emil Iudean

DISCURSURILE CLERICILOR DIN CAMERA SUPERIOARĂ A PARLAMENTULUI UNGARIEI (1867-1918)

978-606-543-877-4

Lucian Cristian Ratoiu

CONTRIBUTIA LUI ALOIS RIEGL LA DEFINIREA CONCEPTULUI MODERN DE MONUMENT ISTORIC

978-606-543-880-4

Edited by/Editat deCristian Dima

TEACHING METHODS IN ARCHAEOLOGICAL FIELD SCHOOLS / METODE DE PREDARE PE ȘANTIERELE ARHEOLOGICE ȘCOALĂ

978-606-543-881-1

Rodica Ianoş Toadere

ISTORIA ROMÂNILOR. AUXILIAR CURRICULAR PENTRU BACALAUREAT (SINTEZE, EXERCIŢII, ÎNDRUMĂRI PENTRU REZOLVAREA SUBIECTELOR).

EDIŢIA A VI-A, REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ

978-606-543-882-8

Ion Bulei, Alin Ciupală

IPOSTAZE ALE MODERNIZĂRII ÎN VECHIUL REGAT. VOL. VII

978-606-543-884-2

Viorel Ştefu

MUZEUL ALT-MEDIASCH. MĂRTURII ALE COMUNITĂŢII SĂSEŞTI DE LA MEDIAŞ

978-606-543-886-6

Costin Feneşan

DIPLOMATARIVM BANATICVM . VOL. II

978-606-543-887-3

Iosif Ferencz

MUZEUL DIN DEVA. ARC PESTE TIMP

978-606-543-888-0

Iulia-Elena Hossu, Viorela Ducu

DEPARTE ȘI TOTUȘI APROAPE. FRAGMENTE DIN VIAȚA FAMILIILOR TRANSNAȚIONALE

978-606-543-889-7

Antonio Faur

REZISTENȚA ANTICOMUNISTĂ DIN SUDUL BIHORULUI. GRUPUL ȘTEFAN POPESCU (1946–1950). MĂRTURII DOCUMENTARE INEDITE

978-606-543-890-3

Cătălin Bichescu

PROCEDURI JUDICIARE ȘI ADMINISTRATIVE ÎN TRANSILVANIA (SEC. XVIII)

978-606-543-893-4

Petru Ștefan Ionescu

DANDYISM - THE RISE AND FALL OF A CONCEPT

978-606-543-891-0

Răzvan Roșu

MULTICULTURALITATE ŞI ENCLAVIZARE CULTURALĂ ÎN TRANSILVANIA

978-606-543-894-1

Editori: George Nuţu, Sorin-Cristian Ailincăi, Cristian Micu

OMUL, FLUVIUL ŞI MAREA. STUDII DE ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE ÎN ONOAREA LUI FLORIN TOPOLEANU LA A 65-A ANIVERSARE

978-606-543-895-8

Coordonat de Cristian Dima

CURRICULUM INTERNATIONAL EDUCATION OFFER IN ARCHAEOLOGICAL FIELD SCHOOLS

978-606-543-896-5

Ioan I. Cârcu, Vasile Şt. Tutula

GENERALUL MAIOR ONIȘOR N. CÂRCU (1923-1984)

978-606-543-898-9

Györke Zoltán

NAPOCA. O ISTORIE RECENTĂ A CLUJULUI

978-606-543-899-6

Veronica Rozenberg Rosinger

EPURĂRILE JURIDICE ALE FUNCȚIONARILOR EVREI DIN COMERȚUL EXTERIOR (1960–1964)

978-606-543-901-6

Ediţie critică de documente etnologice inedite, introducere, note şi indici deIon Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu

CORPUSUL RĂSPUNSURILOR LA CHESTIONARELE ION MUŞLEA. II . BASARABIA ŞI BUCOVINA. CHESTIONARELE II, IV, VII

978-606-543-902-3

Editor Ioan Cuceu

PROZA POPULARĂ DIN BRANISTEA.

978-606-543-904-7

Ciprian Firea

DONATORII DIN SANCTUAR. PREOȚII SAȘILOR CA PATRONI AI ARTELOR ÎN TRANSILVANIA MEDIEVALĂ

978-606-543-908-5

Coordonatori: Beatrice Ciută, Călin Anghel

GASTRONOMIA ISTORICĂ ÎNTRE ŞTIINŢĂ ŞI REENACTMENT. DESPRE OBICEIURILE CULINARE ÎN TRANSILVANIA MEDIEVALĂ

978-606-543-910-8

Eugenia Beu-Dachin, Irina Nemeti

ARHEOLOGIA CLUJEANĂ. O PRIVIRE DIN CULISE

978-606-543-912-2

Ioan Carol Opriș,  Alexandru Rațiu

CAPIDAVA II. BUILDING C1 – CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF ANNONA MILITARIS IN THE 6TH CENTURY

978-606-543-913-9

Emanoil Pripon

REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE MUZEOGRAFICE LA ŞIMLEU SILVANIEI

978-606-543-914-6

Eugen Străuţiu, Nicoleta Munteanu,Marius Şpechea

OPŢIUNILE PARTIDELOR POLITICE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN PROBLEMA TRANSNISTREANĂ

978-606-543-915-3

Editors: Csaba Szabó, Viorica Rusu-Bolindeț, Gabriel Tiberiu Rustoiu, Mihai Gligor

ADALBERT CSERNI AND HIS CONTEMPORARIES

978-606-543-917-7

Teofil Bugnariu

BIBLIOGRAFIA MATERIALELOR ETNOGRAFICO-FOLCLORICE ROMÂNEŞTI DIN PUBLICAŢII MAGHIARE. EDIȚIA A 2-A

978-606-543-918-4

DIN COLECȚIILE MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI

 

978-606-543-919-1

Editor: Laura Stanciu

PETRU MAIOR SI PRIETENII. LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI NAŢIONAL DESFĂŞURAT LA REGHIN ÎN PERIOADA 2-3 SEPTEMBRIE 2016

978-606-543-920-7

Editori: Sorin Nemeti, Irina Nemeti

STUDII ASUPRA GRANIȚELOR ROMANE DIN DACIA. CASTRUL LEGIONAR DE LA POTAISSA.
I. CENTURIAE DIN PRAETENTURA SINISTRA

978-606-543-922-1

Editori: conf. univ. dr. Dan Ruscu,
pr. dr. Claudiu G. Tuţu

PRIMUL CARDINAL AL ROMÂNILOR  IULIU HOSSU, EMINENTĂ PERSONALITATE A BISERICII ȘI NEAMULUI ROMÂNESC

978-606-543-926-9

Ovidiu Țentea, Britta Burkhardt

THE BATHS ON THE FRONTIERS OF ROMAN DACIA

978-606-543-929-0

Coordonator Laura Stanciu

ALBA IULIA. MEMORIA URBIS

978-606-543-930-6

Flaviu Vasile Rus

RELAȚII CULTURALE ȘI DIPLOMATICE ROMÂNO-SPANIOLE (1880–1936)

978-606-543-931-3

Coordonatori: Ovidiu Ghitta,Gheorghe Negustor

LA GRANIȚA DINTRE ȘTIINȚE: ISTORIE, MENTALITĂȚI, IMAGINAROMAGIU PROFESORILOR SIMONA

ȘI TOADER NICOARĂ LA VÂRSTA DE 60 DE ANI

978-606-543-932-0

Sorin G. Bărbănțan

DE LA ROMA LA ULPIA TRAIANA. AMPRENTE ROMANE ÎN DACIA

978-606-543-933-7

Alexandru Dărăban

PAGINI DE ORTODOXIE SÂNGEORZANĂ

978-606-543-935-1

George Valentin Bounegru

NORDIC NECROPOLE FROM APULUM “THE AMBULANCE STATION” 1981–1985 /

NECROPOLA NORDICĂ DE LA APULUM „STAȚIA DE SALVARE” 1981–1985

978-606-543-936-8

Răzvan Mihai Neagu

FORMAREA ELITEI ORTODOXE DIN TRANSILVANIA, BANAT ŞI CRIŞANA LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA

ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA. STUDENŢI ROMÂNI DIN TRANSILVANIA,

BANAT ŞI CRIŞANA LA FACULTATEA DE TEOLOGIE A UNIVERSITĂŢII DIN CERNĂUŢI (1875-1918)

978-606-543-937-5

Sebastian Dragoș Bunghez

PARLAMENTUL ȘI POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI (1899–1914)

978-606-543-938-2

Marius Mihai Birou

CULEGERE DE PROBLEME DE CALCUL INTEGRAL

978-606-543-939-9

Ina Roșu Vădeanu

PROGRAMUL ARCHITECTURAL AL BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA. EPISCOPIA DE GHERLA ȘI CLUJ-GHERLA (1853–1947)

(TENDINȚE STILISTICE ÎNTRE ORIENT ȘI OCCIDENT)

978-606-543-941-2

Cristian Găzdac, Marin Neagoe

SĂRAC SAU BOGAT ÎN TIMP DE PERICOL? TEZAURUL IMPERIAL ROMAN DE LA GRUIA (JUD. MEHEDINȚI)

978-606-543-942-9

Ioan Bejinariu

DEPOZITE DE BRONZURI DIN SĂLAJ

978-606-543-948-1

Constantin Bărbulescu

ALE PORCULUI. ESEU ASUPRA RELAŢIEI OM-ANIMAL ÎNTR-UN SAT TRANSILVAN

978-606-543-951-1

George Andrei Iavorenciuc

CUNOAȘTERE ȘI OCCIDENTALIZARE: O ISTORIE A ȘTIINȚEI ROMÂNEȘTI DE LA JUMĂTATEA SECOLULUI XIX PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX

978-606-543-952-8

Caleb Nechifor

PROFEŢII MESIANICE. PROMISIUNI, ÎMPLINIRI ŞI AŞTEPTĂRI LEGATE DE PROMISIUNI

978-606-543-954-2

Daniel Hrenciuc

ÎN UMBRA SECURITĂŢII. EMIGRAREA GERMANILOR DIN ROMÂNIA (1962–1989)

978-606-543-955-9

Editori: Alexandru Flutur, Daniela Tănase, Ana Cristina Hamat

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN CENTRUL ISTORIC AL TIMIŞOAREI – STRADA LUCIAN BLAGA, CAMPANIA 2014

978-606-543-956-6

Coordonatori: Adrian Onofreiu,
Ioan Pintea, Cornelia Vlașin

ANUL 1918 ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD. CONTRIBUȚII DOCUMENTARE

978-606-543-957-3

Iulia-Elena Hossu

RELAŢIILE DE ÎNRUDIRE. CĂSĂTORIA – ATITUDINI, PRACTICI ŞI DINAMICI

978-606-543-958-0

Dan Augustin Deac

ARTEFACTE ROMANE DE BRONZ DIN COLECȚIILE MUZEULUI JUDEȚEAN DE ISTORIE ȘI ARTĂ ZALĂU. CATALOG DE EXPOZIȚIE SELECTIV /

ROMAN BRONZE ARTEFACTS FROM THE ZALĂU HISTORY AND ART COUNTY MUSEUM. SELECTIVE EXHIBITION CATALOGUE

978-606-543-960-3

Gheorghe Negustor, Mircea-Cristian Ghenghea (editori)

DE LA IMPERIU LA REGAT. ROMÂNII BASARABENI ŞI MARELE RĂZBOI

978-606-543-962-7

Cosma Călin

GRAVES OF AVAR MILITARY CHIEFS IN TRANSYLVANIA / MORMINTE DE ȘEFI MILITARI AVARI DIN TRANSILVANIA

978-606-543-964-1

Daniel Hrenciuc

O SCURTĂ ISTORIE A EVREILOR DIN RĂDĂUŢI

978-606-543-969-6

Emanoil Pripon

TEZAURE MONETARE MEDIEVALE ȘI PREMODERNE DESCOPERITE PE TERITORIUL ORAȘULUI ZALĂU (I)

978-606-543-970-2

Editor: Flaviu Vasile Rus

THE CULTURAL AND DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN ROMANIA AND THE UNITED STATES OF AMERICA 1880–1920

978-606-543-972-6

Viorel Faur, Antonio Faur

CENTENARUL DECLARAȚIEI DE AUTODETERMINARE NAȚIONALĂ A ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA, BANAT, CRIȘANA ȘI MARAMUREȘ.

(ORADEA, 12 OCTOMBRIE 1918)

978-606-543-973-3

Coordonatori: Mihai-Octavian Groza, Gabriela-Margareta Nisipeanu, Andrei Păvălean, Diana-Maria Dăian, Daniela-Maria Stanciu

HISTORIA MAGISTRA VITAE. NOI TEME PE AGENDA DE CERCETARE. LUCRĂRILE CONFERINŢEI NAŢIONALE HISTORIA MAGISTRA VITAE.

NOI TEME PE AGENDA DE CERCETARECLUJ-NAPOCA, 8-9 APRILIE 2016

978-606-543-974-0

Silviu Borș, Dan Nanu Delia Voina,Bogdan Andriescu

SCAUNUL, COMITATUL, JUDETUL SIBIU. 100 DE ANI DE ADMINISTRAȚIE ROMANEASCĂ ÎN TRANSILVANIA.

50 DE ANI DE LA ULTIMA REORGANIZARE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ROMÂNIEI

978-606-543-975-7

Ovidiu Țentea

BATHS ON THE FRONTIERS OF ROMAN DACIA

978-606-543-977-1

Anda-Elena Crețiu

AMERICA. ISTORIE, CULTURĂ, CIVILIZAȚIE

978-606-543-979-5

Daniel Hrenciuc

ACASĂ, ÎN REICH? STRĂMUTAREA GERMANILOR DIN REGATUL ROMÂN

978-606-543-983-2

Mihai-Octavian Groza

MARELE RĂZBOI ÎN MEMORIALISTICA ROMÂNILOR DIN SEBEŞ

978-606-543-984-9

Victor Cojocaru

BIBLIOGRAPHIA CLASSICA ORAE SEPTENTRIONALIS PONTI EUXINI. VOL. II. ARCHAEOLOGICA

978-606-543-985-6

Daniel Hrenciuc

ALIANȚA MILITARĂ ROMÂNO-POLONĂ ÎN GEOPOLITICA EUROPEI CENTRAL-RĂSĂRITENE
(1919–1939)

978-606-543-986-3

Ovidiu Muntean

REMEMORÂND MAREA UNIRE. CENTENAR 1918–2018. REMEMBERING THE GREAT UNION. CENTENNIAL 1918–2018

978-606-543-987-0

Daniel Hrenciuc

FAMILIA FLONDOR VS. DESTINUL BUCOVINEI ISTORICE

978-606-543-988-7

Ovidiu Pecican

PAVEL CHIHAIA. AVENTURILE VOCAȚIEI

978-606-543-989-4

Viorel Faur

MOMENTE ALE LUPTEI ROMÂNILOR DIN BIHOR PENTRU DREPTURI ŞI UNITATE NAŢIONALĂ (1849 – 1919)

978-606-543-991-7

Irina Matei, Lucian Nastasă-Kovács

CULTURĂ ŞI PROPAGANDĂ.  INSTITUTUL ROMÂN DIN BERLIN (1940–1945)

978-606-543-993-1

Ileana Burnichioiu

BISERICI PAROHIALE ŞI CAPELE PRIVATE DIN COMITATELE ALBA ŞI HUNEDOARA (1200-1550)

978-606-543-997-9

Editors: Viorica Rusu-Bolindeț, Cristian-Aurel Roman, Monica Gui, Iulia-Alexandra Iliescu, Florin-Ovidiu Botiș, Silvia Mustață, Dávid Petruț

ATLAS OF ROMAN POTTERY WORKSHOPS FROM THE PROVINCES DACIA AND LOWER MOESIA/SCYTHIA MINOR (1ST-7TH CENTURIES AD) (I)

978-606-543-998-6

Luminița Coman Ignat

TRANSILVANIA ÎNTRE REGIONALISM ȘI INTEGRARE: DISCURS IDENTITAR ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

978-606-543-999-3

Marin Pop

PERSONALITĂŢI SĂLĂJENE DIN GENERAŢIA MARII UNIRI

978-606-020-000-0

Editors: Viorica Rusu-Bolindeţ, Cristian-Aurel Roman

THE SUPPLY OF CERAMIC GOODS IN DACIA AND LOWER MOESIA: IMPORTS AND LOCAL DEVELOPMENTS. EXHIBITION CATALOGUE

978-606-020-001-7

PRIMUL RĂZBOI MONDIAL ÎN COLECŢIA ICONOGRAFICĂ A BIBLIOTECII JUDEŢENE ASTRA SIBIU

 

978-606-020-003-1

Adrian Simion

NAȚIONALISMUL ROMÂNESC ÎN PRIMUL DECENIU POSTCOMUNIST

978-606-020-004-8

Editor: Flaviu Vasile Rus

THE CULTURAL AND DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN ROMANIA AND JAPAN 1880–1920

978-606-020-005-5

Emilia Cismaș

BIRUINŢĂ SAU MOARTE. O POVESTE DESPRE FRAŢI

978-606-020-006-2

Vasile Şt. Tutula, Ioan T. Someşan, Aurica T. Someşan       

MONOGRAFIA POSMUŞULUI (1228–2018). JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD. UN SAT ÎNTR-O CARTE DE ISTORIE. REEVALUĂRI ÎN TIMP ŞI SPAŢIU.

EDIȚIA A II-A. REVĂZUTĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚITĂ

978-606-020-007-9

Silviu Sana

EPARHIA GRECO-CATOLICĂ DE ORADEA ŞI MAREA UNIRE (1918–1919)

978-606-020-009-3

Elena Pintilei

I. G. SBIERA. ALBUM DE FAMILIE

978-606-020-010-9

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN SITURILE DE EPOCA FIERULUI DIN SPAŢIUL TISO-NISTREAN. MATERIALELE COLLOQUIUM-ULUI DE VARĂ DE LA SAHARNA 13-16 IULIE 2017 /

INTERDISCIPLINARY RESEARCH IN IRON AGE SITES FROM THE TISA-DNIESTER AREA. PROCEEDINGS OF SAHARNA SUMMER COLLOQUIUM JULY 13TH-16TH, 2017

978-606-020-012-3

Alexiu Tatu, Silviu Borş, Bogdan Andriescu

FRANTA - O INIMĂ CARE A BĂTUT PENTRU MAREA UNIRE. ALBUM DOCUMENTAR

978-606-020-013-0

FRANTA - O INIMĂ CARE A BĂTUT PENTRU MAREA UNIRE. LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI OMAGIAL. 1-2 NOIEMBRIE 2018

978-606-020-014-7

Volum îngrijit de: col. (r) Ioan Cordovan, col.(r) Vasile Măgeruşan, prof. Gavrilă Rus, Ec. Gheorghe Şanta,cercet. şt. Dan Lucian Vaida

DIN AMINTIRILE UNUI PARTICIPANT LA MAREA UNIRE. COL. LIVIU RUSU (1898-1992)

978-606-020-015-4

Bogdan Andriescu, Adrian Georgescu, Cosmin Roman

ROMÂNII ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. MAREA UNIRE DE LA ALBA-IULIA DIN 1 DECEMBRIE 1918. ALBUM

978-606-020-016-1

Silviu Borş, Bogdan Andriescu

CAMPANIILE ARMATEI ROMÂNE ÎN COMUNICATE OFICIALE 1916-1919

978-606-020-018-5

Editor: Anca Timofan

PANTHEON 3D. I. MITURI GRECO-ROMANE . GRECO-ROMAN MYTHS

978-606-020-019-2

Bogdan Andriescu, Dan Nanu, Ovidiu Calborean, Adrian Georgescu, Claudiu Munteanu

TURNU ROŞU - PORCEŞTI. MONOGRAFIA UNEI FRONTIERE

978-606-020-020-8

PARTICIPANŢI DIN LOCALITĂŢI SIBIENE LA MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ DE LA ALBA IULIA DIN 1 DECEMBRIE 1918

978-606-020-022-2

Aurelia Chișu

BUCURIA ȘI FASCINAȚIA CREAȚIEI

978-606-020-023-9

Editors: Iosif Vasile Ferencz, Oana Tutilă, Nicolae Cătălin Rișcuța

REPRESENTATIONS, SIGNS AND SYMBOLS. PROCEEDINGS OF THE SYMPOSIUM ON LIFE AND DAILY LIFE

978-606-020-025-3

Coordonatori: Cornel Tatai-Baltă,Călin Anghel, Radu Totoianu

COLECȚIA SAVA HENŢIA A MUZEULUI MUNICIPAL DIN SEBEŞ. 170 DE ANI DE LA NAȘTEREA ARTISTULUI

978-606-020-026-0

Mariana Egri

CONNECTIVITY AND SOCIAL DYNAMICS IN THE EASTERN CARPATHIAN BASIN IN THE 1ST CENTRY BC – 1ST CENTURY AD

978-606-020-027-7

Aurel Rustoiu

ARCHAEOLOGICAL EXPLORATIONS OF MAGIC AND WITCHCAFT IN IRON AGE TRANYLVANIA

978-606-020-028-4

Edited by Sándor Berecki, Aurel Rustoiu, Mariana Egri

IRON AGE CONNECTIVITY IN THE CARPATHIAN BASIN. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM FROM TÂRGU MUREŞ. 13–15 OCTOBER 2017

978-606-020-029-1

Coordonator: Vasile Tutula

COMUNA TELCIU ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI

978-606-020-031-4

PANTHEON 3D. II. ZEI SALVATORI – CULTE DE MISTERE – SINCRETISM. SAVIOR GODS – MISTERY CULTS – SYNCRETISM

978-606-020-032-1

Dan Băcueţ-Crişan, Sanda Băcueț-Crișan, Ioan Bejinariu, Horea Pop, Horațiu Cociș, Dan Deac

100 DE ANI DE CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN SĂLAJ (1918-2018)

978-606-020-033-8

Coordonatori: Radu Totoianu, Călin Anghel

TROITE ȘI CIMITIRE CU STÂLPI FUNERARI DE PE VALEA ȘI DIN MUNȚII SEBEȘULUI. REPERTORIU

978-606-020-034-5

Florin Draşovean, Zsuzsanna Kopeczny, Georgeta El Susi, Florentina Marţiş, Alexandru Flutur. Cu o contribuție de Boglárka Tóth

O CONTRIBUȚIE LA ISTORIA TIMIȘOAREI MEDIEVALE. CERCETĂRILE ARHEOLOGICE PREVENTIVE EFECTUATE PE STRADA EMANUIL UNGUREANU NR. 2

978-606-020-035-2

Editor: Silviu Sana

CONFERINȚELE UNIRII. VOLUM CU LUCRĂRILE ȘTIINȚIFICE SUSȚINUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI „CONFERINȚELE UNIRII”

DEDICATE CENTENARULUI UNIRII TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA 1918–2018

978-606-020-036-9

Editori: Răzvan Theodorescu,Marius Porumb

ARTA DIN ROMÂNIA. DIN PREISTORIE ÎN CONTEMPORANEITATE. VOL. I

978-606-020-037-6

Editori: Răzvan Theodorescu,Marius Porumb

ARTA DIN ROMÂNIA. DIN PREISTORIE ÎN CONTEMPORANEITATE. VOL. II

978-606-020-038-3

Adrian Ardeţ, Ioan Bolovan (Editori)

BISERICĂ ŞI NAŢIUNE LA ROMÂNII DIN BANAT ŞI TRANSILVANIA. EPISCOPUL ELIE MIRON CRISTEA ŞI MAREA UNIRE

978-606-020-039-0

Carmen Albert

CORNEL GROFŞOREAN (1881-1949). BIOGRAFIA UNEI PERSONALITĂŢI

978-606-020-041-3

Florin Gogâltan, George Marinescu

AUR PENTRU ZEI.  O DESCOPERIRE APARȚINÂND EPOCII BRONZULUI DE LA BISTRIȚA-DEALUL TÂRGULUI (NORD-ESTUL TRANSILVANIEI) /

GOLD FOR THE GODS. A BRONZE AGE DISCOVERY FROM BISTRIȚA-DEALUL TÂRGULUI (NORTH-EAST TRANSYLVANIA)

978-606-020-042-0

Dan Breaz

TRADIȚII ACTIVE. LUCRĂRI DIN PATRIMONIUL MUZEULUI DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA ȘI DIN COLECŢII ALE ARTIȘTILOR / ACTIVE TRADITIONS.

WORKS FROM THE PATRIMONY OF THE ART MUSEUM OF CLUJ-NAPOCA AND FROM ARTISTS’ COLLECTIONS

978-606-020-043-7

Dávid Petruț

POTTERY AND MILITARY LIFE

978-606-020-044-4

Ágnes Găzdac

CHARON'S OBOL - BETWEEN RELIGIOUS FERVOUR AND DAILY LIFE PRAGMATISM. COINS IN FUNERARY CONTEXTS - ROMAN DACIA VS PANNONIA

978-606-020-045-1

Ediție, studiu introductiv și aparat critic de Gabriel Moisa

MONOGRAFIA JUDEȚULUI BIHOR (1943)

978-606-020-046-8

Silviu Borş, Bogdan Andriescu (coord.)

MITROPOLIŢII ARDEALULUI DESPRE MAREA UNIRE. CUVÂNTĂRI

978-606-020-047-5

STUDII ȘI CERCETĂRI ARHEOLOGICE. IN MEMORIAM IOAN ANDRIȚOIU

978-606-020-048-2

Editori: Gheorghe Negustor și Mihai T. Nicoară

DE LA IMPERIU LA REGAT: BUCOVINA ȘI RĂZBOIUL ÎNTREGIRII

978-606-020-049-9

Gheorghe Negustor

OAMENII ȘI MOARTEA. SENTIMENTE, ATITUDINI ȘI MANIFESTĂRI DIN VREMEA MARELUI RĂZBOI

978-606-020-050-5

ARCHAEOLOGICAL SMALL FINDS AND THEIR SIGNIFICANCE. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM FROM GEOAGIU-BĂI, 23RD-25TH OF MARCH 2017

978-606-020-051-2

Ediție de documente îngrijită de Peter MoldovanStudiu introductiv și note de Dorel Marc

GĂRZILE NAȚIONALE ROMÂNE DIN JUDEȚUL MUREȘ (1918-1919)

978-606-020-053-6

Delia Lugojanu, Silviu Borş

REVISTA TRANSILVANIA IN COLECŢIILE BIBLIOTECII ASTRA. 1868-2018

978-606-020-054-3

Silviu Borş, Bogdan Andriescu (coord.)

1859, 1877, 1918 IN COLECŢIILE DE EX-LIBRIS ŞI FOI VOLANTE ALE BIBLIOTECII ASTRA SIBIU

978-606-020-055-0

Coordonatori: Valentin Trifescu, Vali Ilyeş, Mihaela Grancea

100 DE ANI DE REMEMORARE A MARII UNIRI. ACTELE CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE PENTRU DIALOG INTERCULTURAL DIVA DEVA

978-606-020-056-7

Editor Szilárd Sándor Gál

THE TALKING DEAD. PAST AND PRESENT OF BIOLOGICAL ANTHROPOLOGYTHE HERITAGE OF TÖRÖK AURÉL`S OEUVRE.

NEW RESULTS FROM ANCIENT TUBERCULOSIS AND LEPROSY RESEARCH PROCEEDINGS OF THE SECOND INTERNATIONAL

CONFERENCE OF THE TÖRÖK AURÉL ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION FROM TÂRGU MUREŞ. 13-15 OCTOBER 2017

978-606-020-057-4

Coordonator: Mihai Bărbulescu

TERMELE DIN CASTRUL LEGIONAR DE LA POTAISSA

978-606-020-058-1

Editori: Rita E. Németh, Botond Rezi

BRONZE AGE CONNECTIVITY IN THE CARPATHIAN BASIN. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM FROM TÂRGU MUREŞ.

13–15 OCTOBER 2016

978-606-020-059-8

Dan Ștefan

APLICAŢII STATISTICE ÎN ARHEOLOGIE. STATISTICAL METHODS IN ARCHAEOLOGY

978-606-020-063-5

Florian Matei-Popescu, Ovidiu Ţentea

AUXILIA MOESIAE SUPERIORIS

978-606-020-064-2

Nicolae Sabău

ARTE E MAESTRI ITALIANI IN TRANSILVANIA NEL ‘500 E ‘700

978-606-020-066-6

Vasile Șt. Tutula

GENERALII TRAIAN MOȘOIU ȘI GEORGE D. MĂRDĂRESCU ÎMPREUNĂ CU SUBORDONAȚII LOR, APĂRĂTORI FERMI AI MARII UNIRI

(24 DECEMBRIE 1918 - 21 APRILIE 1920)

978-606-020-068-0

Monica Şandor-Chicideanu,Mihai Constantinescu

NECROPOLA DIN EPOCA BRONZULUI DE LA PLOSCA. THE BRONZE AGE NECROPOLIS FROM PLOSCA

978-606-020-070-3

Adrian Andrei Rusu

CASTELUL ŞI SPADA. CULTURA MATERIALĂ A ELITELOR DIN TRANSILVANIA ÎN EVUL MEDIU TÂRZIU

978-606-020-076-5

Anca Stângaciu

SECURITATEA ȘI EXILUL INTELECTUALILOR ROMÂNI ÎN ITALIA

978-606-020-079-6

Sorin Nemeti, Dan Dana, Irina Nemeti, Eugenia Beu-Dachin, Luciana Nedelea,Timea Varga

THE DACIANS IN THE ROMAN EMPIRE. PROVINCIAL CONSTRUCTIONS

978-606-020-083-3

Silviu Borș, Dan Nanu, Bogdan Andriescu, Delia Voina

SCAUNUL, COMITATUL, JUDEȚUL SIBIU ÎN COLECȚII CARTOGRAFICE SIBIENE

978-606-020-086-4

Tatiana Toma, Silviu Bors

BASARABIA, BUCOVINA SI TRANSILVANIA IN FONDUL S AL BIBLIOTECII ASTRA

978-606-020-087-1

Ion Cuceu, Maria Cuceu,Cosmina Timoce Mocanu

CORPUSUL RĂSPUNSURILOR LA CHESTIONARELE ION MUŞLEA. VOL. III. TRANSILVANIA

978-606-020-088-8

„PONS TRAIANI DRVBETA” ÎNTRE HISPANIA ȘI DACIA / „PONS TRAIANI DRVBETA” ENTRE HISPANIA Y DACIAEXPOZIȚIE ORGANIZATĂ LA MUZEUL DE ARHEOLOGIE ASTURIAS OVIEDO, SPANIA, 15 MAI - 30 IUNIE 2019/

EXPOSICIÓN ORGANIZADA EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ASTURIAS DE OVIEDO, ESPAÑA, 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO

978-606-020-089-5

Doru Radosav

ÎNTRE CLIO ŞI THEMIS. O LECTURĂ DE SEMANTICĂ ISTORICO-JURIDICĂ A CREDENŢIONALULUI 

978-606-020-092-5

Mihai Croitor, Sanda Croitor

ÎN UMBRA TIGRULUI DE HÂRTIE. RUPTURA SOVIETO-CHINEZĂ ÎN ECUAȚIA BIPOLARISMULUI
(1961 – 1963)

978-606-020-093-2

Ioan Popa, Tetiana Toma

ROMÂNII DIN  BUNGARD, MOHU, ŞELIMBĂR ŞI VEŞTEM ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. ANCHETA ASTREI

978-606-020-095-6

Anca Elisabeta Tatay, Bogdan Andriescu

CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE ŞI MODERNĂ LA ROMA, ÎN BIBLIOTECA APOSTOLICĂ VATICANĂ
(SEC. XVII-XIX)LIBRI ROMENI ANTICHI E MODERNI A ROMA, NELLA BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA
(SEC. XVII-XIX)

978-606-020-101-4

INCURSIUNI DACICE ÎN SPAȚIUL VIRTUAL. CÂND VIAŢA COTIDIANĂ ANTICĂ DEVINE PATRIMONIU UNESCO. SCANAREA, RESTAURAREA DIGITALĂ ŞI CONTEXTUALIZAREA ARTEFACTELOR DACICE DIN MUNȚII ORĂȘTIEI /

DACIAN QUESTS IN VIRTUAL SPACE. WHEN ANCIENT EVERYDAY LIFE BECOMES UNESCO HERITAGE. THE SCANNING, DIGITAL RESTORATION AND CONTEXTUALIZATION OF DACIAN ARTEFACTS FROM ORĂŞTIE MOUNTAINS

978-606-020-103-8

Sorin Nemeti

MITOGRAFII. INVENTAR PARȚIAL AL EZOTERISMELOR ROMÂNEȘTI

978-606-020-104-5

Editors: Victor Cojocaru, Ligia Ruscu, Thibaut Castelli and Annamária-Izabella Pázsint

ADVANCES IN ANCIENT BLACK SEA STUDIES: HISTORIOGRAPHY, ARCHAEOLOGY AND RELIGION

978-606-020-106-9

Laurențiu-Marian Angheluță

PRACTICAL GUIDE AND APPLICATIONS OF PHOTOGRAMMETRY IN CULTURAL HERITAGE 3D DIGITIZATION

978-606-020-107-6

Lucian Nastasă-Kovács

UN CONCURS UNIVERSITAR ȘI TREI PERSONAJE. CONSTANTIN NOICA, MIRCEA ELIADE ȘI ION ZAMFIRESCU

978-606-020-108-3

Ioan Popa, Laurențiu Toma, Tetiana Toma

ROMÂNII DIN COMITATELE SĂLAJ, SIBIU ȘI SOLNOC-DĂBÂCA ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL.„RAPOARTELE” ASTREI

978-606-020-109-0

ARMATA ROMANĂ DIN DACIA POROLISSENSIS (CASTRELE DIN JUDEȚUL SĂLAJ). GHID DE PREZENTARE GENERALĂ / THE ROMAN ARMY OF DACIA POROLISSENSIS (THE ROMAN FORTS OF SĂLAJ COUNTY). OVERVIEW GUIDE

978-606-020-110-6

Antonio V. Faur

CONTRIBUŢIA DIPLOMATULUI MIHAI MARINA LA SALVAREA DE LA MOARTE A UNOR EVREI DIN UNGARIA ŞI TRANSILVANIA DE NORD (1944)

978-606-020-111-3

Mihai Croitor, Sanda Croitor

ANUL TIGRULUI DE HÂRTIE. DINAMICA RUPTURII SOVIETO-CHINEZE (1964)

978-606-020-112-0

Sorin Nemeti

LE SYNCRÉTISME RELIGIEUX EN DACIE ROMAINE

978-606-020-113-7

Liviu Măruia, Dorel Micle, Andrei Stavilă, Cristian Floca

UNIP DEALU CETĂȚUICA. REZULTATELE CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE DESFĂȘURATE ÎNTRE ANII 2009–2015

978-606-020-115-1

Dragoş Lucian Curelea

DESPĂRȚĂMÂNTUL ALBA IULIA AL ASTREI (1870-1948)

978-606-020-116-8

Editor: Zoltan Iusztin

POLITICS AND SOCIETY IN THE CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE (13TH–16TH CENTURIES)

978-606-020-118-2

Mihaela-Corina Stan

ICOANELE PE STICLĂ ȘI XILOGRAVURILE POPULARE DIN TRANSILVANIA ÎN VIZIUNEA LUI ION MUȘLEA

978-606-020-121-2

Iustin Sohorca

RESTITUIRI

978-606-020-122-9

V. Gr. Borgovanu

AMINTIRI DIN COPILĂRIE. (ȘCOALA PRIMARĂ ROMÂNEASCĂ ȘI NEMŢEASCĂ, PREPARANDIA ȘI GIMNAZIUL) 1859–1873

978-606-020-123-6

Ioana Laura Cergheş

STEAGUL DE NUNTĂ – VARIAȚIE ȘI CONSTANȚĂ ÎN OBICEIURILE NUPȚIALE DIN ȚARA OAȘULUI ȘI ȚARA BEIUȘULUI

978-606-020-124-3

Claudiu-Dan Sălăgean, Dorin Țibulcă

TEHNOLOGII GENERALE ALE PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ (CARNE). ÎNDRUMĂTOR DE LUCRĂRI PRACTICE

978-606-020-126-7

Adrian Andrei Rusu

DICŢIONAR DE CASTELOLOGIE

978-606-020-127-4

Vlad Popovici

LUNGUL DRUM SPRE PRIMUL STATUT AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI

978-606-020-128-1

Vlad Popovici

CADRUL LEGISLATIV AL ADMINISTRAȚIEI DIN TRANSILVANIA 1914 - 1925.

978-606-020-130-4

Marian Zăloagă

SAȘII TRANSILVĂNENI ÎN MARELE RĂZBOI. EPISOADE DE ISTORIE CULTURALĂ

978-606-020-131-1

Editor Cristian Găzdac

GROUP AND INDIVIDUAL TRAGEDIES IN ROMAN EUROPE. THE EVIDENCE OF HOARDS, EPIGRAPHIC AND LITERARY SOURCES

978-606-020-132-8

Cristian Găzdac, Marin Neagoe

THE ROMAN IMPERIAL COIN HOARD FROM DESA (DOLJ COUNTY, ROMANIA)/ TEZAURUL MONETAR IMPERIAL DE LA DESA (JUD. DOLJ, ROMÂNIA)

978-606-020-136-6

Silviu Borș, Ana Maria Enescu, Dan Nanu, Răzvan Pop, Bogdan Andriescu (coordonatori)

HERMANNSTADT / NAGYSZEBEN / CIBINIUM. CULINARIA REDIVIVA

978-606-020-137-3

Bogdan Andriescu, Silviu Borş

CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE ÎN RĂŞINARI

978-606-020-138-0

Bogdan Andriescu, Silviu Borş

CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE ÎN PAROHII GRECO-CATOLICE DIN JUDEȚELE BRAȘOV ȘI SIBIU

978-606-020-139-7

Coordonatori: Carmen Florea,Greta-Monica Miron

ISTORIA CA INTEROGAȚIE, MARIEI CRĂCIUN, LA O ANIVERSARE

978-606-020-140-3

Lavinia Grumeza

CORPUS DER RÖMISCHEN FUNDE IM EUROPÄISCHEN BARBARICUM

978-606-020-141-0

Silviu Borș, Dan Nanu, Răzvan Pop,Bogdan Andriescu (coord.)

CULINARIA TRANSSYLVANICA

978-606-020-142-7

Ediție alcătuită de Ioan Pintea

MONUMENTE FUNERARE EVREIESTI DIN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD. ALBUM

978-606-020-144-1

Alan Mikhail (Traducere din limba engleză: Ana-Maria Gruia)

NATURĂ ȘI IMPERIU ÎN EGIPTUL OTOMAN. O ISTORIE A MEDIULUI NATURAL

978-606-020-146-5VOL. I

Coordonatori: Daniel-Septimiu Totu, Adrian-Mihai Olaru

MONOGRAFIA ORAȘULUI LUDUȘ. VOLUMUL I

978-606-020-147-2VOL. II

Coordonatori: Daniel-Septimiu Totu, Adrian-Mihai Olaru

MONOGRAFIA ORAȘULUI LUDUȘ. VOLUMUL II

978-606-020-149-6

Răzvan Mihai Neagu, Horaţiu Groza

REPREZENTANŢI AI ORAŞULUI TURDA LA MAREA UNIRE PERSECUTAŢI ÎN PERIOADA DICTATURII COMUNISTE: GEORGE MĂRIE,

VALER MOLDOVAN ȘI AUGUSTIN RAŢIU

978-606-020-150-2

Bertrand Whitley

DIN BENGHAZI LA BUCUREȘTI. MEMORII DIN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

978-606-020-151-9

Gheorghe Ionescu

JURNALUL MEU DE RĂZBOI (1941-1945). STUDIU INTRODUCTIV ȘI EDIȚIE ÎNGRIJITĂ DE VALENTIN ORGA, COSMIN BUDEANCĂ, CORNEL JURJU 

978-606-020-152-6

Beatrice Ciută, Doina Hendre Biro

RAFINAMENT CULINAR LA CURTEA PRINCIPILOR ARDELENI

978-606-020-153-3

LIMES POROLISSENSIS (FRONTIERA ROMANĂ DIN JUDEȚUL SĂLAJ). GHID DE PREZENTARE GENERALĂLIMES POROLISSENSIS (THE ROMAN FRONTIER IN SĂLAJ COUNTY). OVERVIEW GUIDE

978-606-020-154-0

Iosif Vasile Ferencz

THE DEVA MUZEUM. ARCH OVER TIME

978-606-020-157-1

STRUCTURI ARHEOLOGICE DIN AŞEZĂRILE EPOCII FIERULUI ÎN SPAŢIUL TISO-NISTREAN. MATERIALELE COLLOQUIUM-ULUI DE VARĂ DE LA SAHARNA. 12-15 IULIE 2018 /

ARCHEOLOGICAL STRUCTURES FROM THE IRON AGE SETTLEMENTS IN THE TISZA-DNIESTER REGION. PROCEEDINGS OF THE SAHARNA SUMMER COLLOQUIUM JULY 12TH-15H, 2018

978-606-020-159-5

Ioan Piso, Călin Timoc, Adrian Ardeț 

INSCRIPTIONES DACIAE ROMANAE. APPENDIX III. INSCRIPTIONES LATERUM BANATICAE

978-606-020-160-1

Ioan Popa (coordonator)Tetiana Toma, Laurenţiu Toma, Victor Sibianu, Rafael Țichindelean

ROMÂNII DIN COMITATELE BISTRIŢA-NĂSĂUD, CIUC, MUREȘ-TURDA, ODORHEI, TÂRNAVA MARE,

TÂRNAVA MICĂ, TREI SCAUNE ȘI TURDA-ARIEȘ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. „RAPOARTELE” ASTREI

978-606-020-161-8

Gabriel Moisa

AVANCRONICA UNEI REVOLUŢII PROGRAMATE. ANUL 1989 ÎN BIHOR

978-606-020-162-5

Rareş Oloșuțeanu

RITUALURILE TRADIŢIONALE DE FAMILIE ÎN ZONA CODRU. MONOGRAFIE ETNOLOGICĂ

978-606-020-163-2

Editor: Anca Timofan

PANTHEON 3D. III. DE LA ZEII OLIMPULUI LA ZEII ROMEI / FROM THE GODS OF OLYMPUS TO THE GODS OF ROME

978-606-020-164-9

Editori: Anca Timofan,Alexandru Diaconescu

PANTHEON 3D. IV. DIONYSOS-BACCHUS-LIBER PATER

978-606-020-165-6

Cristina Anamaria Semeniuc, Maria-Ioana Socaciu, Dan Cristian Vodnar

EVALUAREA CALITĂŢII PEŞTELUI ŞI PRODUSELOR PESCĂREŞTI

978-606-020-166-3

Editors: Sorin Nemeti, Irina Nemeti, Eugenia Beu-Dachin, Dan Dana

THE ROMAN PROVINCES – MECHANISMS OF INTEGRATION

978-606-020-167-0

Daniel Hrenciuc

EVOLUŢIA COMUNITĂŢII EVREIEȘTI DIN RĂDĂUŢI ÎNTRE 1918–1940

978-606-020-168-7

Victor Cojocaru

BIBLIOGRAPHIA CLASSICA ORAE SEPTENTRIONALIS PONTI EUXINI. VOL. III. ARS, RES SACRAE & MYTHOLOGICA

978-606-020-170-0

Szabó Attila, Emanoil Pripon,Tötszegi Tekla

CERAMICA CENTRULUI DE OLARI DEJA / A DÉSHÁZAI FAZEKASKÖZPONT KERÁMIÁJA / CERAMICS OF THE DEJA POTTERY CENTRE

978-606-020-171-7

Andreea Drăgan

DACI ȘI ROMANI ÎN ZONA PORȚILOR DE FIER ÎN SEC. I A. CHR.-I P. CHR. (SERIA INTERFERENTE ETNICE SI CULTURALE)

978-606-020-172-4

Adrian Căsălean

CETATEA DACICĂ DE LA CUGIR. STRATIGRAFIA, ELEMENTELE DE HABITAT, FORTIFICAȚIA ȘI CRONOLOGIA

978-606-020-173-1

Ioan Horațiu Crișan, Florin Medeleț,Ioan Andrițoiu

CETATEA DACICĂ DE LA CUGIR. ARHIVA SĂPĂTURILOR

978-606-020-174-8

Editori: Aurel Rustoiu, Mariana Egri

COMMUNITY DYNAMICS AND IDENTITY CONSTRUCTS IN THE EASTERN CARPATHIAN BASIN DURING THE LATE IRON AGE.

THE IMPACT OF HUMAN MOBILITY (SERIA INTERFERENTE ETNICE SI CULTURALE)

978-606-020-176-2

Alexandru Popa

SUD-ESTUL TRANSILVANIEI ÎN PERIOADA ROMANĂ TÂRZIE: IDENTITĂȚI, INTERACȚIUNE ȘI INTEGRARE DUPĂ PĂRĂSIREA DACIEI ROMANE

978-606-020-178-6

Daniel Spânu

POIENEŞTI. NECROPOLA DIN SECOLELE II-III

978-606-020-180-9

Dan Băcueț-Crișan, Olimpia Mureșan,
Ovidiu Cristian Spînu

CETĂȚI, CASTELE ȘI CONACE DIN JUDEȚUL SĂLAJ

978-606-020-181-6

Cosmin Popa-Gorjeanu

MEDIEVAL NOBILITY IN CENTRAL EUROPE: THE PIMPI FAMILY CASE

978-606-020-182-3

Coordonatori: Dragoş Ursu, Tudor Roşu

DICŢIONARUL PERSONALITĂŢILOR UNIRII. DELEGAȚII ADUNĂRII NAȚIONALE DE LA ALBA IULIA

978-606-020-184-7

Coordonatori:  Nicolae Mihai, Antonie Dumitru Chelcea

LANȚUL GENERAȚIILOR: LOCURI ALE MEMORIEI ȘI CULTURĂ A TRECUTULUI

978-606-020-185-4

Felician Velimirovici

IOAN DIMITRIE SUCIU ÎN DOSARELE SECURITĂȚII (1949-1982)

978-606-020-187-8

Felix Marcu

FORM AND FUNCTION: BUILDING SHAPE INSIDE THE FORTS OF DACIA

978-606-020-191-5

Greta-Monica Miron

O ISTORIE A ISTORIOGRAFIEI EUROPENE

978-606-020-192-2

COLECȚIA DE ARTĂ A MUZEULUI BANATULUI MONTAN REȘIȚA

978-606-020-193-9

Editori: Florin Mărginean, Ioan Stanciu, Keve László

INTER TEMPORA. THE CHRONOLOGY OF THE EARLY MEDIEVAL PERIOD ISSUES, APPROACHES, RESULTS

978-606-020-196-0

Editor: Marin Pop

COOPERATIVIZARE ȘI DECOOPERATIVIZARE ÎN ROMÂNIA

978-606-020-198-4

Zamfir Dejeu

ÎNVÂRTITA ŞCHIOAPĂ. TIPOLOGIE

978-606-020-202-8

Sergiu Soica

EPISCOPUL IOAN SUCIU ÎN DOSARELE SECURITĂŢII

978-606-020-203-5

Daniel Hrenciuc

PATRIARHUL MIRON CRISTEA VS RELAȚIILE ROMÂNO-POLONE ÎN ANII ’30. CONTRIBUŢII

978-606-020-205-9

Mihai Constantinescu

ÎNCEPUTURILE CULTURII MONTEORU. AȘEZAREA DE LA NĂENI-ZĂNOAGA CETATEA 2

978-606-020-207-3

Dan Băcueț-Crișan

ELEMENTE DE CULTURĂ MATERIALĂ MEDIEVALĂ (SEC. XIII-XV) DIN DEPRESIUNEA SILVANIEI ȘI ZONELE ÎNVECINATE

978-606-020-208-0

PORTUL POPULAR NĂSĂUDEAN ÎN FOTOGRAFIILE LUI ŞTEFAN TATAY (1930-1940). COLECŢIA MUZEULUI GRĂNICERESC NĂSĂUDEAN

978-606-020-209-7

Ştefan Stanciu

AFINITĂȚI CULTURALE EUROPENE PRIN COLBUL CĂRȚILOR SPANIOLE VECHI DIN BIBLIOTECILE TRANSILVANIEI (SEC. XVII-XIX)

978-606-020-211-0Coed. Argonaut

Adrian Boda

ALIAȚI ȘI DUȘMANI PE FRONTUL DE EST. PERCEPȚIA ALTERITĂȚII ÎN RĂZBOIUL ANTISOVIETIC.

978-606-020-212-7

Anca Ifrim

LAGĂRUL DE EXTERMINARE „PERIPRAVA" 1957-1964: ÎNTRE ISTORIE ŞI MEMORIE

978-606-020-213-4

Răzvan Ciobanu

IPOSTAZE ALE IDEOLOGIEI LEGIONARE ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ (1927–1938)

978-606-020-215-8

Vlad Paşca-Oprişiu

„CINCINALU-N PATRU ANI ŞI JUMĂTATE” (1971–1975). NICOLAE CEAUŞESCU ŞI ECONOMIA ROMÂNIEI SOCIALISTE,

DE LA TENTAŢII TEHNOCRATICE LA PRIMATUL POLITICULUI

978-606-020-216-5

Andi Mihalache

CODIFICĂRI CULTURALE, INFLEXIUNI SOCIALE

978-606-020-217-2

Simona Loredana Bogdan, Cătălina Orban

REGHIN. SZÁSZRÉGEN. SÄCHSISCH-REGEN

978-606-020-218-9

Andreea Mârza

PORTRETUL UNUI ILUMINIST ARDELEAN. BIBLIOTECARUL IMRE DÁNIEL (1754–1804)

978-606-020-219-6

Florin Ciulavu

ACTIVITATEA MONETĂRIEI DE LA ALBA IULIA. STUDIU NUMISMATIC, ISTORIC ȘI ARHEOLOGIC

978-606-020-220-2

Vlad Popovici

PORTRETE DE OFIȚERI DE ORIGINE ROMÂNĂ ÎN ARMATA DE HONVEZI (1868-1918)

978-606-020-221-9

Vlad Popovici

BIBLIOGRAFIA ISTORICĂ A REGIMENTULUI DE GRANIȚĂ NR. 17 ȘI A ȚĂRII NĂSĂUDULUI(SEC. AL XVIII-LEA - 1948)

978-606-020-224-0

Daniel Niţulescu

REFORMA ÎNTRE CRUCE ŞI SEMILUNĂ. O PERSPECTIVĂ ASUPRA CONTRIBUŢIEI ISLAMULUI LA CONSOLIDAREA PROTESTANTISMULUI

978-606-020-225-7

David Prodan

JUDEȚUL CLUJ. ORAȘUL CLUJ

978-606-020-226-4

Francesco Griselini

DESCOPERIREA BANATULUI TIMIȘOAREI. ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

978-606-020-230-1

Adrian Magina

ACTA ET DOCUMENTA PARTES REGNI HUNGARIAE INFERIORES CONCERNENTIA 1500–1552/

ACTE ŞI DOCUMENTE PRIVITOARE LA PĂRŢILE DE JOS ALE REGATULUI UNGAR 1500–1552

978-606-020-231-8

Andrei Zador

„TEMPLUL MEMORIAL AL DEPORTAȚILOR EVREI" DIN CLUJ

978-606-020-233-2

Roman Toma-Cosmin,Dinu Radu-Cristian

1920–2020, 100 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT MILITAR LA SIBIU: ALBUM

978-606-020-234-9

Yann Le Bohec(Traducere din lb. franceză Cosmin Mihail Coatu)

RĂZBOIUL ÎN LUMEA ROMANĂ. 58 A.CHR. – 235 P.CHR.

978-606-020-236-3

Editori: Eva Mârza, Karol Hollý șiRadu Mârza

ANUL 1918 – ANUL SPERANȚEI

978-606-020-237-0

Ana Dumitran, Luiza Barcan,Cristina Bogdan

POPORUL PIERDUT AL LUI MARIUS OPREA

978-606-020-239-4

Editor: Ionuț-Constantin Petcu

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎN FONDUL MINISTERULUI CULTELOR ȘI INSTRUCȚIUNII PUBLICE (1820–1914).

ÎNREGISTRĂRI ARHIVISTICE

978-606-020-240-0

Ovidiu Pecican

CĂTRE MAREA RUPTURĂ. ROMÂNI DIN UNGARIA ANGEVINĂ. ESEURI ISTORICE

978-606-020-244-8

Mihai Croitor, Sanda Croitor

SUB ZODIA DRAGONULUI. LUNGUL MARȘ CĂTRE RUPTURA SOVIETO-IUGOSLAVĂ (1956-1961)

978-606-020-245-5

Ioan Pop-Curșeu, Valer Simion Cosma (Editori)

MAGIE ȘI VRĂJITORIE: PERSPECTIVE ANTROPOLOGICE ȘI ARTISTICE
MAGIE ET SORCELLERIE: PERSPECTIVES ANTHROPOLOGIQUES ET ARTISTIQUES
MAGIC AND WITCHCRAFT: ANTHROPOLOGICAL AND ARTISTIC PERSPECTIVES

978-606-020-247-9

Lucian Nastasă-Kovács

ENRIC FURTUNĂ ȘI „BILANȚUL UNUI INSUCCES”

978-606-020-248-6

Antonio FAUR (coordonator)

EVREII DIN EUROPA ÎN TIMPUL CELUI DE‑AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL: NOI DOCUMENTE, MĂRTURII ȘI ABORDĂRI /

JEWS IN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR: NEW DOCUMENTS, TESTIMONIALS AND APPROACHES

978-606-020-249-3

Vlad Onaciu

SOCIETATEA PENURIEI. CARENȚELE DIN CONSTRUCȚIA REGIMULUI COMUNIST ÎN ROMÂNIA. STUDIU DE CAZ:

CLUJ ÎN ANII '60 ȘI '70

978-606-020-252-3

Coordonator: Dan Nanu

BĂRBĂTEȘTI – 500. STUDIU MONOGRAFIC

978-606-020-253-0

Ovidiu Mihai Neacșu

ELEMENTE DE ANTROPOLOGIE NIPTICĂ LA SFÂNTUL APOSTOL PAVEL

978-606-020-254-7

Gheorghe Calcan

DIN MODERNITATE SPRE CONTEMPORANEITATE. O VIZIUNE ASUPRA DEVENIRII NAŢIONALE ȘI LOCALE

978-606-020-255-4

Marin Pop, Daniel-Victor Săbăceag

COLECTIVIZAREA AGRICULTURII ÎN SĂLAJ. CONTRIBUȚII DOCUMENTARE (1949–1962)

978-606-020-256-1

Călin Cosma

THE MILITARY EQUIPMENT OF THE 7TH-8TH CENTURY WARRIORS FROM TRANSYLVANIA.

WEAPONS, MILITARY EQUIPMENT, HARNESS PARTS AND ACCESSORIES / 

ECHIPAMENTUL MILITAR AL RĂZBOINICILOR DIN TRANSILVANIA SECOLELOR VII-VIII.

ARME, PIESE DE ECHIPAMENT MILITAR, PIESE ȘI ACCESORII PENTRU HARNAȘAMENT

978-606-020-257-8

Tudor Roșu

1 DECEMBRIE 1918

978-606-020-258-5

Editor: Alin Ciupală

IMAGINI ALE PROPAGANDEI COMUNISTE ÎN ROMÂNIA 1945–1965 /

IMAGES OF COMMUNIST PROPAGANDA IN ROMANIA 1945–1965

978-606-020-259-2

Cristian Găzdac, Ovidiu Oargă

COUNTERFEITING FOR HOARDING? THE ROMAN HOARD ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA 2006 /

FALSIFICARE PENTRU TEZAURIZARE? TEZAURUL ROMAN ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA 2006

978-606-020-263-9

Cristina Paraschiv-Talmațchi, Aurel Daniel Stănică, Constantin Șova, Gabriel Custurea

MIXOBARBARII DIN DOBROGEA ÎN CONTEXTUL LUMII BIZANTINE (SECOLELE VI-XIII) /

MIXOBARBAROI FROM DOBRUJA IN THE CONTEXT OF THE BYZANTINE WORLD (6TH-13TH CENTURY)

978-606-020-265-3

Judit Pál, Szilárd Ferenczi

CADRUL LEGISLATIV AL ADMINISTRAŢIEI DIN TRANSILVANIA ÎN EPOCA DUALISTĂ (1867–1918)

978-606-020-266-0

Alexandru Nicolaescu

UNIVERSUL BIBLIOLOGIC ÎN PAGINILE REVISTEI TRANSILVANIA. 1868–1918

978-606-543-635-0

Ion Mușlea

SCHIMBURI EPISTOLARE CU RESPONDENȚII LA CHESTIONARELE ARHIVEI DE FOLKLOR A ACADEMIEI ROMÂNE

       

 

 

FILOLOGIE

 

 978-606-543-520-9

Adelina Emilia Mihali

TOPONIMIE MARAMUREȘEANĂ. VALEA SUPERIOARĂ A VIȘEULUI

978-606-543-671-8

Edited by Oliviu Felecan

NAME AND NAMING. PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ONOMASTICS”NAME AND NAMING”.

CONVENTIONAL / UNCONVENTIONAL IN ONOMASTICS

978-606-543-623-7

Aneta Crețu

DICȚIONAR DE TERMENI CIVICI PENTRU CLASELE VII-VIII

978-606-543-608-4

Nicolae D. Ghika

CINCI LUNI ÎN ŢARA SOMALILOR

978-606-543-630-5

Ioan Andreiu Borgovan

OAMENI ŞI LOCURI

978-606-543-683-1

Mihaela Munteanu Siserman

NUME ȘI SIMȚURI: CORESPONDENȚE SEMANTICE ÎN CONFIGURAȚII DENOMINATIVE

978-606-543-696-1

Mihai Beniuc

ÎNSEMNĂRILE UNUI OM DE RÂND

978-606-543-726-5

Oliviu Felecan, Daiana Felecan (coord.)

MAGISTRI ET ALUMNI, AMORE SCRIBENDI. STUDIA. IN HONOREM PROFESSORIS NICOLAE FELECAN

978-606-543-758-6

Claudia Man

PREDAREA RELAŢIILOR SINTACTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL

978-606-543-851-4

Delia-Anamaria Răchișan

ISTORICUL ȘI ESTETICA MARȚIȘORULUI ROMANESC DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PANA IN PREZENT

978-606-543-858-3

Teodora Popescu

THE BUSINESS ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM

978-606-543-859-0

Teodora Popescu

DICȚIONAR TERMINOLOGIC DE AFACERI ENGLEZ-ROMÂN. ENGLISH-ROMANIAN DICTIONARY OF BUSINESS TERMINOLOGY

978-606-543-878-1

Delia-Anamaria Răchișan

PRIVIRE APOLINICĂ. STUDII DE LITERATURĂ, ETNOLOGIE ŞI FOLCLOR. PERSPECTIVE COMPARATIV-ANALITICE

978-606-543-879-8

Pavel DanEdiție îngrijită de Aurel Podaru, prefață de Ion Vlad

URSITA. NUVELE, OPINII CRITICE, PAGINI DE JURNAL, CORESPONDENŢĂ, O CRONOLOGIE ÎN IMAGINI, INDICI

978-606-543-885-9

Editor: Delia Anamaria Răchișan

THE 3TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ETHNOLOGY "TRADITIONS, NATIONAL IDENTITY, INTERCULTURAL DIALOGUE, DIVERSITY" (TINDID 3), 

THE  THIRD EDITION, OCTOBER 27-28, 2017, BAIA MARE /

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE ETNOLOGIE „TRADIȚII, IDENTITATE NAȚIONALĂ, DIALOG INTERCULTURAL, DIVERSITATE", 

EDIȚIA A III-A, 27-28 OCTOMBRIE 2017, BAIA MARE

978-606-543-903-0

Delia Anamaria Răchişan

INSULA ŞI MAREA LA MIHAI EMINESCU ŞI LA ALEXANDRU MACEDONSKI

978-606-543-791-3

Mihaela Munteanu Siserman

1001 QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE

978-606-543-934-4

Oliviu Felecan, Nicolae Felecan

MULTUM IN PARVO. EXPRESII ȘI CITATE LATINEȘTI ADNOTATE. EDIȚIA A DOUA

978-606-543-943-6

Delia Anamaria Răchişan

TESTE GRILĂ. PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ – ETNOLOGIE, LITERATURĂ, MITOLOGIE

978-606-543-953-5

Andreea Sărmașiu

LIMBA FRANCEZĂ. ... CULEGERE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ACADEMIA DE POLIȚIE ȘI ȘCOLILE DE POLIȚIE ...

ȘI PENTRU EXERSAREA LIMBII FRANCEZE...

978-606-543-940-5

Delia Anamaria Răchişan

O ETNOLOGIE A JOCULUI ÎN CULTURA TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ. JOCUL CA JOC. JOCURILE DE COPII

978-606-020-008-6

Coordonator: Ovidiu PecicanPostfaţă: Andrei Moldovan

CLUB REBREANU. UN PROIECT SIMFONIC ÎN PROZĂ PE TEME ŞI MOTIVE DE LIVIU REBREANU

978-606-020-060-4

Mircea Popa

GENURILE MINORE

978-606-543-963-4

Delia Anamaria Răchişan

METODE DE CERCETARE. CERCETAREA ETNOLOGICĂ DE TEREN. SUPORT DE CURS (APLICAȚII)

978-606-543-967-2

Delia Anamaria Răchişan

DICTIONNAIRE SCIENTIFIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN-FRANÇAIS D’ETHNOLOGIE D’ETHNOGRAPHIE,

DE FOLKLORE, DE LITTÉRATURE POPULAIRE ET DE MITOLOGIE

978-606-543-968-9

Delia Anamaria Răchişan

SCIENTIFIC DICTIONARY. ROMANIAN-ENGLISH DICTIONARY OF ETHNOLOGY, ETNOGRAPHY, FOLKLORE,

POPULAR LITERATURE AND MITHOLOGY

978-606-543-971-9

Delia Muntean

INCURSIUNI ÎN LUMEA CĂRȚILOR

978-606-020-075-8

Delia Muntean

DECALOGUL TIMPULUI MEU

978-606-020-078-9

Ioana Bud

CORESPONDENȚA DE DRAGOSTE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

978-606-020-080-2

Ovidiu Pecican, Andor Kőmíves

CUŢITUL LUI MATIAŞ CORVIN

978-606-020-081-9

Ovidiu Pecican

POVESTEA FRAŢILOR ROMAN ŞI VLAH ŞI A URMAŞILOR LOR

978-606-020-102-1

Mihai Cioată

PUNCT ȘI DE LA CAPĂT. ESEURI DE LA 802 M ALTITUDINE

978-606-020-119-9

Alina Maria Nechita

IPOSTAZE ALE PERSONAJULUI FEMININ ÎN LITERATURA ROMÂNĂ INTERBELICĂ

978-606-020-188-5

Teodora Popescu

RESEARCH METHODOLOGY IN LANGUAGE EDUCATION

978-606-020-189-2

Teodora Popescu

METAPHORICITY OF CONTEMPORARY JOURNALESE

978-606-020-204-2

Andreea Maria Sărmaşiu

LIMBA ENGLEZĂ. CULEGERE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

ACADEMIA DE POLIŢIE ŞI ŞCOLILE DE POLIŢIE

978-606-020-222-6

Adriana-Florentina Călăuz,Delia-Anamaria Răchișan

METODE ŞI TEHNICI DE INVESTIGARE ȘI INTERVENŢIE ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ. SUPORT DE CURS

978-606-020-223-3

Nicolae Felecan

LINGVISTICĂ ȘI FILOLOGIE ROMÂNĂ

978-606-020-227-1

Delia Muntean

CĂLĂTORIND PRIN VREMI CU OLGA TOKARCZUK. WANDERING THROUGH TIMES WITH OLGA TOKARCZUK

978-606-020-235-6

Vali Nastasia Ganea

VALEA SĂLĂUȚEI. REPERE ONOMASTICE

978-606-020-243-1

Judit Bartalis-Bán

LECŢII DE CULTURĂ ȘI LITERATURĂ RUSĂ. ÎNDREPTAR/CURS/MANUAL/VADEMECUM PENTRU STUDENŢI

978-606-020-246-2

Flavia-Elena Oșan

NUMELE COMERCIALE „MĂRCI ÎNREGISTRATE” CULTURAL-LINGVISTIC

978-606-020-262-2

Veronica Diana Micle

THE CONCEPT OF POLITENESS IN EVERYDAY AND PROFESSIONAL DISCOURSE

 

 

ARTE VIZUALE

 

 978-606-543-609-1

Coordonator:Ioan Horvath Bugnariu

CATALOGUL SALONULUI ANUAL DE ARTĂ 2014-2015 DIN CLUJ

978-606-543-713-5

Elena Basso-Stănescu

GRĂDINI DE LUMINĂ

978-606-543-793-7

Alexandra Sârbu

ASCEZA IMAGINII. STAMPA FRANCEZĂ ÎN PATRIMONIUL MUZEULUI DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA.
SECOLELE XVII-XIX

978-606-543-852-1

Bordás Beáta

CĂLĂTORIE ÎN ARTA LUI GY. SZABO BELA - BARANGOLASOK GY. SZABO BELA MUVESZETEBEN

978-606-543-905-4

Ioana Filipescu

IMAGINI ALE ȚIGANILOR ÎN COLECȚIA MUZEULUI DE ARTĂ DIN CLUJ.

IMAGES OF THE GYPSIES IN THE COLLECTION OF THE MUSEUM OF ART IN CLUJ

978-606-543-802-6

Victor Ioan

245 REȘIȚA. 15 TMK. EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE

978-606-543-809-5

Blanca Alina Pop

„IN ABSENTIA” – RAMA LUCRĂRII ȘI LUCRAREA DIN RAMĂ. EXPOZIȚIE PERSONALĂ LA MUZEUL DE ARTĂ DIN CLUJ-NAPOCA.

CONSTRÂNGERE VS. LIBERTATE. INSTALATIE. IDENTITATE VS. ALTERITATE  / “IN ABSENTIA” – THE FRAME OF THE PAINTING AND THE PAINTING IN THE FRAME.

PERSONAL EXHIBITION ON THE CLUJ-NAPOCA ART MUSEUM. CONSTRAINT VS. LIBERTY.  INSTALLATION ART.  IDENTITY VS. ALTERITY. PERFORMANCE

978-606-543-923-8

Alexandra Sârbu

PORTRETE ÎN DIALOG

978-606-543-981-8

Bordás Beáta

VLAHUȚĂ 63. ATELIERELE ARTIȘTILOR CLUJENI. KOLOZSVÁRI KÉPZŐMŰVÉSZEK MŰTERMEI

978-606-543-982-5

Iakob Attila

HOLLOSY SIMON ȘI COLONIA DE ARTIȘTI DE LA BAIA MARE /

HOLLOSY SIMON ÉS A NAGYBÁNYAI MŰVÉSZTELEP 

978-606-020-097-0

Iakob Attila

BALÁZS PÉTER 1919-2003. CATALOG EXPOZIȚIE

978-606-020-100-7

GALA UAD. FASHION DESIGN. EDIȚIE ANIVERSARĂ – 25 DE ANI

978-606-020-158-8

Daniela Burnete (curator)

DANIELA FRUMUȘEANU. SPAȚIUL CUVINTELOR

978-606-020-156-4

Ana Dumitran (curator)

MARCEL LUPŞE / 65. DESCÂNT

978-606-020-177-9

ALEXANDRU MIHAI, FLORENTINA MIHAI-BONTA. CATALOG DE EXPOZIȚIE

978-606-020-183-0

Bordás Beáta

OPERELE PICTORULUI VENCESLAV MELKA (1834-1911) ÎN COLECȚIA MUZEULUI DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA / MELKA VINCE (1834-1911)

FESTŐMŰVÉSZ ALKOTÁSAI A KOLOZSVÁRI MŰVÉSZETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN

978-606-020-194-6

Felicia Elena Cîmpian

RECURS LA MEMORIE. PROIECT ARTISTIC DE PICTURĂ

978-606-020-200-4

Felicia Elena Cîmpian

MEMORIA LUCRURILOR. PROIECT ARTISTIC DE ARTĂ DECORATIVĂ,

ARTĂ TEXTILĂ ȘI TEHNICI MIXTE

978-606-020-201-1

Felicia Elena Cîmpian

CONFESIUNI. HAR ȘI DESTIN. ALBUM DE PICTURĂ, GRAFICĂ, TEXTILE,

ARTĂ DECORATIVĂ ȘI TEHNICI MIXTE

978-606-020-175-5

Ana Dumitran, Dumitrița-Daniela Filip, Ioan-Ovidiu Abrudan

ATELIERELE MUSEIKON. PAȘI SPRE O ERMINIE A ICONARULUI CONTEMPORAN

978-606-020-195-3

Irina Măgurean

POLAROID. FOTOGRAFIA  INSTANTANEE

978-606-543-815-6

Florin Florea

LITERĂ, MESAJ, IMAGINE

978-606-543-818-7

Lidia Trăușan-Matu

CRONICA DE ARTĂ. DESPRE PICTORI ȘI TABLOURI ÎN PAGINILE GAZETELOR ROMÂNEȘTI
DIN VEACUL AL XIX-LEA (1860–1900).  VOL. I

978-606-543-792-0

GHID DE VIZITARE. MUZEUL DE ARTĂ TULCEA. TULCEA FINE ARTS MUSEUM VISITOR'S GUIDE

978-606-543-946-7

Lidia Trăușan-Matu

CRONICA DE ARTĂ. DESPRE PICTORI ŞI TABLOURI ÎN PAGINILE GAZETELOR ROMÂNEŞTI
DIN VEACUL AL XIX-LEA (1860–1900).  VOL. II

978-606-020-022-2

Aurelia Chișu Cosma

BUCURIA ȘI FASCINAȚIA CREAȚIEI

978-606-020-085-7

Iakob Attila

THOMAS DITROI (1950–2012). CATALOG EXPOZIȚIE

978-606-020-238-7

Vasile Petrovici, Daniela Burnete

PEISAJUL CONTEMPORAN. 101 TABLOURI DIN COLECȚIA FLORICA ȘI VASILE PETROVICI

978-606-020-251-6

Mihai Sârbulescu

101 AUTOPORTRETE

978-606-020-250-9

Mihaela Vlăsceanu

IOAN ISAC. ÎMPLINIREA UNEI VOCAȚII

978-606-020-268-4

ION POPESCU-NEGRENI. PICTURĂ, GRAFICĂ

978-606-543-803-3

Iakob Attila

MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA

978-606-020-260-8

Irina Petraș

RONDUL SCRIITORILOR ÎN DIALOG CU LUCRĂRI DIN PATRIMONIUL MUZEULUI DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA