FRANCMASONERIA ÎN ROMÂNIA

Daniel Hrenciuc

Disponibilitate: stoc epuizat

„Interesul specialiștilor și al publicului larg pentru Francmasonerie a crescut exponențial în ultimii ani, motiv pentru am decis să cercetez, să aprofundez și să public o lucrare consacrată istoriei Francmasoneriei din România într‑un context european. Dincolo de speculațiile, acuzațiile și interpretările, clișeele și stereotipurile asociate Francmasoneriei și francmasonilor, rezultat al ignoranței, necunoașterii și, probabil, al relei voințe, Francmasoneria este o instituție și organizație fraternă, o frăție, cu o capacitate extraordinară de a se adapta unor medii sociale foarte diferite, la care membrii săi – „oameni liberi și de bune moravuri” – aderă în scopul de a se perfecționa moral și spiritual, având drept ideal cultivarea dragostei față de oameni și servirea binelui general. Pe de altă parte, „Francmasoneria este singura societate unde candidații trebuie să fie primiți legați la ochi, iar până când nu vor ajunge să urce în rang, puține fiind lucrurile pe care ei le pot cunoaște în această privință”. În acest sens, marchizul de La Fayette, el însuși un renumit francmason, afirma că „Masoneria este un Ordin a cărui primă stea este spiritul caritabil și ale cărei principii sunt virtutea, moralitatea și fidelitatea”. Definită drept o „societate de bărbați, reuniți în scopul de a practica toate virtuțile, de a exercita la scară universală dragostea față de semeni și de a se întrajutora în fața grelelor încercări ale vieții”, Francmasoneria se traduce, din punct de vedere etimologic, drept o „asociaţie a zidarilor liberi”, fiind o societate secretă. În trecut, membrii săi aveau semne, vestimentaţie specială, un alfabet secret şi erau organizaţi în trei grade: ucenic, calfă şi maestru, care se întâlnesc şi astăzi8. Este firească păstrarea, conservarea și relevarea unor secrete doar membrilor francmasoni, adică celor inițiați, o reflectare absolut normală a frontierei dintre profani și inițiați. Nevoiți să se întâlnească în locuri și sedii secrete, francmasonii zilelor noastre au o activitate discretă, deși unele dintre sediile, templele și activitățile lor sunt cunoscute marelui public10, inclusiv prin intermediul mass-mediei11, atât de atentă, preocupată și, de ce să nu recunoaștem, de insistentă în cazul unor astfel de societăți.” - fragment din Introducere
ISBN 978‑606‑543‑695‑4
Anul apariției 2016
Format B5
Număr de pagini 346
Copertă cartonată Nu