MANAGEMENTUL STRATEGIC AL CERCETĂRII ȘTIINŢIFICE

Meda Gâlea

Disponibilitate: în stoc

90,00 LEI
„Cercetarea știinţifică este o necesitate a cunoașterii și poate fi realizată prin inovare, devenind astfel motorul creșterii competitivităţii economice și a bunăstării oamenilor. În epoca pe care o traversăm, în care globalizarea, reducerea nivelului resurselor, îmbătrânirea populaţiei ori situaţiile sanitare excepţionale sunt probleme majore cu care se confruntă aproape toate administraţiile statelor lumii, cercetarea știinţifică devine o importantă resursă pentru supravieţuire. Pentru ansamblul Uniunii Europene cercetarea știinţifică reprezintă o prioritate de «creștere inteligentă prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare». În contextul economic, politic și social actual, în care societatea se confruntă cu o schimbare accelerată în ceea ce privește globalizarea și evoluţia tehnologică, toate sectoarele vieţii cotidiene participă la adaptarea sistemului la noile provocări. Pentru a face faţă acestora, unele domenii de activitate sunt mandatate să fie deschizătoare de drum și să arate calea. Dintre acestea, cercetarea știinţifică ocupă un rol extrem de important atât ca activitate, cât mai ales ca rezultat, denumit producţie de cunoaștere, care are un caracter preponderent inovator. Desfășurarea activităţii de cercetare știinţifică a depășit de mult etapa de cunoaștere din curiozitate, ajungând astăzi la cunoașterea pentru satisfacerea unor nevoi. Astfel, cercetătorul a fost coborât din turnul său de fildeș și a fost aliniat în rândul factorilor care pot și trebuie să participe la asigurarea creșterii economice și a progresului. Pornind de la aceste observaţii, vom analiza în continuare mediul și parametrii în care se desfășoară activitatea de cercetare știinţifică. Astfel, constatăm că România, ca stat suveran, dar și ca ţară membră a Uniunii Europene (UE), parcurge o perioadă de profundă transformare alături de întregul spectru economic mondial. În calitate de stat membru al UE, Romania își aliniază politicile interne la directivele și recomandările aferente acestei calităţi.” (din „Introducere”)
Cant.:
ISBN 978-606-020-344-5
Anul apariției 2021
Format B5
Număr de pagini 574
Copertă cartonată Da