ÎN UNIVERSUL PETROLULUI ROMÂNESC

Gheorghe Calcan

Disponibilitate: stoc epuizat

În această lucrare încercăm să surprindem un segment al devenirii societăţii româneşti, prin filonul său conomic petrolier. Cum istoria unei ţări este un sumum de evenimente, personalităţi, instituţii, titudini şi fapte, în istorie se integrează instantaneu şi concretizările productive şi ocupaţionale ale olectivităţii naţionale.

Avem tradiţii vechi în petrol, chiar de la daci şi romani. Translăm apoi evul mediu şi ne înălţăm pe ostamentul a trei premiere mondiale fundamentate în anul 1857.

Devenim prin petrol un referenţial naţional şi mondial.

Naţional, pentru că prin petrol ne afirmăm economic la cumpăna secolelor XIX–XX, petrolul asigurând alături de cereale şi lemn) modernizarea întregii societăţi, în interbelic el având contribuţia cea mai are în bugetul de venituri al naţiunii. El a generat apoi petrochimia postbelică românească şi o eritabilă industrie a utilajului petrolier care a înălţat ingeniozitatea şi hărnicia românească pe podiumul erformanţelor mondiale. El, Măria Sa, Petrolul, a generat o categorie socială distinctă, cea a etroliştilor, cu o instrucţie aparte, cu un statut material decent, cu un comportament atitudinal emarcabil.

Mondial, pentru că prin producţie şi export, prin specialişti şi publicaţii, prin utilaj şi implantul de afinării pe diverse coordonate geografice ale lumii, am devenit un însemnat reper al acestui univers.

El, Petrolul, a generat un viguros învăţământ de specialitate. (din „Introducere”)

ISBN 978-606-020-452-7
Anul apariției 2022
Format B5
Număr de pagini 288
Copertă cartonată Nu