Religie și teologie

Grilă  Listă 

  45,00 LEI
  „Disputa tetragamică și consecinţele ei în istoria Bisericii bizantine se încadrează în domeniul Istoriei și Spiritualităţii Bizantine. Pe parcursul acestei cercetări, vom urmări cum tetragamia împăratului bizantin Leon Filosoful (886–912) a provocat un conflict între el și Biserica Ortodoxă la începutul secolului al X-lea și implicit consecinţele rezultate în urma încheierii celei de-a patra căsătorii a acestuia, cu Zoe Carbonopsina. Mai multe înfruntări au avut loc între ierarhii Bisericii Ortodoxe, dar și între papă, care a fost implicat în această dispută teologică, și patriarhul Constantinopolului, înfruntări care au condus la schismă și la pierderea păcii în Bizanţ.(...) Pentru redactarea acestei teze mi-am propus mai multe obiective. Întâi de toate, pentru a afla motivul care l-a determinat pe împărat să-și modifice atitudinea faţă de învăţătura ortodoxă, am parcurs biografia lui și am semnalat evenimentele majore din viaţa acestuia, care l-au influenţat. Astfel, am putut remarca ambiţia și motivaţia lui în vederea împlinirii unei dorinţe arzătoare, aceea de a avea un moștenitor la tron. Apoi am considerat că este necesar analizarea contextului istoric și canonic în care a avut loc tetragamia lui Leon, fapt pentru care am cercetat atât canoanele Bisericii Ortodoxe care fac trimitere la divorţ și recăsătorire, cât și legislaţia bizantină pentru a observa, pe de o parte condiţiile în care un creștin poate divorţa, iar pe de altă parte impedimentele impuse în cazul recăsătoririi acestuia. Sunt relevante canoanele Sinoadelor Ecumenice de la Niceea (325), Calcedon (451), Trulan (692), ale Sinodului local din Constantinopol (920), canoanele Patriarhului Fotie, colecţiile canonice rezultate din extrase ale scrierilor patristice, tradiţia Bisericii Răsăritene, în special Sfintele Scripturi și nu în ultimul rând legislaţia bizantină, din care fac parte: Novelele lui Justinian, Ecloga lui Leon al III-lea, Basilicalele și Novelele lui Leon al VI-lea Filosoful, acestea fiind reprezentative pentru subiectul care urmează a fi tratat.” (din „Introducere”)
  55,00 LEI

  „Primele trei veacuri din existenţa Bisericii Creştine reprezintă perioada în care numărul credincioşilor a crescut exponenţial, iar răspândirea geografică a Bisericii lui Hristos, fără precedent. În contextul unor condiţii socio-politice mai mult decât potrivnice în care Biserica a activat, afirmaţia că perioada preniceeană a reprezentat perioada de aur a Creştinismului este legitimă.

  Unii istorici şi teologi creştini s-au întrebat, pe bună dreptate, care să fi fost secretul unui asemenea succes misionar, frământare pe care o împărtăşim şi noi.

  Inevitabil, aproape de fiecare dată, răspunsul face referire la misiune. Pe marginea acestei teme s-au scris foarte multe studii, articole şi cărţi de-a lungul secolelor. Astfel, s-au formulat diferite explicaţii şi argumentări cu referire la misiunea Bisericii primare sau preniceene.

  Opiniile diferite, precum şi percepţiile referitoare la misiunea Bisericii primare sunt de înţeles datorită scopurilor cu care s-a pornit în studiul respectiv şi nu pot fi puse pe seama diferitelor surse şi metodologii de cercetare.

  Cei mai mulţi teologi au fost motivaţi de o revitalizare a misiunii Bisericii contemporane lor, prin raportare la misiunea Bisericii Primare, dorindu-se o înnoire prin propria-i misiune în acea contemporaneitate.

  Pare imposibilă evaluarea misiunii Bisericii primare fără a ne gândi la întrebarea ce este de făcut pentru a împlini cu acelaşi succes misionar vocaţia Bisericii în contemporaneitatea noastră?

  Chiar dacă există multe cercetări şi abordări ample sau mai puţin ample din punct de vedere teologic asupra misiunii în înţeles creştin ortodox, un studiu sistematic despre o paradigmă misionară preniceeană încă nu este realizat.” (din „Introducere”)

  50,00 LEI

  „Mediul secular, în componenţa sa politică, laică și administrativă ne arată că drepturile omului sunt generate de principiul democratic al înţelegerii și al păstrării unei rânduieli stabilite în societate, că ele sunt o convenţie, un contract social, pe când în teologie vorbim despre o cu totul altă origine a acestor drepturi: ele sunt rod al revelaţiei dumnezeiești. În cadrul Vechiului Testament, drepturile omului sunt puse în relaţie cu diferitele coduri de legi întâlnite în cuprinsul acestuia, cum ar fi Codul Legii (Ieș 20,1–17; Deut 5,6–21), Codul Legământului (Ieș 20,18–23,19) sau Codul Sfinţeniei (Lev 17–27). Analiza acestora din perspectiva amintită poate oferi claritate discursului care privește originea drepturilor omului, și o înţelegere adecvată a acestei problematici care, impregnată de discursul secular, a pierdut coordonatele ei religioase.”( din „Cuvânt înainte”)

  „Volumul Primul Cardinal al românilor, Iuliu Hossu, eminentă personalitate a Bisericii și Neamului Românesc cuprinde actele Simpozionului omagial cu același titlu, ce a avut loc în Gherla în data de 18 iunie 2017, la iniţiativa Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, în parteneriat cu Facultatea de Istorie și Filosofie a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, având deopotrivă concursul Protopopiatului Greco-Catolic din Gherla. Iniţiativa Episcopiei de Cluj-Gherla s-a bucurat, întâi de toate, de preţiosul sprijin al Secretariatului de Stat pentru Culte, reprezentat prin persoana Excelenţei Sale Dl. Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte.

  Întâlnirea de la Gherla reprezintă unul dintre momentele unui lung șir de Conferinţe și Simpozioane organizate de către Episcopia de Cluj-Gherla, cu scopul declarat de a media și repropune omului timpului nostru chipurile venerabile și înălţătoare ale Episcopilor, preoţilor, călugărilor și laicilor greco-catolici de dinainte și din timpul persecuţiei comuniste, începute în perioada octombrie-decembrie 1948. Simpozionul omagial, desfășurat în orașul Gherla, și-a propus recuperarea și evocarea, la o distanţă de mai bine de 45 de ani, a figurii primului Cardinal al românilor – Episcopul Iuliu Hossu. Păstor de suflete și sfinţitor de ţară, Episcopul Iuliu Hossu a vestit Unirea de la Alba Iulia, a străbătut de nenumărate ori Transilvania și întreaga Românie – primind șiapelativul de Episcop al Vizitaţiilor Canonice, oferind din preaplinul dragostei sufletului său fiecărui om întâlnit, ocrotind orfanii, apărându-i pe cei slabi, de orice neam și lege și, mai ales, îndrumând sufletele pe drumul credinţei. Episcopul Iuliu Hossu a fost un erudit care, deși nu a scris tratate teologice ori știinţifice, a trăit cu sufletul arzând de iubire și a murit senin, spunând cu fermitate: Știu cui am crezut! Mulţumind Bunului Dumnezeu pentru plinătatea harurilor oferite pe tot parcursul Simpozionului, Editorii doresc să își exprime recunoștinţa și gratitudinea faţă de organizatori și vorbitori, cât și faţă de participanţii care, prin prezenţă și implicare, au adus un binemeritat și cuvenit omagiu aceluia care a fost primul Cardinal al Bisericii și Neamului românesc. " - Cuvânt Înainte

  „[...] mă bucur de fiecare dată când cineva îl evocă, în ipostaza de ierarh, de Părinte, de cărturar, scrie despre cărțile lui, extrage și publică fragmente din Opera sa masivă și prodigioasă: Caietele / Jurnal pe care Justinian Chira le-a scris cu asiduitate patericală și le-a lăsat Rohiei drept moștenire de netăgăduit. Poate că nu greșesc dacă spun că aceste Caiete, împreună cu «Jurnalul Fericirii» și cartea de predici «Cuvinte de credință», sunt cele trei embleme cu care mănăstirea aceasta sfântă din munții Maramureșului, s-a izbăvit cultural și duhovnicește pentru totdeauna. S-au editat până acum câteva bune cărți de convorbiri cu marele ierarh. Le-am citit și le-am apreciat. Cartea de față, alcătuită de Călin Emilian Cira, este o carte foarte bună. Este, de fapt, cartea testament a lui Justinian Chira. O spune chiar el: «Cartea aceasta mă reprezintă pentru că redă întru-totul gândurile mele». Însemnare datată 15 august 2016 …“ (Ioan Pintea, Cuvânt înainte)

Grilă  Listă