Religie și teologie

Grilă  Listă 

  40,00 LEI

  „Imnele care împodobesc slujbele Bisericii Ortodoxe sunt creaţii ale unor Sfinţi Părinţi ai Bisericii, cei mai mulţi trăitori în partea bizantină a primului mileniu al creştinătăţii încă nedivizate. După un alt mileniu de istorie zbuciumată a Bisericii, până astăzi, imnele marilor colecţii liturgice ca Octoihul, Triodul, Penticostarul şi Mineiele păstrează nealterată amintirea unei perioade esenţiale pentru structurarea învăţăturii de credinţă. Este perioada Sinoadelor Ecumenice, a marilor personalităţi care au ilustrat secolele patristice şi care au lăsat o perenă creaţie, atât de expresie mai teoretică, dar şi imnografică.” Vasile Grăjdian

  25,00 LEI

  „Volumul Primul Cardinal al românilor, Iuliu Hossu, eminentă personalitate a Bisericii și Neamului Românesc cuprinde actele Simpozionului omagial cu același titlu, ce a avut loc în Gherla în data de 18 iunie 2017, la iniţiativa Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, în parteneriat cu Facultatea de Istorie și Filosofie a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, având deopotrivă concursul Protopopiatului Greco-Catolic din Gherla. Iniţiativa Episcopiei de Cluj-Gherla s-a bucurat, întâi de toate, de preţiosul sprijin al Secretariatului de Stat pentru Culte, reprezentat prin persoana Excelenţei Sale Dl. Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte.

  Întâlnirea de la Gherla reprezintă unul dintre momentele unui lung șir de Conferinţe și Simpozioane organizate de către Episcopia de Cluj-Gherla, cu scopul declarat de a media și repropune omului timpului nostru chipurile venerabile și înălţătoare ale Episcopilor, preoţilor, călugărilor și laicilor greco-catolici de dinainte și din timpul persecuţiei comuniste, începute în perioada octombrie-decembrie 1948. Simpozionul omagial, desfășurat în orașul Gherla, și-a propus recuperarea și evocarea, la o distanţă de mai bine de 45 de ani, a figurii primului Cardinal al românilor – Episcopul Iuliu Hossu. Păstor de suflete și sfinţitor de ţară, Episcopul Iuliu Hossu a vestit Unirea de la Alba Iulia, a străbătut de nenumărate ori Transilvania și întreaga Românie – primind șiapelativul de Episcop al Vizitaţiilor Canonice, oferind din preaplinul dragostei sufletului său fiecărui om întâlnit, ocrotind orfanii, apărându-i pe cei slabi, de orice neam și lege și, mai ales, îndrumând sufletele pe drumul credinţei. Episcopul Iuliu Hossu a fost un erudit care, deși nu a scris tratate teologice ori știinţifice, a trăit cu sufletul arzând de iubire și a murit senin, spunând cu fermitate: Știu cui am crezut! Mulţumind Bunului Dumnezeu pentru plinătatea harurilor oferite pe tot parcursul Simpozionului, Editorii doresc să își exprime recunoștinţa și gratitudinea faţă de organizatori și vorbitori, cât și faţă de participanţii care, prin prezenţă și implicare, au adus un binemeritat și cuvenit omagiu aceluia care a fost primul Cardinal al Bisericii și Neamului românesc. " - Cuvânt Înainte

  „[...] mă bucur de fiecare dată când cineva îl evocă, în ipostaza de ierarh, de Părinte, de cărturar, scrie despre cărțile lui, extrage și publică fragmente din Opera sa masivă și prodigioasă: Caietele / Jurnal pe care Justinian Chira le-a scris cu asiduitate patericală și le-a lăsat Rohiei drept moștenire de netăgăduit. Poate că nu greșesc dacă spun că aceste Caiete, împreună cu «Jurnalul Fericirii» și cartea de predici «Cuvinte de credință», sunt cele trei embleme cu care mănăstirea aceasta sfântă din munții Maramureșului, s-a izbăvit cultural și duhovnicește pentru totdeauna. S-au editat până acum câteva bune cărți de convorbiri cu marele ierarh. Le-am citit și le-am apreciat. Cartea de față, alcătuită de Călin Emilian Cira, este o carte foarte bună. Este, de fapt, cartea testament a lui Justinian Chira. O spune chiar el: «Cartea aceasta mă reprezintă pentru că redă întru-totul gândurile mele». Însemnare datată 15 august 2016 …“ (Ioan Pintea, Cuvânt înainte)
  35,00 LEI

  „Lucrarea Fiul Omului în Sfintele Evanghelii. O contribuţie la dezvoltarea hristologiei noutestamentare a constituit, iniţial, proiectul tezei de doctorat a Părintelui Moldovan Andrei Tudor (Ierom. Iosif), susţinută în anul 2016, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş-Bolyai, sub îndrumarea Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, titularul Catedrei de studiul Noului Testament a facultăţii mai sus amintită.

  Analizând lucrarea de faţă, fac câteva remarci cu privire la semnificaţia şi importanţa subiectului cărţii, care, cu siguranţă, îl va ajuta pe cititorul „neteolog” să descifreze mai bine meandrele abordării respectivei teme. În ultimul timp, în literatura de specialitate, titlul „Fiului Omului”, singurul pe care Iisus şi L-a împropriat, a căpătat diferite interpretări, mai mult sau mai puţin apropiate de semnificaţia sa originală.”  (din „Prefaţă”)

Grilă  Listă