Numismatică

Grilă  Listă 

  50,00 LEI

  ”A site of such importance like Ulpia Traiana Sarmizegetusa, seconded by the fact that it was

  overlapped not by a large modern city but a village, has frequently led to the discovery of many

  artefacts, either by chance or following archaeological investigations.

  The numismatic evidence has already demonstrated the presence of a dynamic monetary circulation

  at Ulpia Traiana Sarmizegetusa.

  On this line, beside single finds, six coin-deposits were discovered during archaeological investigations

  at various spots of the sites (e.g. amphitheatre, forum) and another one with no data on

  the findspot. The term ”deposit” was used in this context as the finds mentioned above consist

  of small number of coins found together (one find of 21 denarii, the others up to seven coins) as

  well as various denominations and brass metal. Some of them were most likely daily money loss

  (pocket money).

  Compared to the cases above, the monetary find which is the subject of the present work with

  a much larger number of coins – 177 pieces – of precious metal (silver) can be defined as a hoard.

  (Catalogue; Pl. 1–7).”  (from THE HOARD)

   

  „Un sit de o asemenea importanță precum Ulpia Traiana Sarmizegetusa, la care se adaugă faptul

  că a fost suprapus nu de un mare oraș modern, ci de o localitate rurală, a dus în mod frecvent la

  descoperirea multor artefacte, fie întâmplător, fie în urma cercetărilor arheologice.

  Dovezile numismatice au demonstrat deja prezența unei circulații monetare dinamice la Ulpia

  Traiana Sarmizegetusa.

  Pe lângă descoperiri monetare izolate, șase depozite monetare au fost surprinse în timpul cercetărilor

  arheologice în diverse zone ale sitului (amfiteatru, for), iar pentru un ansamblu monetar nu

  se cunoaște locul exact de descoperire. Termenul „depozit” a fost utilizat în acest context, deoarece

  descoperirile menționate mai sus constau dintr-un număr mic de monede găsite împreună

  (o descoperire include 21 de denari, iar celelalte până la șapte monede) și constau din diverse

  nominale, inclusiv din bronz. Unele dintre acestea au fost cel mai probabil pierderi accidentale de

  monede (bani de buzunar).

  În comparație cu cazurile de mai sus, descoperirea monetară care face obiectul cărții de față cu

  un număr mult mai mare de monede – 177 de bucăți – din metal prețios (argint) poate fi definit

  ca tezaur (Catalog; Pl. 1–7).” (din TEZAURUL)

   

  80,00 LEI

  „După o pauză de 40 de ani de la săpăturile arheologice din anii 1950 sau chiar mai timpurii, cercetările arheologice sistematice au fost reluate în 1990 într-un cartier (cunoscut şi sub numele „Spaziergarten“, „insula VI“, „Open Air Museum“) din fostul oraş „civil“ roman Carnuntum. Aceste ultime săpături au dus la recuperarea unei mari cantităţi de monede. O parte dintre ele au fost publicate în volumul „Numismata Carnuntina“ – FMRÖ III.2 împreună cu restul pieselor monetare din vechile colecţii de la Carnuntum.

  Datorită faptului că ultimele săpături s-au făcut utilizându-se noi metodologii, necesitatea unui corpus numismatic care să prezinte nu doar strict informaţia numismatică, dar şi pe cea arheologică a devenit un deziderat primordial. Scopul este de a sublinia cât mai multe detalii despre ceea ce poate fi un fenomen specific sau general al economiei, societăţii şi istoriei romane într-un cartier rezidenţial dintr-un oraş roman.

  Astfel, stilul de publicare al materialului monetar – pe obiective arheologice mari (ex.. străzi romane, locuinţe, edificii publice) cu stratigrafia lor – a fost ales ca fiecare piesă să ofere cât mai multă informaţie care poate fi utilă cercetătorilor pentru a crea o imagine reală asupra circulaţiei monetare. În aceeaşi direcţie, moneda, privită în context arheologic, poate servi la o mai bună înţelegere a datării fazelor arheologice, mai ales de a şti când moneda poate fi utilă în datarea contextului arheologic şi când poate reprezenta o capcană pentru arheolog dacă este greşit interpretată.

  Sperăm că această carte va fi un instrument util pentru numismaţi, arheologi, istorici sau oricare cititor interesat de înţelegerea vieţii cotidiene romane prin intermediul monedei.” (din „Introducere”)

  55,00 LEI
  „Fifteen years ago, a cooperation agreement has been signed up between the Deutsches Archäologisches Institut, the Römisch-Germanischen Kommission Frankfurt am Main and the Institute for Archaeology and Art History of the Romanian Academy from Cluj-Napoca. The research project words focusing on three main themes: the Dyabola Archäologische-bibliographie, Untersuchungen der römischen Grenzen der Provinz Dacia in Siebenbürgen and Corpus der römischen Funde in europäischen Barbaricum. For the last team it was decided by both sides to publish two volumes in the well-known series of the Corpus der römischen Funde in europäischen Barbaricum (vol. I. Covasna County; vol. II. Harghita County).” (From „INTRODUCTION”)

Grilă  Listă