Etnografie și etnologie

Grilă  Listă 

  50,00 LEI
  Volumul de faţă cuprinde 1062 de scrisori, care, în intervalul 1930–1949, au circulat între Ion Muşlea şi respondenţii la chestionarele Arhivei de Folklor a Academiei Române. [...] Cu excepţia a douăsprezece scrisori, care au circulat între Ion Muşlea şi preotul profesor Victor Ioan Oprişu, publicate de Ioachim Lazăr, restul de o mie cincizeci sunt inedite, păstrate în cadrul Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, în dosarele administrative ale primului director al Arhivei, sub eticheta „Ieşiri 1930–1948”.
  50,00 LEI

  „În urmă cu mai bine de 30 de ani, în timpul uceniciei pe șantierele arheologice ale profesorului Gheorghe Lazarovici, ne-am întâlnit pentru prima dată cu studiile interdisciplinare între arheologie și etnografie, religie etc. La vremea respectivă am considerat aceste inițiative drept un pionierat fără o finalitate în cercetarea fundamentală. La cercetările organizate de profesorul Gheorghe Lazarovici am avut onoarea să-l cunosc pe John Nandriș, care ne-a descchis drumul către această cercetare interdisciplinară. Remarc în mod deosebit aportul de nepreţuit al prof. univ. dr. John Nandriş care pe lângă faptul că a făcut posibilă implementarea unui proiect cu tematică etnoarheologică în România acelor ani a atras atenţia întregii lumi ştiinţifice asupra zonei de sud-est a Europei, mai ales a zonei muntoase înalte a munţilor din România, zone prea puţin explorate. Muzeul pe care astăzi îl conduc are bucuria de a prezenta specialiștilor, și nu numai, o serie de studii aprofundate ale acestui domeniu. Instituția noastră, pe lângă preocupările arheologice, acordă o atenție deosebită cercetărilor etnografice din spațiul Banatului de Munte. (..)

  Volumul de față reunește studii deosebit de importante din ultimii 30 de ani, care deschid o nouă perspectivă asupra interdisciplinarității arheologice. Prezenta lucrare este o sinteză a unei munci asidue din partea unor cercetători de renume, care valorifică bogatul patrimoniu arheologic şi etnografic al spaţiului românesc. ” - dr. Adrian Ardeț

  30,00 LEI
  „În pofida faptului că la nivel european și mondial studiile care tratează despre fenomenul magic, cu toate implicațiile sociale și culturale ale acestuia, sunt destul de numeroase, în România ele abia au depășit stagiul de pionierat. Magia în cadrul familiei a fost abordată la noi mai cu seamă de folcloriști și de câțiva etnologi, decât de către istorici. Lipsește apoi dimensiunea unei abordări multidisciplinare și comparative cu alte spații culturale europene. În acest context, colecția pe care o inaugurăm cu acest volum intenționează să contribuie, printre altele, la înțelegerea factorilor care au ajutat la transmiterea intergenerațională a ritualurilor magice în cadrul familiei rurale europene, în pofida schimbărilor din societate: caracterul închis și tradiționalist al satelor, gradul de religiozitate ridicat, predominanța endogamiei ca strategie maritală etc. Considerăm, așadar, importantă formarea unei noi generații de specialiști care să vină în proximitatea unui subiect atât de volatil, pe care să-l analizeze la nivelul exigențelor și a performanțelor internaționale”. (Marius Eppel)
  30,00 LEI

  „A doua ediție a volumului inserează teme indispensabile literaturii, etnologiei, folclorului. Anumite studii, apărute în diverse publicații, de specialitate, naționale și internaționale, în limba română sau engleză, reprezintă versiuni revizuite și adăugite, inclusiv la nivelul titlurilor.

  Lucrarea, gravitând în jurul apolinicului, mizând pe interpretare, pe perspectiva comparativ-analitică, pe analiza sincronică și diacronică, potențează relația triunghiulară care se instituie între literatură, etnologie și folclor.” ( din Introducere)

  35,00 LEI
  „Cartea Andreei Grecu – Evoluţii culturale. Istorii recente – arhivează experienţele acumulate în parcursul său de până acum, un bilanţ profesional de care cu toţii avem uneori nevoie pentru a putea privi lucrurile în perspectivă şi a organiza proiectele de viitor. După cum ştim, una dintre metehnele timpului actual este viteza în care ne trăim viaţa. Împărţiţi în multe direcţii, încercăm să facem faţă proiectelor pe care le întreprindem, să răspundem la timp colaborărilor în care suntem implicaţi, să ne facem treburile cât putem mai bine. Cu toate acestea, de cele mai multe ori experienţele noastre nu rămân notate, puse în ordine şi accesibile, nu sunt transmise mai departe. Acest aspect are efecte negative nu numai la nivelul individului, ci şi în domeniile în care suntem activi, în cazul de faţă al scenei culturale, atâta timp cât uneori persoane (artişti sau manageri culturali) sau instituţii refac aceiaşi paşi, uneori fără să fie la curent, alteori fără să recunoască încercările asemănătoare anterioare. Evoluţii culturale. Istorii recente aduce mărturie exact despre perioada în care autoarea şi-a desfăşurat activitatea, începând cu sfârşitul anilor ’90, după ce şi-a terminat studiile şi a devenit activă pe scena culturală. Cartea debutează cu o introducere în care se argumentează modul cum este structurată, tocmai pentru a fi un material cât mai accesibil pentru cei interesaţi să descopere mai multe despre schimbările de pe scena culturală românească din ultimii cincisprezece ani. Urmează apoi capitolele care tratează, pe rând, dansul contemporan, finanţările culturale, patrimoniul şi politicile culturale actuale - cu dezbaterile care gravitează în jurul lor, strategia culturală şi creativă a Bucureştiului 2015-2020 şi se încheie cu o serie de concluzii. Aşa cum spune şi Andreea Grecu, articolele, interviurile, studiile au o viaţă efemeră, însă puse cap la cap în ele se poate „citi” coerenţa sau de multe ori incoerenţa strategiilor culturale locale, care condiţionează acţiunile întreprinse de artişti, manageri culturali, organizaţii sau instituţii din acest domeniu. Printre rândurile acestor materiale cu informaţii foarte concrete despre scena culturală pot fi observate şi aceste aspecte limitative date de cadrul oferit de Ministerul Culturii, de autorităţile locale, de legislaţie şi deconturi, care fac ca operatorii culturali să îşi direcţioneze cea mai mare parte din timp şi energie spre raportări, în loc ca pe primul loc să fie atingerea scopului şi a rezultatelor proiectului. Cu o activitate intensă în acest domeniu, parcurgând paşii profesionali de la coordonator de proiecte, manager al unei instituţii proaspăt înfiinţate în 2005 - Administraţia Fondului Cultural Naţional - cadru didactic universitar, manager cultural independent, Andreea Grecu dovedeşte tenacitate şi seriozitate în toate demersurile sale. Dar una dintre calităţile apreciate de colaboratorii săi şi de artişti, în special, este capacitatea ei de a aprecia şi înţelege actul artistic, fără a pune condiţionări, ci încercând să vină în sprijinul acestora. Plină de curiozitate şi deschisă spre înţelegerea unor noi abordări artistice, Andreea Grecu încheie cartea sa într-o notă matură, subliniind în concluzii intenţia de a selecta cu atenţie proiectele cărora le va acorda timp în viitor, tocmai pentru că în urma acestor ani de experienţă a realizat împlinirea şi starea de bine pe care ţi-o pot da munca cu oameni pe care îi apreciezi şi credinţa în ceea ce faci." - Aurora Király

Grilă  Listă