Etnografie și etnologie

Grilă  Listă 

  Vânzare

  Preț Normal: 40,00 LEI

  Special Price 30,00 LEI

  „Cartea Iuliei Hossu debutează printr-un prim capitol dens teoretic, ce ar putea ține locul unei lucrări de sine stătătoare asupra istoriei problematicii pe care urmează să o elaboreze. Într-un prim subcapitol sunt analizate 1.1. Rudenia – scurt istoric al conceptului, cu referințe aproape numai străine, 1.2. Categoriile rudeniei, 1.3. Terminologia rudeniei, după care autoarea dezbate viziunea evoluționistă a părintelui acestui domeniu al antropologiei, Lewis H. Morgan, cu a sa celebră Sisteme de consangvinitate şi de alianţă în familia umană, din 1870, urmată de analizarea conceptelor lui W.H. R. Rivers, expuse într-o lucrare din 1915. Urmează perspectiva lui K. B. Malinowski cu viziunea funcționalistă și cea a lui Alfred Reginald Radcliffe-Brown, dezvoltată în două subcapitole. Nu în ultimul rând, sunt abordate și viziunile lui Claude Lévi-Strauss și a structuralistului David Schneider, criticul sistemelor clasice și al descendenților acestora.” (Ion Cuceu din Prefață)
  15,00 LEI
  Cartea tratează istoria gândirii şi ideilor etnologice, originile etnologiei contemporane, constituirea primelor curente de gândire etnologică, etnologia contemporană, etnologia românească, meşteşugurile artistice etc.

  Lucrarea de față este o „punere în scenă” a tezei mele de doctorat: Ion Mușlea și cercetarea științifică a picturii pe sticlă și a xilogravurii populare românești, pe care am elaborat‑o sub îndrumarea domnului prof. univ. dr. Ion Cuceu și pe care am susținut‑o în anul 2017, în cadrul Facultății de Studii Europene a Universității „Babeș‑Bolyai”, din Cluj‑Napoca.

  Varianta publicată comportă modificări minimale față de textul inițial și reprezintă o revalorizare a contribuțiilor științifice ale marelui savant clujean, etnologul Ion Mușlea, referitoare la cunoașterea și promovarea celor două fenomene complementare ale artei țărănești: pictura pe sticlă și xilogravura din Transilvania, cartea dorindu‑se a fi un act restitutiv.

  50,00 LEI
  „Prin aceste două masive volume de corespondenţă, pe care le publică doamna Cosmina Timoce-Mocanu, debutează, de fapt, o acţiune majoră de valorificare a celui mai important fond documentar al vechii Arhive de Folklor a Academiei Romane, edificată de Ion Muşlea aici la Cluj, între 1930–1948: colecţia de manuscrise ce poartă numele întemeietorului institutului nostru. Realizatoarea acestei isprăvi ştiinţifice remarcabile are vârsta pe care o avea Ion Muşlea atunci când a demarat, la Cluj, acţiunea de anchetare etnologică indirectă a tuturor zonelor folclorice româneşti şi cand s-au pus bazele reţelei de corespondenţi despre care dă seama epistolarul de faţă, exemplar publicat de Cosmina Timoce-Mocanu, în cele două volume. Ea are competenţele filologice superioare şi dăruirea în munca de arhivă, viziunea cuprinzătoare şi perseverenţa investigatorică, dublate de spiritul de ordine şi disciplina în lucru necesare, precum şi de o rar întâlnită deschidere interpretativă, însuşite din admirabile lecţii ale constructorilor de arhive patrimoniale sau de mari colecţii folclorico-etnografice, lecţii pe care le-a învăţat ca nimeni altcineva din generaţiile noi de cercetători. După o excepţională teză de doctorat, susţinută în 2012 şi editată în 2013, publicarea corespondenţei purtate de Ion Muşlea cu sutele de colaboratori ai Arhivei de Folklor a Academiei Române constituie un act de restituţie ştiinţifică de o însemnătate cu totul şi cu totul aparte, mai ales că cele 2029 de scrisori ale corpusului sunt însoţite de un amplu studiu introductiv, de fapt o micromonografie asupra întregii acţiuni iniţiate de Muşlea, după 1930”. (Prof. univ. dr. Ion CUCEU)
  50,00 LEI
  Volumul de faţă cuprinde 1062 de scrisori, care, în intervalul 1930–1949, au circulat între Ion Muşlea şi respondenţii la chestionarele Arhivei de Folklor a Academiei Române. [...] Cu excepţia a douăsprezece scrisori, care au circulat între Ion Muşlea şi preotul profesor Victor Ioan Oprişu, publicate de Ioachim Lazăr, restul de o mie cincizeci sunt inedite, păstrate în cadrul Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, în dosarele administrative ale primului director al Arhivei, sub eticheta „Ieşiri 1930–1948”.

Grilă  Listă