Asistență socială și pedagogie

Grilă  Listă 

    „Volumul de faţă este, aşadar, rezultatul unei munci susţinute şi coerente depuse de colegul Valentin Blândul în efortul său de a interveni „pro‑activ” la nivelul tuturor celor trei forme ale educaţiei: formală, non‑formală şi informală. Spre deosebire de celelalte lucrări publicate deja de prof. univ. dr. Valentin Blândul, aceasta se particularizează prin faptul că valorifică experienţa unor cadre didactice/specialişti care vin din domenii diferite (psihologie, arte, sport, matematică, tehnologii, fizică, limbi moderne etc.), atât din învăţământul preuniversitar, cât şi din cel universitar.” (din Cuvant înainte)

    „Cartea se adresează, în primul rând, studenţilor care se pregă¬tesc să devină asistenţi sociali, dar și specialiștilor care lucrează în diverse domenii ale asistenţei sociale, preocupaţi de calitatea muncii lor și include metodele și tehnicile fundamentale din teoria şi meto¬dologia asistenţei sociale, acestea fiind elaborate în baza lucrărilor celor mai cunoscuţi teoreticieni şi practicieni ai asistenţei sociale.” din Introducere

Grilă  Listă