Artă și istoria artei

Grilă  Listă 

  340,00 LEI
  Autorii celor două volume ale acestei sinteze academice prima, după o jumătate de veac se prezintă înaintea cititorilor cu rodul cercetărilor a două generații, cu speranța că paginile noastre vor așeza mai convingător acest domeniu de artă alături de cel literar, dramatic sau muzical, conturând un profil distinct al „românității estetice”. (Acad. RĂZVAN THEODORESCU)

  Sinteza prezentă, redactată de un mare număr de autori, cei mai importanți cercetători ai domeniului, ce fac parte din elita istoriei și criticii de artă din România, este o remarcabilă realizare, cuprinzând în cele două volume peste 1500 pagini de text și peste 2100 fotografii color, numeroase desene, planuri, gravuri și fotografii istorice. Bogatul material ilustrează un excepțional tezaur artistic al României, cu numeroase aspecte ale realizărilor și performanțelor artistice, documentate de cercetările din ultimele decenii, fenomenul artistic românesc remarcându-se printr-o superbă originalitate și o permanentă conexiune cu lumea europeană. (Acad. MARIUS PORUMB)
  Vânzare

  Preț Normal: 90,00 LEI

  Special Price 80,00 LEI

  „Anonim transilvănean”: aceasta era, și încă este, eticheta cea mai frecvent întâlnită în legătură cu picturile vechi transilvănene expuse sau păstrate în muzee și colecții din România și din străinătate. Artiștii locului de dinaintea anului 1600, doar arareori au o identitate proprie alta decât cea artistică revelată de opere. Cele câteva nume menționate recurent în literatura de specialitate sunt clar dominate de numărul „meșterilor” anonimi. Începută cu ani în urmă, pe vremea când mă documentam pentru cercetarea doctorală dedicate polipticelor medievale transilvănene (2003–2010), ancheta privitoare la artiștii transilvăneni s-a dovedit mai fructuoasă decât mă așteptam. Accesul la izvoarele documentare medievale, facilitat de editarea clasică, tipărită și mai ales de digitizarea surselor și publicarea lor online a contribuit la descoperirea a numeroase date inedite. Colegii istorici și paleografi din țară sau din străinătate mi‑au pus la dispoziție și alte surse necunoscute. Rezultatul acestor cercetări, care depășește substanțial stadiul cunoștințelor noastre anterioare, este valorificat în Dicționarul de față, finalizat și tipărit cu sprijinul unui grant al Academiei Române. (Din „Introducere”)

  40,00 LEI

  Ne onorează, dar ne și responsabilizează să fim contemporani cu un eveniment major din istoricul Sistemului Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier I –, împlinirea a 50 de ani de la inaugurarea oficială.

  Momentul la care fac referire, punerea în funcțiune a hidrocentralei la 16 mai 1972, a fost o realizare tehnică excepțională, o concretizare a colaborării între cercetătorii, proiectanții, specialiștii și muncitorii din cele două țări, ceea ce, și după 50 de ani, rămâne un model de bună practică a conlucrării internaționale. (Din „Introducere”)

  55,00 LEI
  De la început, doresc să subliniez faptul că lucrarea semnată de domnul Vlad Mitric-Ciupe face parte dintr‑un vast proiect de cercetare asumat de domnia-sa, cu privire la destinul arhitecturii şi al arhitecţilor în România comunistă care, până în prezent, a condus la rezultate notabile: un impunător volum care cuprinde zeci de biografii de arhitecţi trecuţi prin închisorile comuniste (care are la bază teza de doctorat în domeniul arhitectură), interviuri realizate cu personalităţi ale arhitecturii româneşti, restituiri ale unor memorii de sertar, studii, comunicări etc. Tot acest demers ştiinţific a constituit o bază solidă pentru ca domnul Mitric-Ciupe, după ce a obţinut titlul de doctor în arhitectură, să poată să ducă la bun sfârşit şi teza de doctorat în istorie, cu titlul „Mecanisme represive în şcoala românească de arhitectură 1944–1958”. (George Enache)
  140,00 LEI

  Această carte a câștigat premiul Academiei Române „George Oprescu" în anul 2016

  “[...] The research started from the premise that at least some of the wall paintings reflect the special social, political, and religious situation of the donors as knezes and Orthodox (Greek-rite) Christians in the Hungarian kingdom. Topics have been selected from the paintings of eight churches: the church of St. George in Streisângeorgiu (Hu. Sztrigyszentgyörgy), the church of the Dormition of the Virgin in Strei (Hu. Zeykfalva), the church of St. Nicholas in Densuș (Hu. Demsus), the church of St. Nicholas in Leșnic (Hu. Lesnyek/Lesnek), the Reformed church in Sântămăria Orlea (Hu. Őraljaboldogfalva), the church of the Dormition of the Virgin in Crișcior (Hu. Kristyor), the church of St. Nicholas in Ribița (Hu. Ribice), and the church of the Dormition of the Virgin in Hălmagiu (Hu. Nagyhalmágy). The churches were situated in two neighboring medieval counties – Hunyad, in the Transylvanian voivodate, and Zaránd – and the paintings date from the fourteenth and fifteenth centuries. The investigation is limited to Hunyad and Zaránd Counties, where the main body of medieval wall paintings in Orthodox churches has been preserved. In addition, the historical background of the donors is comparable in both regions. The pictorial subjects that have been selected for research are interpreted in relation to their social, political, and religious context. The study of the donor portraits, military saints, holy kings of Hungary, and the Exaltation of the Holy Cross focuses on their relevance for the social and political life of the knezes. The study of the paintings in the sanctuaries mainly sheds light on aspects of the religious life of the donors or local communities. The images are analyzed taking into account the use and meaning of their subjects in Eastern and Western, particularly Hungarian, painting, and the available information regarding their historical context. While indeed the pictorial message may be understood only through its historical background, the paintings themselves can also suggest new directions for research or favor a particular interpretation suggested by other types of sources.” from Introduction

Grilă  Listă