O NOUĂ EDIȚIE A CONCURSULUI „PUBLICARE TEZE DE DOCTORAT”, 2020

Concursul se desfăşoară între 1 noiembrie 2020 şi 31 decembrie 2020, iar documentele se vor trimite la adresa de e-mail: mega@edituramega.ro cu subiectul Concurs – Publicare teze de doctorat.

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

1. un fragment semnificativ din volum;

2. o scurtă prezentare a lucrării;

3. o scurtă prezentare a autorului/autorilor;

4. două recenzii scrise de conferențiari sau profesori universitari, respectiv cercetători gradul doi sau unul, prin care recomandă publicarea lucrării;

5. date tehnice: număr de pagini, ilustrație alb-negru sau color, scheme, tabele etc.

6. document care să ateste promovarea unui program de studii universitare de doctorat în conformitate cu Legea Educaţiei nr. 1/2011 (copie după adeverinţă de doctor acordată de Institutul de Studii Doctorale sau după diploma de doctor);

7. declarație privind asumarea răspunderii asupra tezei;

8. distribuirea postării cu proiectul.

 

Pentru lucrările care vor trece în etapa a doua de selecție, la cererea Editurii Mega se va trimite integral volumul propus spre publicare în format electronic, la adresa de e-mail menţionată, cu subiectul Concurs – Publicare teze de doctorat.

 

*Notă: Editura Mega nu va utiliza niciun fragment din lucrările propuse spre publicare, fără acordul autorilor.

 

AȘTEPTĂM LUCRĂRILE DUMNEAVOASTRĂ!

 

Editura MEGA

Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 4-5

e-mail: mega@edituramega.ro