Concurs publicare teze de doctorat

Concurs publicare teze de doctorat

O NOUĂ EDIȚIE A CONCURSULUI „PUBLICARE TEZE DE DOCTORAT”, 2022

Perioada de înscriere este cuprinsă între 2 decembrie 2022 şi 15 ianuarie 2023, iar documentele se vor trimite la adresa de e-mail: mega@edituramega.ro cu subiectul „Concurs – Publicare teze de doctorat”.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

1. Un fragment semnificativ din volum (50 – 80 PAGINI – TIMES NEW ROMAN, 12, 1,5 – CARE SĂ INCLUDĂ:

a. PAGINA DE TITLU,

b. CUPRINSUL,

c. CAPITOLUL / SUBCAPITOLUL METODOLOGIC,

d. CONCLUZIILE,

e. 1 – 2 CAPITOLE / SUBCAPITOLE LA ALEGEREA AUTORULUI.

AUTORII SUNT RUGAȚI SĂ NU TRIMITĂ ÎNTREAGA TEZĂ, NICI MANUSCRISE MAI SCURTE DE 50 DE PAGINI SAU MAI LUNGI DE 75 – 80 PAGINI);

2. O scurtă prezentare a lucrării (CU ACCENT PE NOUTATEA ȘTIINȚIFICĂ ADUSĂ ȘI PE INEDITUL LUCRĂRII);

3. Bibliografia lucrării (BIBLIOGRAFIA COMPLETĂ, AȘA CUM APARE EA ÎN TEZĂ, INCLUSIV SURSELE);

4. Date tehnice ale tezei (NUMĂR TOTAL DE PAGINI, NUMĂR DE ILUSTRAȚII ALB-NEGRU SAU COLOR, NUMĂR DE SCHEME, TABELE ETC.);

5. O scurtă prezentare a autorului/autorilor (MAXIMUM O JUMĂTATE DE PAGINĂ NARATIV + CV MODEL EUROPASS);

6. Două referate / recomandări scrise de conferențiari sau profesori universitari, respectiv cercetători gradul doi sau unu, prin care susțin înscrierea lucrării în concurs și publicarea sa în caz de succes (DOUĂ REFERATE SUCCINTE, MAXIMUM O PAGINĂ; UNUL DINTRE ELE TREBUIE SĂ APARȚINĂ ÎN MOD OBIGATORIU COORDONATOAREI/ULUI TEZEI);

7. Document care să ateste promovarea unui program de studii universitare de doctorat în conformitate cu Legea Educației nr. 1/2011 (COPIE DUPĂ ADEVERINŢĂ DE DOCTOR ACORDATĂ DE INSTITUTUL DE STUDII DOCTORALE SAU DUPĂ DIPLOMA DE DOCTOR);

8. Declarație a autoarei/ului privind asumarea răspunderii asupra conținutului tezei și a conformității acestuia în raport cu normele științifice, etice și deontologice în vigoare;

*PENTRU TRIMITEREA DOCUMENTELOR VA FI FOLOSIT FORMATUL PDF.

9. Distribuirea postării cu proiectul pe pagina de Facebook și/sau Instagram A CANDIDATULUI (LINK SPRE PAGINA SAU PRINT SCREEN/ FOTO).

 

Evaluarea lucrărilor va avea loc în lunile ianuarie și februarie, în două etape:

1. ÎNTR-O PRIMĂ ETAPĂ, evaluarea va fi realizată de către un comitet editorial format din 3 – 5 specialiști în domeniile științifice acoperite de tezele intrate în concurs și dintr-un reprezentant al Editurii Mega. Această etapă va evalua în special:

- dosarele de aplicație, din punct de vedere al respectării cerințelor menționate mai sus;

- gradul de originalitate al lucrărilor și gradul de noutate științifică în raport cu stadiul cunoașterii în domeniu;

- calitatea exprimării, a limbajului, a redactării (inclusiv aparatul critic și bibliografia), coerența argumentației.

Lucrările vor primi fiecare câte o notă, iar cele situate între primele 50% vor trece în etapa a doua. În măsura în care calitatea aplicațiilor o va permite, se va încerca acoperirea de către publicațiile ce vor trece de această primă etapă a cât mai multor domenii științifice (filologie, istorie, arheologie, filosofie, studii culturale).

2. Lucrările care vor trece în ETAPA A DOUA DE SELECȚIE vor fi evaluate, fiecare în parte, în mod anonimizat (ADICĂ FĂRĂ ACCES LA FOIA DE TITLU SAU ALTE ELEMENTE DE IDENTIFICARE DIRECTĂ), de către doi specialiști ai domeniului sau temei respective, deținători în mod obligatoriu ai titlului de doctor în științe. Fiecare dintre cei doi specialiști va nota lucrarea pe o scară de la 1 la 10, iar nota finală va fi reprezentată de media aritmetică a celor două note.

3. Pentru LUCRĂRILE CARE VOR FI SELECTATE SPRE PUBLICARE autoarea/ul va trimite, la cererea Editurii Mega, TEXTUL INTEGRAL al volumului (bazat pe teza de doctorat) pentru publicare, în format electronic, respectând cerințele specifice procesului editorial, la adresa de e-mail menționată, cu subiectul „Concurs – Publicare teze de doctorat”.

*Notă: Editura Mega nu va utiliza niciun fragment din lucrările propuse spre publicare, fără acordul autorilor.

 

AȘTEPTĂM LUCRĂRILE DUMNEAVOASTRĂ!

Editura MEGA

Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 4-5

e-mail: mega@edituramega.ro

Nu există produse conform criteriilor selectate.