Concurs publicare teze de doctorat

O NOUĂ EDIȚIE A CONCURSULUI „PUBLICARE TEZE DE DOCTORAT”, 2021

Perioada de înscriere este cuprinsă între 1 noiembrie 2021 şi 31 decembrie 2021, iar documentele se vor trimite la adresa de e-mail: mega@edituramega.ro cu subiectul „Concurs – Publicare teze de doctorat”.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

1. Un fragment semnificativ din volum;

2. O scurtă prezentare a lucrării;

3. O scurtă prezentare a autorului/autorilor;

4. Două recenzii scrise de conferențiari sau profesori universitari, respectiv cercetători gradul doi sau unul, prin care recomandă publicarea lucrării;

5. Date tehnice: număr de pagini, ilustrație alb-negru sau color, scheme, tabele etc.

6. Document care să ateste promovarea unui program de studii universitare de doctorat în conformitate cu Legea Educaţiei nr. 1/2011 (copie după adeverinţă de doctor acordată de Institutul de Studii Doctorale sau după diploma de doctor);

7. Declarație privind asumarea răspunderii asupra tezei;

8. Distribuirea postării cu proiectul pe pagina de Facebook și/sau Instagram.

Evaluarea lucrărilor se va face în lunile ianuarie și februarie.

Pentru lucrările care vor trece în etapa a doua de selecție, la cererea Editurii Mega se va trimite integral volumul propus spre publicare în format electronic, la adresa de e-mail menţionată, cu subiectul „Concurs – Publicare teze de doctorat”.

*Notă: Editura Mega nu va utiliza niciun fragment din lucrările propuse spre publicare, fără acordul autorilor.

AȘTEPTĂM LUCRĂRILE DUMNEAVOASTRĂ!

Editura MEGA

Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 4-5

e-mail: mega@edituramega.ro

Nu există produse conform criteriilor selectate.