MEDIEVALIA

Grilă  Listă 

  130,00 LEI

  Volumul este o sinteză a istoriografiei medievale care pune accentul pe cultura materială a elitelor din Transilvania în perioada Evului Mediu.

  Această lucrare surprinde pentru început apariția elitelor și a centrelor de producție a bunurilor din Transilvania Evului Mediu, continuând mai apoi cu locurile unde își desfășurau activitatea elitele, ca în final să se concentreze pe averi și familiile de materiale, respectiv bunuri.

  Autorul concluzionează ferm faptul că Evul Mediu „pus sub lupă nu este nici întunecat, nici misterios, nici murdar, nici fără zestre ori bunătăți.”

  Adrian Andrei Rusu: „Dorința autorului ar fi aceea de a nu lăsa ca cele aici sintetizate să prindă mucegai și să se transforme într-un tratat. Ar vrea să fie mai ales deschideri de uși. Ele cer reluate, criticate ori dezvoltate pentru a-și îndeplini menirea pentru care au fost scrise.”

  40,00 LEI
  Autorul, decedat în urmă cu câţiva ani, a fost membru al Academiei Maghiare, şef de sector la Institutul de Istorie al aceleiaşi academii, profesor consultant la câteva universităţi din ţara vecină. La comanda unei edituri engleze, a redactat acest volum. La scurt timp, a fost publicat, în maghiară, iar acum se află în pregătire, a doua ediţie engleză. Este prima sinteză de acest tip, foarte modernă şi extrem de „rece”, din punct de vedere naţional, care se scrie după cel de-al Doilea Război Mondial. Istoriografia românească nu deţine încă o traducere de istorie a regatului medieval maghiar, cu toate că interesul pentru această istorie este superlativ, atât prin implicările din Transilvania, cât şi peste munţi, în Ţara Românească şi Moldova. Traducerea face oficiul de a transfera o întreagă terminologie instituţională care nu are sau are echivalări ambigue şi incorecte. Îngrijitorii de ediţie au produs o introducere biografică şi o apreciere asupra realizării, din punct de vedere al interesului românesc.
  40,00 LEI

  Volumul îşi propune să reia, complet revizuite şi aduse la zi, circa 15 studii privitoare la piese de metal (podoabe şi arme), sticlă (veselă), os şi ceramică (de lux şi cahle) din secolele XIII-XVI. Majoritatea provin din săpăturile arheologice conduse de către autor. Sunt adăugate şi pagini complet noi, bazate pe serii de piese inedite. Prin complementaritatea lor, ele construiesc repere serioase la înţelegerea fenomenelor de cultură materială locală pusă în relaţie cu producţia şi negoţul european.

  Punctele de plecare ale volumului îl constituie următoarele studii mai vechi ale autorului:

  - Catarame medievale în formă de stea, în: Ephem. Nap., VI, 1996, p. 267-276.

  - Reprezentări de pluguri pe fresca monumentului medieval de la Streisîngeorgiu (jud. Hunedoara), în: Rev. Ist., 29, nr. 7, 1976, p. 1059-1065. - Despre cuţitele de luptă din Transilvania medievală, în vol.: Studii de istorie medievală şi premodernă. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române. Cluj-Napoca, 2003, p. 75-96.

  - Sticlăria medievală din Transilvania. Repere generale şi documente arheologice, în: Ephem. Nap., V, 1995, p. 301-330. - Prelucrarea osului şi cornului în Transilvania medievală (început de abordare tematică), în: Arheologia Medievală, 5, 2005, p. 113-158 (în colab. cu Fl. Mărginean).

  - Potirul de la Vinţu de Jos (incursiune în decorul şi utilitatea vaselor ceramice de lux medievale), în: Arheologia Medievală, IV, 2003, p. 205-213.

  - Ţigle şi olane la monumentele istorice (cu privire specială asupra monumentelor religioase din Transilvania şi vecinătăţile ei), în vol. Arhitectura religioasă medievală din Transilvania. II. Satu Mare, 2002, p. 21-40.

  - Cahlele cu cavaler în turnir din cetatea cnezială de la Mălăieşti (jud. Hunedoara), în: Sargetia, XV, 1981, p. 111-117 (în colab. cu V. Eskenasy).

  - Cahle din Transilvania. III. Trei motive decorative medievale, în: ActaMN, 39-40/II, [2005], p. 107-114 + III pl.

  65,00 LEI
  „În paginile dicţionarului se regăsesc o seamă de termeni care desemnează şi atitudini. Sunt deopotrivă chestiuni benefice, cât şi neglijenţe ori rele practici. Fără includerea lor am da impresia că navigăm într o lume de relicve frumoase care aşteptau de multişor să fie mai sofisticat descrise ori descompuse doct la nivel de amănunte. Se vede însă uşor că ele reprezintă o realitate aglomerată şi vie, care nu mai deţine niciun fel de stavile legale ori profesionale. Ilustrarea termenilor s-a realizat deopotrivă textual, cât şi grafic, însă inegal. Unele detalii sunt atât de rare ori atât de puţin cunoscute, încât meritau studii aparte. Nu avem ce modalitate de rigoare să utilizăm în exemplificări, ele mereu sunt disproporţionate numeric. Selecţia imaginilor a fost fatalmente inegală, pe măsura subiectelor la care se alătură.” (din „Puţine explicaţii”)
  35,00 LEI

   

  „Istoria dreptului în spațiul românesc obişnuia să fie una dintre disciplinele solicitate cu relativă asiduitate în construirea unui discurs juridic cu specific național, însă în ultimele două decenii a fost oarecum umbrită de alte ramuri din spectrul științei dreptului, intrând într-o stază – surprinzătoare dacă ne gândim la paralela creştere a populației universitare cu pregătire juridică. De aceea, ne bucură să constatăm că mai există, în breasla tot mai cuprinzătoare a profesioniștilor Justiției, persoane dedicate cunoașterii autentice, detaşată de clișee, a istoriei și evoluției practicilor judiciare din spațiul transilvan.

   

  Cătălin Bichescu, un profesionist deja respectat în avocatură și un împătimit al descoperirii rădăcinilor sale în sens istorico-profesional, ne propune prin Proceduri judiciare și administrative în Transilvania (sec. XVIII), primul său efort de consistență livrescă. Compus inițial în forma instituțional-administrativă a unei teze de doctorat, lucrarea de față se constituie ca un op de sine stătător în bibliografia juridică națională.

   

  Titlul cărții, de un clar și neeschivat ton juridic, ascunde cu eleganță sintetică un excurs consistent și de multe ori cu aspecte de inedit într-o zonă a istoriei transilvane pe care avem impresia generică că o stăpânim, dar căreia nu-i cunoaștem cu adevărat fațetele și modulațiile, precum au fost conservate în documentele diplomatice. Venită de undeva din adâncul educației liceale și universitare și a unei legături genetice cu locurile viețuirii și a creșterii intelectuale, dorința de surprindere logico-juridică a secolulului al XVIII-lea transilvan adăpostește, în mod creativ, o investigație așezată într-un pat germinativ istoric, cu rezultate ce îmbogățesc fără doar și poate jurisprudența, în dimensiunea ei ardeleană.

   

  Nu există dubiu că autorul, prin tematica propusă, se înscrie pe o linie de multidisciplinaritate. Abordează un mod de investigare complex, în cadrul căruia evenimentele istorice şi fenomenologia consecventă acestora sunt analizate obiectiv, cu o determinatã rigoare juridică, istoricul şi juridicul condiţionându-se reciproc în logica unui discurs ce aminteşte de construcția discursivă juridică occidentală. Spunem aceasta pentru că nucleul documentar asupra căruia poposește cu asiduitate autorul este marcat de mișcarea sedițioasă a lui Horea, Cloșca și Crișan, primul eveniment de substanță care pune românitatea, în dimensiunea ei transilvană, pe harta Europei Luminilor. Este, în același timp, și momentul istoric în care realitățile transilvane, grav dezechilibrate de Răscoala din 1784, apar sub o reflecție juridico-filozofică cu nuanțe moderne, dar cu o încărcătură represivă acută, tipică despotismului luminat, preliminând de o manieră substanțială coerciția și capacitatea punitivă a Statului modern, atent la corecția imediată a slăbiciunilor sale.

   

  (...)

   

  Autorul duce investigația juridico-istorică într-un areal evenimențial care topeşte, ca într-un creuzet, stabilimentele juridice ale modernității Europei Centrale și cele tipic transilvane, aplicate cu mai mult sau mai puțină rigoare românilor, prin legalitatea habsburgică, polarizată deopotrivă politic și etnic.” - Conf. univ. dr. Sorin Alămoreanu Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca în „Prefață”

   

Grilă  Listă