INTERFERENŢE ETNICE ŞI CULTURALE ÎN MILENIILE I A. CHR. – I P. CHR.

Colecție coordonată de Nicolae Gudea, Călin Cosma, Aurel Rustoiu

Grilă  Listă 

  40,00 LEI

  „Atât în Transilvania cât și în întregul spațiu al Europei central sud estice, în Evul Mediu timpuriu au avut loc o serie de evenimente militare ce au generat transformări majore în respectivele teritorii la nivelul relațiilor interetnice, politice, sociale și culturale care au marcat evoluția istorică ulterioară a respectivelor spații geografice.

  Cu toate acestea cercetarea Evului Mediu timpuriu din spațiul transilvănean, a intrat într-un con de umbră, mai ales după anul 1990. Diversele probleme arheologico istorice ridicate de studierea Evului Mediu timpuriu din Depresiunea Transilvaniei, sunt departe de fi rezolvate. Încă persistă în istoriografia românească, interpretări eronate ale fenomenului politic, cultural şi istoric din acea perioadă. De asemenea se resimte lipsa unei cronologii racordate la periodizările operate pe plan european. Sunt foarte multe deficiențe referitoare la interpretarea obiectivă a descoperirilor din secolele VII-X, din Transilvania, din punct de vedere etno-cultural. Toate aceste carențe reduc posibilitatea creionării în termeni moderni, credibili, a statutului militar, social și politic al Transilvaniei în ultimele secolele ale primului mileniu creștin.

  După K. Horedt și M. Rusu, trecuți în lumea umbrelor, ambii cu procopări majore în cercetarea Evului Mediu timpuriu transilvănean, specialiști dedicați studierii istoriei Transilvaniei din a doua jumătate a mileniului I. d. H. din Transilvania, sunt tot mai puțini, ca de altfel și şantierele arheologice sistematice pentru cercetarea acestei perioade. Cauzele pentru această situație sunt numeroase, toate găsindu-și rădăcinile în inexistența unor programe universitare aprofundate care să vizeze studiul Evului Mediu timpuriu din Transilvania.

  După anul 1990 și până în prezent s-au scris o serie de Istorii a Transilvaniei, toate bazate sau mai corect spus folosind datele din istoriile scrie în anii 60 ai secolului XX. Istoriografia europeană ce vizează cercetarea celei de-a doua jumătăți a primului mileniu creștin a evoluat foarte mult, evoluție care din păcate cu foarte mici excepții nu se regăsește în istoriografia românească.” Dr. Călin Cosma, Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca în Cuvânt Înainte

  "The military equipment, i.e. the weapons, elements of military equipment, and harness items that it includes, is for all historical eras an important milestone in the research of history, mentalities, the manner of waging war and, last but not least, the technique of production of artifacts throughout history, between prehistory and today." (Excerpt from "Introductory notes")

  „Echipamentul militar, armele, piesele de echipament militar şi piesele de harnaşament care l-au compus, indiferent de epoca căruia i-a aparţinut, reprezintă un jalon important în studierea istoriei, a mentalităţilor, a modului de a purta războaie, şi nu în ultimul rând, a tehnicii care a presupus făurirea artefactelor de-a lungul istoriei, din preistorie şi până în prezent.” (din „Precizări introductive”)

  70,00 LEI

  "This book is largely based on my doctoral dissertation which was successfully defended in the summer of 2008 at the Faculty of Classics, Cambridge University. Some of the topics covered by this dissertation were further explored in a number of studies published during the next ten years in various journals and proceedings volumes; some of their results are also included here.

  During my doctoral studies, I was generously supported by the Trinity College Cambridge which granted me an Eastern European Research Bursary. The College also provided some of the financial support needed for different documentation stages abroad by awarding grants from the Eddington Fund and Rouse Ball Fund. At the same time, the Corbett Travel Award, Walston Studentship, Henry Carrington Koe Studentship and Henry Arthur Thomas Studentship, all awarded by the Faculty of Classics, provided financial support for a series of documentation stages in Italy and to participate in a series of conferences in the United Kingdom, Hungary and Croatia." (from the "Foreword”)

Grilă  Listă