COINS FROM ROMAN SITES AND COLLECTIONS OF ROMAN COINS FROM ROMANIA

Colecție coordonată de Cristian Găzdac

Grilă  Listă 

  40,00 LEI

  Lucrarea „Castrul auxiliar de la Buciumi” reprezintă monografia numismatică a unuia dintre cele mai cunoscute castre din Romania, cercetat sistematic între anii 1963–1976. Lucrarea este structurată pe trei capitole, care includ în conţinutul lor – privitor la problematica abordată – părţi precum: stadiul cercetărilor, contribuţii proprii, concluzii, catalogul descoperirilor, bibliografie, anexe (hărţi, figuri, tabele, grafice).
  Capitolul I, Castrul auxiliar de la Buciumi – situl şi istoria sa, prezintă rolul pe care acest obiectiv l-a avut în antichitate, ca parte a sectorului nord-vestic a frontierei romane din provincia Dacia, istoricul cercetărilor efectuate, fazele de construcţie şi amenajare, edificiile cercetate, unităţile militare încartiruite, concluziile emise de unii autori pe baza studierii materialului arheologic rezultat în urma săpăturilor sistematice.
  Capitolul II, Comentarii numismatice, tratează într-o primă parte, descoperirile monetare (moneda de aur, moneda de argint, moneda de bronz, monede imperiale greceşti, monede turnate, monede contrafăcute), pentru ca în partea a două să fie aduse în discuţie concluziile rezultate în urma analizării întregului material numismatic din castru, în contextul arheologic în care a fost descoperit. Această manieră de analiză a oferit date noi cu privire la fazele principale de amenajare ale castrului auxiliar de la Buciumi.
  În Anexe sunt cuprinse 5 hărţi (Imperiul Roman cu localizarea provinciei Dacia şi a castrului de la Buciumi, Dacia romană cu localizarea castrului de la Buciumi, poziţia strategică a castrului pe limesul nord-vestic al daciei romane, locaţia castrului pe harta topografică a localităţii Buciumi şi poziţia virtuală a castrului în peisajul actual) şi figuri ale castrului cu zona arheologică cercetată, fazele de amenajare şi principia castrului auxiliar, până în secolul III p. Chr.
  Un spaţiu consistent în economia paginilor este ocupat de Cataloage, unde sunt repertoriate toate descoperirile provenite din castru şi dintr-o colecţie particulară din localitate, însă cu provenienţă clară din zona sitului.
  Graficele ilustrează numărul de monede descoperite pe ani de domnie, şi pe perioadă, în castru şi separat pe edificiile cercetate.

  Cartea face parte din seria „Coins from Roman Sites and collections of Roman Coins from Romania”. Tratează circulaţia monedelor romane republicane pe teritoriul situat între Dunăre şi Marea Neagră.

Grilă  Listă