Colecții

Grilă  Listă 

  Vânzare

  Preț Normal: 50,00 LEI

  Special Price 40,00 LEI

  ”A site of such importance like Ulpia Traiana Sarmizegetusa, seconded by the fact that it was

  overlapped not by a large modern city but a village, has frequently led to the discovery of many

  artefacts, either by chance or following archaeological investigations.

  The numismatic evidence has already demonstrated the presence of a dynamic monetary circulation

  at Ulpia Traiana Sarmizegetusa.

  On this line, beside single finds, six coin-deposits were discovered during archaeological investigations

  at various spots of the sites (e.g. amphitheatre, forum) and another one with no data on

  the findspot. The term ”deposit” was used in this context as the finds mentioned above consist

  of small number of coins found together (one find of 21 denarii, the others up to seven coins) as

  well as various denominations and brass metal. Some of them were most likely daily money loss

  (pocket money).

  Compared to the cases above, the monetary find which is the subject of the present work with

  a much larger number of coins – 177 pieces – of precious metal (silver) can be defined as a hoard.

  (Catalogue; Pl. 1–7).”  (from THE HOARD)

   

  „Un sit de o asemenea importanță precum Ulpia Traiana Sarmizegetusa, la care se adaugă faptul

  că a fost suprapus nu de un mare oraș modern, ci de o localitate rurală, a dus în mod frecvent la

  descoperirea multor artefacte, fie întâmplător, fie în urma cercetărilor arheologice.

  Dovezile numismatice au demonstrat deja prezența unei circulații monetare dinamice la Ulpia

  Traiana Sarmizegetusa.

  Pe lângă descoperiri monetare izolate, șase depozite monetare au fost surprinse în timpul cercetărilor

  arheologice în diverse zone ale sitului (amfiteatru, for), iar pentru un ansamblu monetar nu

  se cunoaște locul exact de descoperire. Termenul „depozit” a fost utilizat în acest context, deoarece

  descoperirile menționate mai sus constau dintr-un număr mic de monede găsite împreună

  (o descoperire include 21 de denari, iar celelalte până la șapte monede) și constau din diverse

  nominale, inclusiv din bronz. Unele dintre acestea au fost cel mai probabil pierderi accidentale de

  monede (bani de buzunar).

  În comparație cu cazurile de mai sus, descoperirea monetară care face obiectul cărții de față cu

  un număr mult mai mare de monede – 177 de bucăți – din metal prețios (argint) poate fi definit

  ca tezaur (Catalog; Pl. 1–7).” (din TEZAURUL)

   

  100,00 LEI

  „Volumul Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In honorem professoris Nicolae Felecan este un omagiu adus profesorului băimărean, atât prin evocări, cât și prin studii științifice, elaborate de prieteni, colaboratori, oameni de litere din întreaga lume. Contributorilor care au participat și la publicarea volumului precedent (26) – Confluențe lingvistice și filologice. Omagiu profesorului Nicolae Felecan la împlinirea a 70 de ani –, li s-au alăturat, pentru a celebra, prin mijlocirea cuvântului, cei 75 de ani de viață ai sus-numitului dascăl, și alți filologi din țară și din străinătate. Printre cele 55 de personalități care au onorat invitația de colaborare la prezentul volum, se numără profesori și cercetători străini – Bertie Neethling (Africa de Sud), Ephraim Nissan (Anglia), Milan Harvalík (Cehia), Pierre-Henri Billy, Marcienne Martin, Michel A. Rateau (Franța), Enzo Caffarelli, Alfonso Germani, Alda Rossebastiano (Italia), Leo Loveday, Maho Kitamura (Japonia), Yolanda Guillermina Lopez Franco (Mexic), Sergey Goryaev (Rusia), Emili Casanova (Spania), Tamás Farkas, János N. Fodor (Ungaria) – și români, din majoritatea centrelor universitare și din institutele de cercetare ale Academiei Române: Ion Buzași (Alba Iulia), Ioan Dănilă (Bacău), Teodor Ardelean, Alina Bugheșiu, Daiana Felecan, Oliviu Felecan, Gheorghe Glodeanu, Mihaela Munteanu Siserman, Rodica Țurcanu (Baia Mare), Iulia Barbu-Comaromi, Gh. Chivu, Ioana Costa, Liviu Franga, Mariana Franga, Margareta Manu Magda, Iulia Mărgărit, Adrian Rezeanu, Adriana Stoichițoiu Ichim, Ioana Vintilă-Rădulescu (București), Dumitru Loșonți, G. G. Neamțu, Ștefan Oltean, Ilie Rad, Sabin Siserman (Cluj-Napoca), Teodor Oancă, Silvia Pitiriciu (Craiova), Traian Diaconescu, Daniela Butnaru, Alexandru Gafton, Mihaela Paraschiv (Iași), Ștefan Găitănaru (Pitești), Lazăr Avram (Ploiești), Sigrid Haldenwang (Sibiu), Adina Chirilă, Sergiu Drincu, Vasile Frățilă, Ionel Funeriu, Simona Goicu-Cealmof, Dan Negrescu (Timișoara).” (din „Cuvânt-înainte”)

  100,00 LEI

  „Ideea unei dihotomii convențional / neconvențional în onomastică a fost lansată de Daiana Felecan care, în calitate de director al unui proiect de cercetare CNCS – Antroponime neconvenționale românești în context european: tipare de construcție și funcție discursivă –, a studiat problema între anii 2011–2014. Rezultatele echipei de cercetare au constat în publicarea, pe de o parte, a zeci de studii în reviste și în volume proceedings ale unor congrese și conferințe internaționale, iar, pe de altă parte, în editarea a două cărți de referință care tratează subiectul menționat:

  Daiana Felecan 2014. Pragmatica numelui și a numirii neconvenționale: de la paradigme teoretice la practici discursive. Cluj-Napoca: Editura Mega, Editura Argonaut.

  Oliviu Felecan, Daiana Felecan (eds.) 2014. Unconventional Anthroponyms: Formation Patterns and Discursive Function. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

  Volumul editat în România fundamentează teoretic binomul mai susmenționat, iar cel din Marea Britanie oferă o perspectivă complexă, în special, asupra neconvenționalului din onomastică, prin aportul unor cercetători prestigioși din mai multe spații geografice (Europa, Asia, Africa, America de Sud), cu abordări teoretice și practice diferite. Pornind de la premisele anunțate în cele două cărți, am considerat că subiectul poate fi dezvoltat în continuare, atât în ce privește antroponimia și toponimia, cât și numele comerciale. Astfel, am decis ca tema generală a celei de-a treia ediții a Conferinței Internaționale de Onomastică «Numele și numirea» (ICONN 3) să fie Convențional/ neconvențional în onomastică.” (din „Cunvânt-înainte”)

  35,00 LEI

  „În mod direct sau indirect, o carte poate fi considerată un autoportret al autorului ei. Textele reunite în volumul «Incursiuni în lumea cărților» reușesc să schițeze profilul spiritual complex al unei autoare care trăiește din plin magia cărților. Ele reflectă bogata activitate a unui cronicar literar autentic, stăpân pe mijloacele sale de expresie, a unui critic literar aflat în plin proces de afirmare. Adunate într-o carte, cronicile literare de odinioară se trezesc la viață, revin în actualitate. Mai mult, textele încep să comunice între ele, dobândind semnificații pe care fragmentele publicate inițial nu le aveau.“ (Gheorghe Glodeanu)

  80,00 LEI
  “The year 2017 will mark the hundredth anniversary of Carl Schuchhardt’s last and most comprehensive survey of the Dobrogea walls, that complex of three linear fortifications linking the Danube with the Black Sea. Of all the topics that absorbed the German archaeologist over the course of his long life, none, perhaps, proved more enduring than his study of the Lower Danubian Earthwork Fortifications in Romania. Indelibly linked as his name is with Pergamon and Haltern, with the Eberswalde and Craiova hoards, and with the search for Vineta, however, Schuchhardt’s contributions in the area of Romanian archaeology have not received the attention that they deserve. The present volume attempts to address this gap with annotated texts of Schuchhardt’s four relevant papers on the Lower Danubian Earthwork Fortifications together with a discussion of his life and certain aspects of his contributions to European and Romanian archaeology.” (The Authors)

Grilă  Listă