Colecții

Grilă  Listă 

  80,00 LEI
  “The year 2017 will mark the hundredth anniversary of Carl Schuchhardt’s last and most comprehensive survey of the Dobrogea walls, that complex of three linear fortifications linking the Danube with the Black Sea. Of all the topics that absorbed the German archaeologist over the course of his long life, none, perhaps, proved more enduring than his study of the Lower Danubian Earthwork Fortifications in Romania. Indelibly linked as his name is with Pergamon and Haltern, with the Eberswalde and Craiova hoards, and with the search for Vineta, however, Schuchhardt’s contributions in the area of Romanian archaeology have not received the attention that they deserve. The present volume attempts to address this gap with annotated texts of Schuchhardt’s four relevant papers on the Lower Danubian Earthwork Fortifications together with a discussion of his life and certain aspects of his contributions to European and Romanian archaeology.” (The Authors)
  35,00 LEI

  „În mod direct sau indirect, o carte poate fi considerată un autoportret al autorului ei. Textele reunite în volumul «Incursiuni în lumea cărților» reușesc să schițeze profilul spiritual complex al unei autoare care trăiește din plin magia cărților. Ele reflectă bogata activitate a unui cronicar literar autentic, stăpân pe mijloacele sale de expresie, a unui critic literar aflat în plin proces de afirmare. Adunate într-o carte, cronicile literare de odinioară se trezesc la viață, revin în actualitate. Mai mult, textele încep să comunice între ele, dobândind semnificații pe care fragmentele publicate inițial nu le aveau.“ (Gheorghe Glodeanu)

  100,00 LEI

  „Volumul Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In honorem professoris Nicolae Felecan este un omagiu adus profesorului băimărean, atât prin evocări, cât și prin studii științifice, elaborate de prieteni, colaboratori, oameni de litere din întreaga lume. Contributorilor care au participat și la publicarea volumului precedent (26) – Confluențe lingvistice și filologice. Omagiu profesorului Nicolae Felecan la împlinirea a 70 de ani –, li s-au alăturat, pentru a celebra, prin mijlocirea cuvântului, cei 75 de ani de viață ai sus-numitului dascăl, și alți filologi din țară și din străinătate. Printre cele 55 de personalități care au onorat invitația de colaborare la prezentul volum, se numără profesori și cercetători străini – Bertie Neethling (Africa de Sud), Ephraim Nissan (Anglia), Milan Harvalík (Cehia), Pierre-Henri Billy, Marcienne Martin, Michel A. Rateau (Franța), Enzo Caffarelli, Alfonso Germani, Alda Rossebastiano (Italia), Leo Loveday, Maho Kitamura (Japonia), Yolanda Guillermina Lopez Franco (Mexic), Sergey Goryaev (Rusia), Emili Casanova (Spania), Tamás Farkas, János N. Fodor (Ungaria) – și români, din majoritatea centrelor universitare și din institutele de cercetare ale Academiei Române: Ion Buzași (Alba Iulia), Ioan Dănilă (Bacău), Teodor Ardelean, Alina Bugheșiu, Daiana Felecan, Oliviu Felecan, Gheorghe Glodeanu, Mihaela Munteanu Siserman, Rodica Țurcanu (Baia Mare), Iulia Barbu-Comaromi, Gh. Chivu, Ioana Costa, Liviu Franga, Mariana Franga, Margareta Manu Magda, Iulia Mărgărit, Adrian Rezeanu, Adriana Stoichițoiu Ichim, Ioana Vintilă-Rădulescu (București), Dumitru Loșonți, G. G. Neamțu, Ștefan Oltean, Ilie Rad, Sabin Siserman (Cluj-Napoca), Teodor Oancă, Silvia Pitiriciu (Craiova), Traian Diaconescu, Daniela Butnaru, Alexandru Gafton, Mihaela Paraschiv (Iași), Ștefan Găitănaru (Pitești), Lazăr Avram (Ploiești), Sigrid Haldenwang (Sibiu), Adina Chirilă, Sergiu Drincu, Vasile Frățilă, Ionel Funeriu, Simona Goicu-Cealmof, Dan Negrescu (Timișoara).” (din „Cuvânt-înainte”)

  50,00 LEI

  ”A site of such importance like Ulpia Traiana Sarmizegetusa, seconded by the fact that it was

  overlapped not by a large modern city but a village, has frequently led to the discovery of many

  artefacts, either by chance or following archaeological investigations.

  The numismatic evidence has already demonstrated the presence of a dynamic monetary circulation

  at Ulpia Traiana Sarmizegetusa.

  On this line, beside single finds, six coin-deposits were discovered during archaeological investigations

  at various spots of the sites (e.g. amphitheatre, forum) and another one with no data on

  the findspot. The term ”deposit” was used in this context as the finds mentioned above consist

  of small number of coins found together (one find of 21 denarii, the others up to seven coins) as

  well as various denominations and brass metal. Some of them were most likely daily money loss

  (pocket money).

  Compared to the cases above, the monetary find which is the subject of the present work with

  a much larger number of coins – 177 pieces – of precious metal (silver) can be defined as a hoard.

  (Catalogue; Pl. 1–7).”  (from THE HOARD)

   

  „Un sit de o asemenea importanță precum Ulpia Traiana Sarmizegetusa, la care se adaugă faptul

  că a fost suprapus nu de un mare oraș modern, ci de o localitate rurală, a dus în mod frecvent la

  descoperirea multor artefacte, fie întâmplător, fie în urma cercetărilor arheologice.

  Dovezile numismatice au demonstrat deja prezența unei circulații monetare dinamice la Ulpia

  Traiana Sarmizegetusa.

  Pe lângă descoperiri monetare izolate, șase depozite monetare au fost surprinse în timpul cercetărilor

  arheologice în diverse zone ale sitului (amfiteatru, for), iar pentru un ansamblu monetar nu

  se cunoaște locul exact de descoperire. Termenul „depozit” a fost utilizat în acest context, deoarece

  descoperirile menționate mai sus constau dintr-un număr mic de monede găsite împreună

  (o descoperire include 21 de denari, iar celelalte până la șapte monede) și constau din diverse

  nominale, inclusiv din bronz. Unele dintre acestea au fost cel mai probabil pierderi accidentale de

  monede (bani de buzunar).

  În comparație cu cazurile de mai sus, descoperirea monetară care face obiectul cărții de față cu

  un număr mult mai mare de monede – 177 de bucăți – din metal prețios (argint) poate fi definit

  ca tezaur (Catalog; Pl. 1–7).” (din TEZAURUL)

   

  35,00 LEI

   

  „Istoria dreptului în spațiul românesc obişnuia să fie una dintre disciplinele solicitate cu relativă asiduitate în construirea unui discurs juridic cu specific național, însă în ultimele două decenii a fost oarecum umbrită de alte ramuri din spectrul științei dreptului, intrând într-o stază – surprinzătoare dacă ne gândim la paralela creştere a populației universitare cu pregătire juridică. De aceea, ne bucură să constatăm că mai există, în breasla tot mai cuprinzătoare a profesioniștilor Justiției, persoane dedicate cunoașterii autentice, detaşată de clișee, a istoriei și evoluției practicilor judiciare din spațiul transilvan.

   

  Cătălin Bichescu, un profesionist deja respectat în avocatură și un împătimit al descoperirii rădăcinilor sale în sens istorico-profesional, ne propune prin Proceduri judiciare și administrative în Transilvania (sec. XVIII), primul său efort de consistență livrescă. Compus inițial în forma instituțional-administrativă a unei teze de doctorat, lucrarea de față se constituie ca un op de sine stătător în bibliografia juridică națională.

   

  Titlul cărții, de un clar și neeschivat ton juridic, ascunde cu eleganță sintetică un excurs consistent și de multe ori cu aspecte de inedit într-o zonă a istoriei transilvane pe care avem impresia generică că o stăpânim, dar căreia nu-i cunoaștem cu adevărat fațetele și modulațiile, precum au fost conservate în documentele diplomatice. Venită de undeva din adâncul educației liceale și universitare și a unei legături genetice cu locurile viețuirii și a creșterii intelectuale, dorința de surprindere logico-juridică a secolulului al XVIII-lea transilvan adăpostește, în mod creativ, o investigație așezată într-un pat germinativ istoric, cu rezultate ce îmbogățesc fără doar și poate jurisprudența, în dimensiunea ei ardeleană.

   

  Nu există dubiu că autorul, prin tematica propusă, se înscrie pe o linie de multidisciplinaritate. Abordează un mod de investigare complex, în cadrul căruia evenimentele istorice şi fenomenologia consecventă acestora sunt analizate obiectiv, cu o determinatã rigoare juridică, istoricul şi juridicul condiţionându-se reciproc în logica unui discurs ce aminteşte de construcția discursivă juridică occidentală. Spunem aceasta pentru că nucleul documentar asupra căruia poposește cu asiduitate autorul este marcat de mișcarea sedițioasă a lui Horea, Cloșca și Crișan, primul eveniment de substanță care pune românitatea, în dimensiunea ei transilvană, pe harta Europei Luminilor. Este, în același timp, și momentul istoric în care realitățile transilvane, grav dezechilibrate de Răscoala din 1784, apar sub o reflecție juridico-filozofică cu nuanțe moderne, dar cu o încărcătură represivă acută, tipică despotismului luminat, preliminând de o manieră substanțială coerciția și capacitatea punitivă a Statului modern, atent la corecția imediată a slăbiciunilor sale.

   

  (...)

   

  Autorul duce investigația juridico-istorică într-un areal evenimențial care topeşte, ca într-un creuzet, stabilimentele juridice ale modernității Europei Centrale și cele tipic transilvane, aplicate cu mai mult sau mai puțină rigoare românilor, prin legalitatea habsburgică, polarizată deopotrivă politic și etnic.” - Conf. univ. dr. Sorin Alămoreanu Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca în „Prefață”

   

  25,00 LEI

  „Prin cartea aici analizată, cu titlul Numele comerciale – «mărci înregistrate» cultural-lingvistic, avem bucuria de a înregistra o nouă contribuţie prin care școala băimăreană de onomastică și-a îmbogăţit palmaresul. Din anul 2011 până în prezent, cele patru cadre didactice care constituie Centrul de Onomastică de la Facultatea de Litere, împreună cu studenţi, masteranzi și doctoranzi pasionaţi de știinţa numelor au publicat 18 cărţi, dintre care 6 în străinătate, patru volume de tip proceedings (https://onomasticafelecan.ro), zeci de articole și au organizat cinci ediţii ale uneia dintre cele mai importante manifestări știinţifice de profil la nivel internaţional (a doua, ca pondere, după Congresul Internaţional de Știinţe Onomastice), și anume Conferinţa Internaţională de Onomastică: Numele și numirea (ICONN). Într‑un asemenea context de efervescenţă culturală, apariţia a încă unei lucrări nu poate fi decât bine-venită. Doctoranzii, masteranzii și studenţii pasionaţi de știinţa numelor se alătură dascălilor, elaborând lucrări serioase, care îmbogăţesc bibliografia onomastică autohtonă.” (Daiana Felecan din „Prefaţă”)

Grilă  Listă