Sortează după
Autor
 1. Csaba Horváth (01)
 2. Laura T. Ilea (01)
 3. Nicoleta Hegedűs (01)
 4. Vlad Popovici (01)

Rezultate căutare pentru 'Nicoleta Heged��s'

Grilă  Listă 

   

  SOMMAIRE

  Laura T. Ilea, Repenser le politique à travers des imaginaires dispersés

  Imaginaire spatial et réflexion politique/Spatial Imaginary and Political Reflection

  Amaryll Chanady, The Spatial Imaginary and Literary Reflections on the Political
  Nicolas Beauclair, Vecteurs identitaires des discours autochtones : affirmation dʼune ontologie politique
  Simon Harel, La route et la loi du père (jusquʼà La route de Cormac McCarthy)
  Yoshiro Sakamoto, Ştefan Baciu, Archipelagic Poet from Romania
  Dana Bizuleanu, Exploring Diversity: The Literature of Migration
  Silviu Lupaşcu, Le Sabre et la plume à écrire. Espaces politiques, spirituels, angéliques dans le système philosophique dʼIbn Khaldun

  Éthique du commun et puissance/Ethics of the Commons and Power

  Érik Bordeleau, Exercices dʼauto-virtualisation dans lʼélément anonyme de la pensée
  Isabelle Galichon, Lʼinjonction à témoigner du « Parlement des invisibles » :Entre expression émancipatrice et représentation inachevée
  Horea Poenar, Ethics of the Commons. Art and the Dislocation of the World
  Hubert Gendron-Blais, Dimensions sonores du politique : recherche-création autour des sons des mouvements
  Ion Copoeru, La voix et la honte. De la narration impossible à la possibilité narrative
  Claudio Clivio, Emanuele Severino, Diego Fusaro et la critique de la Multitude
  Francis Douville Vigeant, Pensée politique et pacifisme chez Stefan Zweig

  Arts et politique/Art and Politics

  Ruxandra Cesereanu, Andrei Codrescu – An Anarchetypal Writer
  Laura T. Ilea, Lʼimaginaire est apolitique : Pierre ou les Taches solaires de Vlad Zografi
  Călina Părău, Remembering Images: Cinema Thinking the Century
  Cristina Eșianu Farcaș, Logiques de la jetabilité : Dépossession et voix off dans le documentaire dʼanimation Le voyage de M. Crulic
  Nicoleta Popa Blanariu, A Transdisciplinary Deconstruction of Ideology. Gnostic Alchemic Imaginary, Dialectic Materialism and Atomic Physics in Vintilă Horiaʼs Novels

  Utopies et hétérotopies /Utopia and Heterotopia

  Corin Braga, Utopies féministes modernes et rêves de parthénogenèse
  Marius Conkan, Heterotopias: Making and Remaking Imaginary Spaces
  Radu Toderici, Les allusions à lʼutopie – que nous disent-elles sur lʼhistoire du genre utopique ?

  Politique et mentalités /Politics and Mentalities

  Ştefan Borbély, The Year 1968 in Romania and Two Literary Aftershocks
  Adrian G. Matus, The Reception of the American Counterculture in Communist Romania (1960-1975). The Rebels with a Cause
  Doru Pop, Patriarchal Discourses and Anti-Feminine Attitudes in Romanian Political and Media Cultures
  Denis Fleurdorge, Les représentations du politique. De la symbolique du pouvoir au pouvoir de la symbolisation
  Jean Libis, Les arbres et la forêt ou lʼâge dʼor des gauchismes français

  Adagio: Thèses politiques/Political Theses

  Călin Andrei Mihăilescu, Theses on Political Reimagination

  Book Reviews

  I. BISERICĂ, ŞCOALĂ ŞI SOCIETATE
  VALER COSMA, „Rădicarea din întunecata prostie”. Imaginea „neamţului” la nivelul clerului năsăudean în prima jumătate a secolului XIX
  CLAUDIA SEPTIMIA PETEANU, Raportul lui Moise Panga privind rezultatul examenelor desfăşurate în şcolile năsăudene în anul 1852
  MARIUS BÂRLIANU, Biserica Ortodoxă din Scaunul Orăştiei între 1867–1914
  DIANA COVACI, Aniversarea mileniului ungar şi ierarhii români uniţi
  ION LĂPUŞNEANU, Pagini negre în istoria Colegiului Naţional „George Coşbuc” din Năsăud
  II. POLITICĂ ŞI SOCIETATE
  VINCENZO FOTI, Assignats: il governo dell’economia nella dinamica rivoluzionaria francese
  ADRIAN ONOFREIU, Leontin Luchi – mărturii inedite despre Revoluţia de la 1848–1849
  NICOLAE TEŞCULĂ, Presa politică de limbă germană din Transilvania în perioada neoabsolutistă
  ANNA IRIMIÁS, Messina, Garibaldi e i garibaldini nelle cronache di un corrispondente e viaggiatore ungherese
  NICOLETA HEGEDŰS, Imaginea împăratului la românii ardeleni de la Memorandum până la izbucnirea Primului Război Mondial (1892–1914)
  VIOREL RUS, Originile năsăudene ale Organizaţiei Anticomuniste „Haiducii lui Avram Iancu – Divizia Sumanele Negre”
  MANUELA MARIN, Vizitele de lucru şi cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu. „Cârma ţării e între oameni, iar cârmaciul e permanent şi întâiul la datorie”
  III. STRUCTURI DE CIVILIZAŢIE TRADIŢIONALĂ
  ROMULUS ZAMFIR, Lemnul ca material de construcţie în Transilvania: utilizare şi metamorfoză
  GABRIELA SERMEŞAN, „Cununa grâului” în Ţara Năsăudului
  Dan Prahase, O variantă a motivului despre pactul cu diavolul
  IV. VARIA
  DAN LUCIAN VAIDA, Noi topoare de piatră în colecţia Muzeului Grăniceresc Năsăudean
  ADRIAN ONOFREIU, Preocupări privind arhivele în zona „graniţei militare” năsăudene până la 1918
  PAULA BURDEŢI, Structura demografică în zona periurbană a oraşului Năsăud
  V. RECENZII

  Vânzare
  55,00 LEI

  „Acest volum este rezultatul unui proiect de cercetare focalizat pe interacţiunea dintre ofiţerii armatei habsburgice şi societatea civilă, o abordare originată prioritar în istoria socială şi nu în cea militară. De altfel, dintre cei trei editori ai volumului, doar Csaba Horváth este un specialist în istorie militară. (...) Editorii şi-au propus ca volumul de faţă să reprezinte o lucraresemnal, care să atragă atenţia asupra unei teme cu potenţial major de cercetare, să pună la dispoziţie eşantioane de surse primare arhivistice uşor accesibile (sau cel puţin cu mult mai uşor accesibile decât până acum zece ani), alături de periodicele oficiale militare, să demonstreze bogăţia informaţională şi perspectivele interpretative ale acestora şi să stârnească astfel interesul, în special generaţiilor mai tinere de istorici, dar nu numai. Cu acest scop am realizat şi descrierea detaliată a structurii documentelor publicate, precum şi modalităţile de identificare a informaţiilor folosind sursele digitizate – în mod evident mai tentante şi absolut necesare în actualul context al cercetării istorice –, în speranţa că pe viitor cele 24 de medalioane biografice şi cele 19 foi de evaluare publicate vor constitui, alături de alte contribuţii istoriografice deja existente, punctul de plecare al unei istorii temeinic documentate şi bine întocmite a corpului ofiţerilor români din armata de honvezi în particular şi din armata habsburgică în general.” (din „Argument”)

Grilă  Listă