Rezultate căutare pentru 'Daniel Ni��ulescu'

Grilă  Listă 

  30,00 LEI

  „Relațiile româno-polone interbelice au gravitat în jurul apărării frontierelor lor orientale în fața unui atac neprovocat venit din partea Rusiei (Uniunii) Sovietice. Aceste relații au cuprins o sferă relativ largă de proiecte și scenarii defensive comune întemeiate pe interesele de securitate ale Regatului Român și ale Republicii a II-a Polone, într‑o Europă Nouă, Versaillesă. Apropierea celor două state – ambele puteri regionale – s-a realizat în contextul specific anului 1918: dispariția Marilor Puteri și reapariția în contextul succesului principiilor autodeterminării și naționalităților, a Poloniei independente (după 123 de la destrămarea sa la finele secolului al XVIII-lea), și respectiv, constituirea României Întregite (...)

  Alianța politică și militară româno-polonă a fost singulară în Europa Central-Răsăriteană, atât din punctul de vedere al conținutului cât și al orientării sale, ea păstrându‑și atât conținutul cât și și obiectivele intacte pe întreg parcursul temporal interbelic, indiferent de evoluțiile care au contextualizat legăturile româno-polone12 în perioada 1919–1939.” (din Introducere)

  80,00 LEI

  „La sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, ţara noastră avea să intre în sfera de influență a U.R.S.S. Încă din timpul războiului Stalin afirma, şi dădea de înţeles aliaţilor, că acest război va fi altfel şi că imperiul sovietic îşi va impune propriul său sistem, până acolo unde va ajunge armata sa. Cu toate că Iuliu Maniu şi ceilalţi lideri ai partidelor istorice au sperat, până în ultimul moment, în ajutorul S.U.A., Angliei şi Franţei, acest lucru nu s-a întâmplat, Europa fiind împărţită în sfere influenţă. Din păcate, ţara noastră a căzut în sfera de influenţă a imperiului sovietic, condus de către dictatorul Stalin, care a reuşit să-şi impună regimul şi în România, până în anul 1947, cu ajutorul Partidului Comunist din România, un partid minuscul ce nu avea decât aproximativ 1000 de membri la 23 august 1944.” (din „Studiu introductiv”)

  80,00 LEI

  „Despre cetatea medievală și premodernă a Timișoarei nu avem prea multe informații, acestea provenind din izvoare documentare, scrieri istoriografice sau din documente iconografice executate într-o manieră care pune la îndoială veridicitatea reprezentărilor. Informațiile ajunse până la noi sunt legate de evenimente politico-militare sau sunt sumare relatări ale unor călători străini care au vizitat orașul, mai cu seamă în secolul XVII. Izvoarele cartografice vin să completeze paleta de informații, însă planurile sunt de la sfârșitul stăpânirii otomane (începând din ultima treime a secolului XVII). Ele au fost confirmate de săpăturile arheologice, care au oferit informații noi ce contribuie la reconstituirea istoriei cetății.” (din „Cuvânt înainte”)

  90,00 LEI

  CUPRINS / CONTENT

  Laurent CHZARNOVSCHI
  Lui Florin Topoleanu / Á Florin Topoleanu

  Crişan MUŞEŢEANU
  Florin Topoleanu la 65 de ani / Florin Topoleanu turns 65

  LUCERNAE / LICHNOLOGY
  Maurizio BUORA
  Lo studio delle lucerne romane dell’etá tardorepubblicana e del primo-medio periodo imperiale nell’Italia Settentrionale

  Ştefan Viorel GEORGESCU
  Opaițe cu cioc triunghiular, flancat de volute, descoperite la Tomis
  Lamps with Triangular-Shaped Nozzle Flanked by Volutes from Tomis

  Laurent CHRZANOVSKI, Piotr DYCZEK
  Deux types lampes tardo-antiques, decouvertes dans les fouilles de Novae

  Simona REGEP
  Consideraţii asupra unor lămpi romane descoperite în aşezarea civilă de la Tibiscum
  Considerations on a Few Roman Lamps Found in the Civil Settlement from Tibiscum

  Costin CROITORU
  Sur les lampes du type « Euctemon » decouvertes a Barbosi, dep. de Galaţi

  Dan ELEFTERESCU
  Opaiţe romane şi romano-bizantine de la Izvoarele (Sucidava), jud. Constanţa
  Roman and Early Byzantine Lamps from Izvoarele (Sucidava), Constanța County

  Ioan VASILIU
  Un opaiţ cu simbol creştin de la Dinogetia–Garvăn
  A Lamp with Christian Symbol from Dinogetia–Garvăn

  Radu PETCU, Ştefan V. GEORGESCU
  A Romano-Byzantine Bronze Oil Lamp with Christian Symbols Discovered at Capidava (Scythia Minor)

  Florin CURTA
  Observaţii cu privire la opaiţele de lut din Peninsula Balcanică în decursul secolului al VI-lea şi la începutul secolului al VII-lea
  Remarks on 6th to Early 7th Century Clay Lamps in the Balkans

  ARHEOLOGIE / ARCHAEOLOGY  Mihai IONESCU, Nicolae ALEXANDRU, Robert CONSTANTIN
  La ville de Callatis à l’époque hellénistique

  Virgil MIHĂILESCU-BÎRLIBA
  Jocuri şi jucători în Dacia
  Game and Gamers in Dacia

  Bernd PÄFFGEN, George NUŢU,
  in Zusammenarbeit mit: DANIEL ANTON, MARIO HÖLZL, Florian RINSER,

  Ursula SCHARAFIN-HÖLZL, Marion SCHEIBLECKER, Michaela SCHAUER
  Neue Prospektionsmethoden im Antiken Aegyssus

  Max FIEDERLING, Bernd PÄFFGEN, Tobias PFLEDERER
  Noviodunum – die Suche nach dem Hafen. Eine Alte Frage und Neue Forschungen unter Einsatz von Modernen Unterwasserarchäologischen Prospektionsmethoden

  Ştefan-Emilian GAMUREAC
  A Forlimpopoli Amphora Type at Noviodunum

  Ştefan HONCU, Aurel-Daniel STĂNICĂ
  Amfore romane şi romano-bizantine descoperite în villa rustica de la Capaclia, judeţul Tulcea
  Roman and Roman-Byzantine Amphorae Descovered at Villa Rustica from Capaclia, Tulcea County

  Martin AUER
  Municipium Claudium Aguntum – Kitchen Residues from the Atrium House

  George BOUNEGRU, Sorin COCIŞ
  Again on the Dalmatian Brooches from Dacia

  Ergün LAFLI, Maurizio BUORA
  Some Bizantyne Ceramics in the Museum of Bursa

  Cristian SCHUSTER
  Zur Wasserversorgung einer Frühmittelalterlichen
  Dridu-Siedlung im Unteren Argeş-Gebiet
  ISTORIE–EPIGRAFIE–PAPIROLOGIE / HISTORY–EPIGRAPHY–PAPIROLOGY


  Lucreţiu MIHĂILESCU-BÎRLIBA
  About the Crisis under Marcus Aurelius in Moesia Inferior

  Alexandru AVRAM
  Une stèle funéraire de byzance (?) de la collection Mihail C. Sutzu

  Octavian BOUNEGRU
  Aspects of the pottery industry in Hellenistic and Roman Egypt.
  Papyrological Sources
  NUMISMATICĂ / NUMISMATICS


  Gabriel TALMAŢCHI
  Din nou despre activitatea monetăriei histriene în perioadă preromană
  Again about the Activity of the Histrian’s Mint in the Preroman Period

  Gheorghe MĂNUCU-ADAMEŞTEANU
  Monede din secolele X-XIII descoperite la Isaccea–Noviodunum–Vicina. Campaniile 2003-2008
  Monnaies des Xe–XIIIe siècles trouvés à Isaccea–Noviodunum–Vicina. Les campagnes archéologiques 2003-2008
  GEOGRAFIE / GEOGRAPHY


  Gheorghe ROMANESCU
  Ape curgătoare și izvoare sărate: etnomanagement și management actual în arealul Moldovei (bazinele hidrografice Siret și Prut)
  Flowing Waters and Salt Springs: Ethno-Management and Management in Effect in the Area of Moldavia (the Hydrographic Networks of Siret and Prut Rivers)
  ARTĂ / ARTS


  Dan BASARAB-NANU
  Difuzarea modelelor plastice în zona Galaţi, secolele XVIII-XIX
  The Diffusion of Plastic Models in the Area of Galați, 18th-19th centuries.
  ISTORIE MODERNĂ /MODERN HISTORY


  Stoica LASCU
  Modernizarea Dobrogei în cadrul Statului Român (1878-1916) şi reîntregirea ei în contextul reechilibrării teritoriale în sud-estul european (1913)
  The Modernization of Dobrudja within the Romanian State (1878-1916) and its Reintegration in the Context of Territorial Rebalancing in South-Eastern Europe (1913)

  Abrevieri

  25,00 LEI
  „Prezentarea călătoriilor regale române în Polonia reflectă preocuparea pentru latura oficială a relațiilor româno-polone interbelice, dezvoltate strategic, politic și militar, afectiv, simbolic. Construite și susținute în jurul intereselor strategice legate de apărarea frontierelor estice cu Uniunea Sovietică, principala forță direct interesată să rupă statu quo-ul regional, relațiile româno-polone interbelice au cuprins și multiple aspecte de ordin cultural, diplomatic, spiritual, inițiate și/sau consolidate prin intermediul vizitelor efectuate de către cele două state. Am prezentat și surprins imaginile și mai ales, detaliile acestor vizite desfășurate în perioade istorice distincte, conectate însă la încărcătura și dimesiunea geopolitică a vremii, reflectând atât interesul manifestat de către partea poloneză pentru Casa Regală a României – în mod oficial, protocolar și neoficial – cât și clasa politică românească, mass media, precum și de către reprezentanții comunității poloneze trăitoare de secole în spațiul românesc. Presa vremii, atât de diversă ca orientare, interpretare și abordare, a comentat și analizat pe larg aceste vizite, inserând articole și ecouri internaționale ale călătoriilor regale în Polonia, prezentând opiniile liderilor politici sovietici, maghiari, germani, italieni, cehoslovaci ș.a. Dincolo de aceste aspecte, considerăm extrem de profitabile vizitele efectuate de către monarhii Regatului Român în Polonia și ale președinților polonezi în România, având drept rolul de a contribui efectiv la strângerea relațiilor dintre cele două state, vecine, prietene și partenere la sistemul de securitate zonal, implicit în plan simbolic, al cunoașterii reciproce“. (Autorul)
  35,00 LEI

  „O istorie de aproximativ două secole, un interval temporal generos şi semnificativ pentru o geografie simbolică şi afectivă a uneia dintre cele mai dinamice comunităţi etnice şi confesionale care a creat valori de circulaţie universală, impunand numele de Bucovina şi de Radautz/Rădăuţi intr‑un flux spiritual, cultural şi ştiinţific de dimensiuni europene, rezistand timpurilor şi, mai ales, denaturărilor şi devierilor provocate, intreţinute şi dezvoltate de către regimurile politice totalitare.” din „Introducere”

Grilă  Listă