Rezultate căutare pentru 'Iulia Elena Hossu'

Grilă  Listă 

  „Apariția acestui volum sub semnătura lui Sergiu Soica este fără îndoială un eveniment editorial. Subiectul și modul academic de tratare a acestuia conferă o valoare deosebită cărții. Destinat, în primul rând, cercetătorilor, istoricilor, teologilor și apoi publicului larg, tomul de față, prin reconstituirea imaginii complexe a personalității celui care a fost episcopul Iuliu Hossu, oferă un model existențial pentru generațiile actuale. Statura sa morală și modul de înfruntare a greutăților vieții (întotdeauna cu fruntea sus) sunt un argument solid în favoarea ideii că omul nu rămâne niciodată singur în confruntarea sa cu vremurile“. (Dr. Liviu Țăranu, în „Prefață“)
  40,00 LEI
  „Cartea Iuliei Hossu debutează printr-un prim capitol dens teoretic, ce ar putea ține locul unei lucrări de sine stătătoare asupra istoriei problematicii pe care urmează să o elaboreze. Într-un prim subcapitol sunt analizate 1.1. Rudenia – scurt istoric al conceptului, cu referințe aproape numai străine, 1.2. Categoriile rudeniei, 1.3. Terminologia rudeniei, după care autoarea dezbate viziunea evoluționistă a părintelui acestui domeniu al antropologiei, Lewis H. Morgan, cu a sa celebră Sisteme de consangvinitate şi de alianţă în familia umană, din 1870, urmată de analizarea conceptelor lui W.H. R. Rivers, expuse într-o lucrare din 1915. Urmează perspectiva lui K. B. Malinowski cu viziunea funcționalistă și cea a lui Alfred Reginald Radcliffe-Brown, dezvoltată în două subcapitole. Nu în ultimul rând, sunt abordate și viziunile lui Claude Lévi-Strauss și a structuralistului David Schneider, criticul sistemelor clasice și al descendenților acestora.” (Ion Cuceu din Prefață)

   

  SOMMAIRE

  Alexander Baumgarten, Le reste comme problème de la philosophie

  I. Figurer le reste

  Luigi Tassoni, La poetica delle somiglianze. Milo De Angelis dalle rovine del soggetto alle tracce del riconoscimento
  Corin Braga, Le centre structurel et ses restes
  Giovanni Rotiroti, Per una poetica e una politica dei resti a partire da Urmuz: il caso di Tristan Tzara, Eugène Ionesco, Paul Celan e Gherasim Luca
  Antonio Patraș, The Anecdote in The History of Romanian Literature from Its Origins to the Present
  Ligia Tudurachi, « Jouets », « boîtes », « reliques ». Fascination du petit chez Hortensia Papadat-Bengescu
  George Alexandru Condrache, The Residual Forms in Contemporary Central European Literature. Two Case Studies: Bohumil Hrabal and Ádám Bodor


  II. Le continent de la non-lecture

  Horea Poenar, Glitches of the Archive: On the Relation Between Memory and the Commons
  Catherine Gravet, Dépouiller des archives pour éditer des textes « résiduels » : le cas Alexis Curvers
  Florin Oprescu & Monica Oprescu, Mateiu Caragiale – Through the Leftovers’ Glass. From the Journal to Ephemerides
  Gabriela Glăvan, Communist Leftovers: The Forgotten Books of Gellu Naum
  Eugen Radu Wohl, Ion D. Sîrbu’s Anthumous Works as (Re)valuable Residues
  Levente T. Szabó, Dilettantism as a Moral Panic. Recovering a Forgotten Discourse of Hungarian Literary Modernization]
  Corina Croitoru, Le résidu du résidu : ombres de la poésie roumaine de guerre
  Roxana Patraș, When All That Rests Is Literature: Traces, Transcriptions and Remnants of Great Speeches
  Arina Neagu, Une autre approche sur les mémoires roumains de prison : le caractère résiduel de « l’indicible concentrationnaire »
  Barbara Miceli, How to Turn a Forgotten Figure of American History into a National and Gender Emblem: Joyce Carol Oates’s Treatment of Mary Jo Kopechne in Black Water


  III. Identités en marge

  Marie Vrinat-Nikolov, Les langues ignorées de l’espace littéraire bulgare
  Annalisa Cosentino, La boemia altrove
  Marius Popa, Le classicisme français dans la critique littéraire de la génération roumaine de 1848. Radiographies d’un « malentendu »
  Lavinia Sabou, The Travel Accounts We Don’t Write About. Eastern European Ways of Mapping the World
  Ruxandra Cesereanu, Societal Metabolism and “Excretion”: Towards a Typology of Marginals (The Fiction of Venedikt Yerofeyev, Alexander Zinoviev and Roberto Bolaño)


  IV. Survivances

  Monica Fekete, La rigenerazione del poema cavalleresco: da centro epico-narrativo a margine del moderno, da trionfo idealistico a spazio del romanzo contemporaneo
  Laura Marin, Survivances du neutre
  Márta Zabán, Residual Nationalism. The Nineteenth-Century Hungarian Folk Drama as a Reinterpretation of European Theatrical Nationalism. Pour une politique du résiduel en littérature
  Ioana Bot, Gli esordi dimenticati della stilistica: Leo Spitzer, censore dei soldati italiani nei campi di prigionia della Prima Guerra Mondiale
  Elena Crașovan, (Mis)readings of Contemporary Magical-Realist Fiction in the Context of Romania’s 2000 Literary Generation. The Case of Bogdan Popescu
  Adriana Stan, Monuments of Literature, Scraps of Criticism


  V. Entretiens: Ioana Bot, What’s Left? A Discussion on the Remains of Writing – and the Remains of Living – with Two European Authors

Grilă  Listă