Rezultate căutare pentru 'Iulia Elena Hossu'

Grilă  Listă 

    40,00 LEI
    „Cartea Iuliei Hossu debutează printr-un prim capitol dens teoretic, ce ar putea ține locul unei lucrări de sine stătătoare asupra istoriei problematicii pe care urmează să o elaboreze. Într-un prim subcapitol sunt analizate 1.1. Rudenia – scurt istoric al conceptului, cu referințe aproape numai străine, 1.2. Categoriile rudeniei, 1.3. Terminologia rudeniei, după care autoarea dezbate viziunea evoluționistă a părintelui acestui domeniu al antropologiei, Lewis H. Morgan, cu a sa celebră Sisteme de consangvinitate şi de alianţă în familia umană, din 1870, urmată de analizarea conceptelor lui W.H. R. Rivers, expuse într-o lucrare din 1915. Urmează perspectiva lui K. B. Malinowski cu viziunea funcționalistă și cea a lui Alfred Reginald Radcliffe-Brown, dezvoltată în două subcapitole. Nu în ultimul rând, sunt abordate și viziunile lui Claude Lévi-Strauss și a structuralistului David Schneider, criticul sistemelor clasice și al descendenților acestora.” (Ion Cuceu din Prefață)
    55,00 LEI

    „Cititorului, specializat sau nu, i se oferă o carte în care autorul a strâns şi a prezentat într-un mod compact, cu multe amănunte, uneori obositoare, dar necesare pentru arătarea adevărului istoric, tot ce a însemnat activitatea unui despărţământ al Asociaţiunii. Storcând fondurile arhivistice, coroborându-le cu publicaţiile periodice sau lucrările de istorie, am primit din partea autorului o lucrare bogată în informaţii care deschide şi alte posibilităţi de cercetare: istoricul altor despărţăminte ale Asociaţiunii, realizarea unui dicţionar al membrilor, în final, o sinteză complexă despre Asociaţiune, o instituţie care merită în continuare atenţia cercetătorilor.” Eva Mârza

    „Istoria cărţii sau a tiparului românesc şi european constituie un domeniu de cercetare ştiinţifică fascinant, dificil şi meticulos. În acest sens suntem întru totul de acord cu afirmaţia cercetătoarei ieşene Elena Chiaburu: «Pentru conturarea complexităţii fenomenului şi determinarea locului cărţii şi a tiparului în societatea românească a secolelor XVII–XIX, ansamblul documentelor care ar trebui cercetate este atât de mare, încât nici o minte organizată nu l‑ar putea cuprinde. Întreprinderea nu poate reuşi decât dacă subiectul este redus la unele dintre faţetele sale, care să fie investigate sistematic, şi prin conjugarea eforturilor să se obţină imaginea cât mai completă şi corectă a locului şi rolului cărţii într‑o societate».” (din „Argument”)

Grilă  Listă