Sortează după

Momentan Cumpărați după:

 1. Autor: Berecki Sándor
 2. Autor: Nyulas Dorottya
 3. Autor:
 4. Autor: Zoltán Czajlik
Autor
 1. Berecki Sándor (02)
 2. Botond Rezi (01)
 3. Horti Emese (01)
 4. Kacsó Károly (01)
 5. Nyulas Dorottya (01)
 6. Rita E. Nemeth (01)
 7. Sándor Berecki (07)
 8. Zoltán Czajlik (01)
 9. Zoltán Soós (01)

Rezultate căutare pentru 'S��ndor Berecki'

Grilă  Listă 

   

  TARTALOMJEGYZÉK / CUPRINS

  Orosz Endre élete és munkássága / Viaţa şi activitatea lui Endre Orosz
  (Horti Emese, Nyulas Dorottya, Berecki Sándor)

  Orosz Endre régészeti publikációi / Publicaţiile arheologice ale lui Endre Orosz
  Orosz Endre gyűjteményének leltára (1892–1944) / Inventarul colecţiei lui Endre Orosz (1892–1944)
  Az Orosz gyűjtemény / Colecţia Orosz
  (Berecki Sándor)

  A Budapesti Magyar Nemzeti Múzeum által megszerzett tárgyak / Piesele achiziţionate de Muzeul Naţional Maghiar din Budapesta
  (Kacsó Károly)

  Tárgykatalógus / Catalogul pieselor

  Szakirodalom / Bibliografie

   

  Apărută sub egida Muzeului Judeţean Mureş, cartea editată în trei limbi prezintă fotografiile aeriene ale unor situri arheologice şi monumente istorice din Transilvania (unele cu vizualizare 3D), însoţite de descrierea trilingvă a acestora, scrise de specialişti în arheologie, respectiv istoria artei.

  „Apariţia volumului ce conţine fotografii aeriene ale siturilor arheologice şi monumentelor istorice transilvănene reprezintă o mare bucurie şi satisfacţie. Fără a reflecta asupra rezultatelor cercetărilor de teren, oglindite şi abordate în paginile volumului, aş dori să accentuez caracterul estetic al fotografiilor. Specialistul care fotografiază nu ţinteşte săvârşirea unor creaţii artistice, el îşi face doar meseria. Adică încearcă să-şi atingă scopul folosindu-se de noile metode tehnologice apărute. Produsul rezultat, adresat istoricului de artă sau consumatorului de artă, apare în forma unui şir de pictograme admirabile, care ne transmit în acelaşi timp mesajul trecutului.” (Miklós Szabó, membru titular al Academiei Maghiare de Ştiinţe).

  “Nagy öröm kézbe venni az erdélyi régészetilelőhelyeket és műemlékeket bemutató légi felvételeket tartalmazó kötetet. Nem térve ki az egzakt kutatási eredményekre, hiszen a kötet ezekről gazdagon tudósít, inkább a képek esztétikai aspektusára utalnék. A fotót készítő szakember magától értetődően nem művészetet akar csinálni, hanem a mesterségét űzi. Azaz végzi a dolgát, kihasználva a technika nyújtotta lehetőségeket. Ugyanakkor az eredmény a művészettörténész és a műélvező számára – függetlenül a „régészeti” realitástól – varázslatos piktogramok sora, amelyek egyúttal a múlt üzenetét is hordozzák.” (Szabó Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja)

  “There is a great pleasure in picking up this volume containing aerial photographs of Transylvanian archaeological sites and historical monuments represents. Although I have no wish to avoid reflection on the precise results of field investigations, illustrated and discussed in this volume, I would rather like to accentuate the aesthetic character of the images. The specialist photographer did not originally aim at producing was only practicing his metier using these newly developed technologies. At the same time, for art historians and art lovers, apart from the ‘archaeological’ reality, the resulting work consists of a series of magical images that in themselves contain a message from the past.” (Miklós Szabó, full member of the Hungarian Academy of Sciences)

Grilă  Listă