Rezultate căutare pentru 'Andrei Tudor Moldovan'

Grilă  Listă 

  Vânzare

  Preț Normal: 55,00 LEI

  Special Price 45,00 LEI

  Prezentul dicţionar aduce în prim planul cercetării istoriografice pe membrii clerului superior Greco-catolic din Transilvania care au activat în perioada anilor 1850–1918, respectiv canonicii celor patru Capitluri catedrale, vicarii foranei din cele cinci vicariate foranee din provincial mitropolitană de Alba‑Iulia şi Făgăraş şi profesorii care au predat la cele două seminarii teologice din Blaj şi Gherla.
  35,00 LEI

  „Lucrarea Fiul Omului în Sfintele Evanghelii. O contribuţie la dezvoltarea hristologiei noutestamentare a constituit, iniţial, proiectul tezei de doctorat a Părintelui Moldovan Andrei Tudor (Ierom. Iosif), susţinută în anul 2016, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş-Bolyai, sub îndrumarea Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, titularul Catedrei de studiul Noului Testament a facultăţii mai sus amintită.

  Analizând lucrarea de faţă, fac câteva remarci cu privire la semnificaţia şi importanţa subiectului cărţii, care, cu siguranţă, îl va ajuta pe cititorul „neteolog” să descifreze mai bine meandrele abordării respectivei teme. În ultimul timp, în literatura de specialitate, titlul „Fiului Omului”, singurul pe care Iisus şi L-a împropriat, a căpătat diferite interpretări, mai mult sau mai puţin apropiate de semnificaţia sa originală.”  (din „Prefaţă”)

  70,00 LEI
  Istoria administraţiei şi a funcţionarilor publici în România secolelor al XIX‑lea şi al XX‑lea suscită în ultimii ani un interes crescând, nu doar din partea specialiştilor în drept şi a istoricilor, ci şi a cercetătorilor din domeniul ştiinţelor politice, sociologiei, antropologiei şi chiar a publicului larg. Aprofundarea unor teme ca istoria statului român, a administraţiei (inclusiv locale), a elitelor politice şi administrative, a diverselor grupuri socio‑profesionale, a relaţiilor cetăţeni‑administraţie şi guvernaţi‑guvernanţi etc. facilitează înţelegerea transformărilor (la nivel macro şi micro) ale societăţii româneşti şi poate oferi explicaţii privind probleme actuale (corupţie, politizare, incompetenţă, diferenţe dintre cadrul legal şi realităţi). De altfel, studierea evoluţiei societale nu poate fi realizată fără analize pertinente şi profunde ale modalităţilor, instrumentelor, agenţilor şi frânelor dezvoltării noastre nstituţionale din ultimele două secole. (Andrei Florin Sora)
  135,00 LEI

  "This volume with the somewhat ambitious title Migration and Population Politics during War(time) and Peace(time): Central and Eastern Europe from the Dawn of Modernity to the Twentieth Century reflects and builds upon the current debates in the thriving field of migration studies and migration history. It aims to provide an innovative perspective on the regional East European dimension of this phenomenon by discussing the specific migration processes in the area from early modern times to the present."(Excerpt from "Introduction")

Grilă  Listă