Sortează după

Momentan Cumpărați după:

 1. Autor: Alexandru Rațiu
 2. Autor: Bogdan Craiovan
 3. Autor: George Valentin Bounegru
 4. Autor: Nicolae Cătălin Rişcuţa
 5. Autor: Péter Levente Szőcs
 6. Autor: Petru Urdea

Rezultate căutare pentru 'Vasile Petrovici'

Grilă  Listă 

  90,00 LEI
  „This volume was published within the framework of LIMES National Reserch Programe, sup‑ported by the Romanian Ministry of Culture and National Identity. Therefore we would like to thank our friends and colleagues Ovidiu Țentea and Felix Marcu for their support in publishing this work. Special thanks go to: Constantin Băjenaru (MINAC); Sebastian Corneanu (Lucian Blaga University in Sibiu); Mihai Duca (Bucharest); + Arch. Cătălin Georgescu (Bucharest); Iulia Iliescu (University of Bucharest); Marian Mocanu (ICEM, Tulcea); Andrei Opaiț (Toronto); Dorel Paraschiv (ICEM, Tulcea); Prof. Constantin C. Petolescu (Bucharest); Mihai Popescu (CNRS, Paris); Raluca Popescu (Muzeul Municipiului București, Bucharest); Tiberiu Potârniche (MINAC); Arch. Anișoara Sion (Bucharest); Gabriel Stoian (Bucharest); Valeriu Toma (Bucharest); Mihai Vasile (MNIR Bucharest); Dan Vasilescu (MINAC); Florica Zaharia (former Conservator in Charge of the Department of Textile Conservation, The Metropolitan Museum of Art). For the topographic measurements, we owe thanks to Mihai Florea (MNIR Bucharest); some of the draw‑ings have been made by Jeni Efimov (ICEM, Tulcea), Cătălina Petolescu (Bucharest) and Ingrid Petcu (MINAC).” (from Acknowledgments)
  65,00 LEI
  „Lately, the capital of Roman Dacia, Apulum, has become a Roman archaeological objective researched thoroughly by an impressive number of rescue excavations, which pointed out an important number of private complexes, either military or funerary. Within this context, reevalu‑ation of the whole heritage preserved in the collection of the museum was, and became a manda‑tory need to integrate discoveries and to present them appropriately to know those of funerary character, mainly.This archaeological monograph proposed by George Bounegru represents analysis of sampled funerary discoveries resulted from the northern necropolis from Apulum. The samples of 161 graves predominantly represent personal researches included in the doctoral thesis of the author, as well as more rescue excavations carried out by Gheorghe Anghel, Ioan Alexandru Aldea, Cloșca L. Băluță, Radu Ciobanu, Vasile Moga, Alexandru Popa within this necropolis. Archaeologists did us the courtesy of giving the archaeological material resulted from their own researches.” ( from Foreword)
  100,00 LEI

  „Cartea de faţă se înscrie în seria monografiilor de situri preponderent dacice, nu puţine apărute în epoca comunistă, dar una dintre rarele astfel de apariţii postdecembriste ale perioadei de tranziţie.

  Demersul monografic pare convenţional datorită structurii asumate, dar în aceiaşi măsură neconvenţional prin metodele de valorificare ştiinţifică a cercetării derulate. El nu este doar produsul împletirii fericite a eforturilor unei mai vechi generaţii de cercetători cu noul val de tineri investigatori ai arheologiei şi a metodelor conexe.

  Demersul este şi rezultatul conjugării mai vechilor, dar atât de necesare, metode pozitiviste, descriptiviste, cu cele ale abordărilor interdisciplinare de ultimă oră în domeniu.

  Autorii, din colectivul extins al volumului, nu mai au nevoie de prezentare. Validarea lor, în planul cercetării arheologice şi al valorificării ştiinţifice a acesteia, a avut loc demult pentru unii dintre aceştia. Efortul lor colectiv vine din necesitatea umplerii golului lăsat de artizanul cercetării Cetăţuicii de la Unip, prietenului nostru Liviu Măruia, plecat mult prea devreme dintre noi.” (din CUVÂNT ÎNAINTE)

  A rezuma în câteva pagini activitatea ştiinţifică a lui Adrian Andrei Rusu, desfăşurată în timp de peste patru decenii, nu este un lucru facil. Se impune la prima vedere prolificitatea cercetătorului de vocaţie, prin cele peste 30 de titluri de autor şi peste 150 studii în publicaţii din ţară şi de peste hotare.

  Fără echivoc, avem de‑a face cu un istoric medievist de cea mai bună factură, de mare complexitate, care include, pe lângă istoricul tradiţional, pe arheologul medievist, pe castelolog, pe istoricul bisericii româneşti, pe istoricul culturii materiale, pe editorul de documente. Aria lui de cercetare cuprinde Transilvania actuală, dar trece firesc şi în principatele de peste Carpaţi sau la vest, în mediul central-european.

  Înainte de toate, Adrian Andrei Rusu este astăzi liderul incontestabil al arheologiei medievale româneşti. Pe urmele maestrului său în domeniu, Radu Popa, el a defrişat şi a dat drept de cetate unui domeniu extrem de generos, care i‑a permis nu doar să pună pe piaţă o cantitate imensă de informaţie nouă, dar şi să ambiţioneze la o renovare a interpretării tradiţionale a istoriei medii ardelene, tributară excesiv izvoarelor scrise.

  (Ioan Drăgan)

Grilă  Listă