Rezultate căutare pentru 'Radu Ardevan'

Grilă  Listă 

  65,00 LEI
  „Lately, the capital of Roman Dacia, Apulum, has become a Roman archaeological objective researched thoroughly by an impressive number of rescue excavations, which pointed out an important number of private complexes, either military or funerary. Within this context, reevalu‑ation of the whole heritage preserved in the collection of the museum was, and became a manda‑tory need to integrate discoveries and to present them appropriately to know those of funerary character, mainly.This archaeological monograph proposed by George Bounegru represents analysis of sampled funerary discoveries resulted from the northern necropolis from Apulum. The samples of 161 graves predominantly represent personal researches included in the doctoral thesis of the author, as well as more rescue excavations carried out by Gheorghe Anghel, Ioan Alexandru Aldea, Cloșca L. Băluță, Radu Ciobanu, Vasile Moga, Alexandru Popa within this necropolis. Archaeologists did us the courtesy of giving the archaeological material resulted from their own researches.” ( from Foreword)
  30,00 LEI
  „Prezenta lucrare porneşte de la un întreit aspect: de a pune la dispoziţia celor dornici de informare expresii şi citate latine, care confirmă o cultură ajunsă la un înalt nivel de dezvoltare, de a oferi traducerea exactă a lor, dar şi variantele sub care mai pot apărea, fie în literatura latină, fie la alte popoare moderne și, nu în ultimul rând, de a arăta faptul că, în general, întreaga civilizaţie modernă se sprijină pe zestrea culturală a Antichităţii.” din Cuvânt înainte
  100,00 LEI

  „Volumul Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In honorem professoris Nicolae Felecan este un omagiu adus profesorului băimărean, atât prin evocări, cât și prin studii științifice, elaborate de prieteni, colaboratori, oameni de litere din întreaga lume. Contributorilor care au participat și la publicarea volumului precedent (26) – Confluențe lingvistice și filologice. Omagiu profesorului Nicolae Felecan la împlinirea a 70 de ani –, li s-au alăturat, pentru a celebra, prin mijlocirea cuvântului, cei 75 de ani de viață ai sus-numitului dascăl, și alți filologi din țară și din străinătate. Printre cele 55 de personalități care au onorat invitația de colaborare la prezentul volum, se numără profesori și cercetători străini – Bertie Neethling (Africa de Sud), Ephraim Nissan (Anglia), Milan Harvalík (Cehia), Pierre-Henri Billy, Marcienne Martin, Michel A. Rateau (Franța), Enzo Caffarelli, Alfonso Germani, Alda Rossebastiano (Italia), Leo Loveday, Maho Kitamura (Japonia), Yolanda Guillermina Lopez Franco (Mexic), Sergey Goryaev (Rusia), Emili Casanova (Spania), Tamás Farkas, János N. Fodor (Ungaria) – și români, din majoritatea centrelor universitare și din institutele de cercetare ale Academiei Române: Ion Buzași (Alba Iulia), Ioan Dănilă (Bacău), Teodor Ardelean, Alina Bugheșiu, Daiana Felecan, Oliviu Felecan, Gheorghe Glodeanu, Mihaela Munteanu Siserman, Rodica Țurcanu (Baia Mare), Iulia Barbu-Comaromi, Gh. Chivu, Ioana Costa, Liviu Franga, Mariana Franga, Margareta Manu Magda, Iulia Mărgărit, Adrian Rezeanu, Adriana Stoichițoiu Ichim, Ioana Vintilă-Rădulescu (București), Dumitru Loșonți, G. G. Neamțu, Ștefan Oltean, Ilie Rad, Sabin Siserman (Cluj-Napoca), Teodor Oancă, Silvia Pitiriciu (Craiova), Traian Diaconescu, Daniela Butnaru, Alexandru Gafton, Mihaela Paraschiv (Iași), Ștefan Găitănaru (Pitești), Lazăr Avram (Ploiești), Sigrid Haldenwang (Sibiu), Adina Chirilă, Sergiu Drincu, Vasile Frățilă, Ionel Funeriu, Simona Goicu-Cealmof, Dan Negrescu (Timișoara).” (din „Cuvânt-înainte”)

   

  SOMMAIRE

  Alexander Baumgarten, Le reste comme problème de la philosophie

  I. Figurer le reste

  Luigi Tassoni, La poetica delle somiglianze. Milo De Angelis dalle rovine del soggetto alle tracce del riconoscimento
  Corin Braga, Le centre structurel et ses restes
  Giovanni Rotiroti, Per una poetica e una politica dei resti a partire da Urmuz: il caso di Tristan Tzara, Eugène Ionesco, Paul Celan e Gherasim Luca
  Antonio Patraș, The Anecdote in The History of Romanian Literature from Its Origins to the Present
  Ligia Tudurachi, « Jouets », « boîtes », « reliques ». Fascination du petit chez Hortensia Papadat-Bengescu
  George Alexandru Condrache, The Residual Forms in Contemporary Central European Literature. Two Case Studies: Bohumil Hrabal and Ádám Bodor


  II. Le continent de la non-lecture

  Horea Poenar, Glitches of the Archive: On the Relation Between Memory and the Commons
  Catherine Gravet, Dépouiller des archives pour éditer des textes « résiduels » : le cas Alexis Curvers
  Florin Oprescu & Monica Oprescu, Mateiu Caragiale – Through the Leftovers’ Glass. From the Journal to Ephemerides
  Gabriela Glăvan, Communist Leftovers: The Forgotten Books of Gellu Naum
  Eugen Radu Wohl, Ion D. Sîrbu’s Anthumous Works as (Re)valuable Residues
  Levente T. Szabó, Dilettantism as a Moral Panic. Recovering a Forgotten Discourse of Hungarian Literary Modernization]
  Corina Croitoru, Le résidu du résidu : ombres de la poésie roumaine de guerre
  Roxana Patraș, When All That Rests Is Literature: Traces, Transcriptions and Remnants of Great Speeches
  Arina Neagu, Une autre approche sur les mémoires roumains de prison : le caractère résiduel de « l’indicible concentrationnaire »
  Barbara Miceli, How to Turn a Forgotten Figure of American History into a National and Gender Emblem: Joyce Carol Oates’s Treatment of Mary Jo Kopechne in Black Water


  III. Identités en marge

  Marie Vrinat-Nikolov, Les langues ignorées de l’espace littéraire bulgare
  Annalisa Cosentino, La boemia altrove
  Marius Popa, Le classicisme français dans la critique littéraire de la génération roumaine de 1848. Radiographies d’un « malentendu »
  Lavinia Sabou, The Travel Accounts We Don’t Write About. Eastern European Ways of Mapping the World
  Ruxandra Cesereanu, Societal Metabolism and “Excretion”: Towards a Typology of Marginals (The Fiction of Venedikt Yerofeyev, Alexander Zinoviev and Roberto Bolaño)


  IV. Survivances

  Monica Fekete, La rigenerazione del poema cavalleresco: da centro epico-narrativo a margine del moderno, da trionfo idealistico a spazio del romanzo contemporaneo
  Laura Marin, Survivances du neutre
  Márta Zabán, Residual Nationalism. The Nineteenth-Century Hungarian Folk Drama as a Reinterpretation of European Theatrical Nationalism. Pour une politique du résiduel en littérature
  Ioana Bot, Gli esordi dimenticati della stilistica: Leo Spitzer, censore dei soldati italiani nei campi di prigionia della Prima Guerra Mondiale
  Elena Crașovan, (Mis)readings of Contemporary Magical-Realist Fiction in the Context of Romania’s 2000 Literary Generation. The Case of Bogdan Popescu
  Adriana Stan, Monuments of Literature, Scraps of Criticism


  V. Entretiens: Ioana Bot, What’s Left? A Discussion on the Remains of Writing – and the Remains of Living – with Two European Authors

  Vânzare

  Preț Normal: 50,00 LEI

  Special Price 40,00 LEI

   

  CUPRINS


  Dialectologie

  GABRIEL BĂRDĂȘAN
  Elemente lexicale moștenite sau creații interne ale istroromânei?
  DUMITRU LOȘONȚI
  Contribuții etimologice (II)
  IULIA MĂRGĂRIT
  Latinitatea „ascunsă” în lexicul graiurilor românești de la est de Bug, Ucraina
  NICOLAE SARA MANDU
  „Generația de vorbitori” și schimbarea în limbă
  TEOFIL TEAHA
  Un cuvânt moștenit din latină în graiul maramureșean actual
  VASILE ȚÂRA
  Un fenomen sintactic dialectal

  Fonetică

  FERNANDO SÁNCHEZ MIRET
  Câteva observaţii asupra diftongării metafonice în limba română
  VLADIMIR ZAGAEVSCHI
  Reflecţii privind definiţia diftongilor şi statutul semivocalelor [i] şi [u] în limba română

  Gramatică

  SERGIU DRINCU
  Punctuația lui însă
  ȘTEFAN GĂITĂNARU
  Complementul prepozițional în limba română veche
  G. G. NEAMȚU
  Câteva observații privind sintagmele posesive/ genitivale cu „al” + în limba română

  Istoria limbii române

  GHEORGHE CHIVU
  Terminologia părților corpului în scrieri vechi românești
  MARCU MIHAIL DELEANU
  Â și Î în trei înscrisuri bănățene din 1902

  Jurnalism

  ILIE RAD
  Precursorii presei românești

  Lexicologie

  ANA-MARIA BOTNARU
  Doi termeni generici de origine latină: pădure şi arbore
  TRAIAN DIACONESCU
  Antim Ivireanul. Structura retorică şi strategia argumentativă în Didahii
  IONEL FUNERIU
  Naturalia non sunt turpia
  ADRIANA STOICHIȚOIU ICHIM
  Cuvinte „la modă” în discursul politico-publicistic actual
  EMIL SUCIU
  „Turcisme” în Transilvania
  AIDA TODI
  Trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă şi stimularea creativităţii lingvistice
  IOANA VINTILĂ-RĂDULESCU
  Adjective referitoare la numele statelor lumii

  Limba și literatura latină, filozofie și cultură clasică

  TRAIAN DIACONESCU
  Concepția despre timp în tragediile lui Sofocle
  TRAIAN DIACONESCU
  Conceptul de verosimil în retorica și poetica latină
  LIVIU FRANGA
  Lirismul colectiv și formele sale în Antichitatea clasică. Lirismul colectiv laic
  MARIANA FRANGA
  Debutul lirismului individual la Roma. Primele forme ale poeziei lirice latine culte: lirismul dramatic
  DAN NEGRESCU
  O cale către Sfinții Părinți

  Lingvistică și filologie romanică

  IULIA BARBU
  Adaugă la lista de favorite Adăugare la Comparație

Grilă  Listă