Rezultate căutare pentru 'Iulia Elena Hossu'

Grilă  Listă 

  40,00 LEI
  „Cartea Iuliei Hossu debutează printr-un prim capitol dens teoretic, ce ar putea ține locul unei lucrări de sine stătătoare asupra istoriei problematicii pe care urmează să o elaboreze. Într-un prim subcapitol sunt analizate 1.1. Rudenia – scurt istoric al conceptului, cu referințe aproape numai străine, 1.2. Categoriile rudeniei, 1.3. Terminologia rudeniei, după care autoarea dezbate viziunea evoluționistă a părintelui acestui domeniu al antropologiei, Lewis H. Morgan, cu a sa celebră Sisteme de consangvinitate şi de alianţă în familia umană, din 1870, urmată de analizarea conceptelor lui W.H. R. Rivers, expuse într-o lucrare din 1915. Urmează perspectiva lui K. B. Malinowski cu viziunea funcționalistă și cea a lui Alfred Reginald Radcliffe-Brown, dezvoltată în două subcapitole. Nu în ultimul rând, sunt abordate și viziunile lui Claude Lévi-Strauss și a structuralistului David Schneider, criticul sistemelor clasice și al descendenților acestora.” (Ion Cuceu din Prefață)
  55,00 LEI

  „Cititorului, specializat sau nu, i se oferă o carte în care autorul a strâns şi a prezentat într-un mod compact, cu multe amănunte, uneori obositoare, dar necesare pentru arătarea adevărului istoric, tot ce a însemnat activitatea unui despărţământ al Asociaţiunii. Storcând fondurile arhivistice, coroborându-le cu publicaţiile periodice sau lucrările de istorie, am primit din partea autorului o lucrare bogată în informaţii care deschide şi alte posibilităţi de cercetare: istoricul altor despărţăminte ale Asociaţiunii, realizarea unui dicţionar al membrilor, în final, o sinteză complexă despre Asociaţiune, o instituţie care merită în continuare atenţia cercetătorilor.” Eva Mârza

  55,00 LEI
  „În anul 2018 au fost organizate în întreaga ţară mii de conferinţe ştiinţifice sau de popularizare, de către instituţii publice sau private, mai toate cu un generic foarte generos (de la Drumul spre Marea Unire sau Unirea din 1918, până la formulări mai metaforice, mai mult sau mai puţin baroce). Puţine însă au avut o tematică specială, adaptată totuşi tematicii anului Centenar, iar un număr şi mai restrâns de conferinţe s-au finalizat prin publicarea unui volum cu lucrările sesiunii. Printre aceste puţine manifestări ştiinţifice care şi-au propus din capul locului să omagieze generaţia Unirii, dar să evoce şi parcursul istoric al naţiunii române către anul astral 1918 se numără şi Conferinţa Naţională Biserică şi naţiune la românii din Banat şi Transilvania. Episcopul Miron Cristea şi Marea Unire, organizată între 24–26 septembrie 2018 de către Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă a Caransebeşului, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Aceasta a permis ca majoritatea comunicărilor prezentate (unele dintre ele fiind incluse în prezentul volum) să fie subsecvente temei enunţate din vreme de organizatori şi să reunească specialişti care să analizeze aproape exhaustiv rolul bisericii în pregătirea Unirii de la 1918, dar şi personalitatea ierarhului ortodox de la Caransebeş din vremea aceea, episcopul Miron Cristea. Fie că vorbim despre abordări care au reconstituit activitatea misionară şi pastorală a vrednicului episcop înainte de 1918 care a contribuit la păstrarea identităţii etno-confesionale a românilor ortodocşi din Banat şi Transilvania, fie că s-au referit la activitatea acestuia din toamna anului 1918 sau au reliefat implicarea lui Miron Cristea în zilele anterioare Adunării de la Alba Iulia ori deplasarea lui spre capitala Marii Uniri, toate lucrările se fundamentează pe cercetări originale, pe surse inedite ori edite, dar reinterpretate într-o altă paradigmă.” Ioan Bolovan din Cuvânt înainte

Grilă  Listă