AŞEZĂRILE CULTURII CRUCENI-BELEGIŠ ÎN BANAT

Alexandru Szentmiklosi

Disponibilitate: în stoc

120,00 LEI
„Epoca bronzului în Europa Centrală corespunde unei lungi perioade de timp, cuprinsă aproximativ între mijlocul mileniului III î.Chr. și sfârșitul mileniului II / începutul mileniului I î.Chr. În acest spațiu evoluția a cunoscut ritmuri înalte, structuri socio-politice și economice similare, iar multe dintre descoperiri atestă și existența unui imaginar comun. Rețeaua hidrografică axată în jurul văii Dunării a creat premisele integrării zonei în rețeaua schimbului de bunuri și idei structurată la nivel european, iar bogăția resurselor minerale din zonele înalte căreia i s-a asociat fertilitatea solului din partea de câmpie au reprezentat desigur factori favorizanți pentru dinamica comunităților umane. Pe parcursul acestei îndelungate perioade, evoluția se derulează treptat dar continuu, iar factorii ce caracterizează epoca, rând pe rând devin pregnanți. A doua jumătate a mileniului II î.Chr., perioadă care corespunde în general Bronzului târziu din sistemul cronologic central-european a fost o vreme de ample restructurări la nivelul societății epocii bronzului din Europa centrală și în particular din partea de sud-est a Bazinului Carpatic. Sistemul socio-economic din zona Banatului centrat anterior în jurul așezărilor de tip tell este abandonat treptat, iar noile structuri sociale, inițial de tipul așezărilor mici, deschise evoluează treptat spre mari agregări umane aflate în zona de câmpie, delimitate de amenajări defensive spectaculoase și cu siguranță impunătoare la vremea lor. Metalurgia bronzului atinge apogeul la pragul dintre mileniile II / I î.Chr., iar acest aspect este sugerat de cantitățile mari, uriașe chiar, de bronzuri depuse în medii diverse, eprezentând cel mai adesea ofrande aduse divinităților.” Dr. Ioan Bejinariu
Cant.:
ISBN 978-606-020-364-3
Anul apariției 2021
Format A4
Număr de pagini 606
Copertă cartonată Da