ANALELE BANATULUI SERIE NOUĂ ARHEOLOGIE – ISTORIE XXIII / 2015

Disponibilitate: stoc epuizat

CUPRINS – SOMMAIRE – INHALT – CONTENTS


ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE LJUBO FIDANOSKI
Home Sweet Home: Neolithic Architectural Remnants from Cerje – Govrlevo, Republic of Macedonia

MICHAEL D. GLASCOCK, ALEX W. BARKER, FLORIN DRAŞOVEAN
Sourcing Obsidian Artifacts from Archaeological Sites in Banat (Southwest Romania) by X-ray Fluorescence

COSMIN IOAN SUCIU
Metodologia analizei post săpătură a sitului de la Turdaş (I). Câteva observaţii legate de modalitatea de publicare şi interpretare a sistemului de fortificare / Post-excavation Analysis Methodology of Turdaş Site (I). Some Observations on Earlier Publication and Interpretation of the Fortified System

SORIN TINCU
Cercetările arheologice de la Hunedoara. Considerații privind încadrarea culturală și cronologică a descoperirilor / The Archaeological Researches from Hunedoara. Considerations Regarding Cultural and Chronological Framing of the Discoveries

ALINA BINȚINȚAN
Confecționarea experimentală a ceramicii preistorice: tehnica presării în forme de lut / Creating Experimental Prehistoric Pottery: Pre shaped Clay Molds Pressing Technique

SVEN BRUMMACK, DRAGOŞ DIACONESCU
O abordare Bayesiană a datelor AMS aparţinând epocii cuprului din Câmpia Panonică / A Bayesian Approach of the AMS Data from the Great Hungarian Plain’s Copper Age

FLORIN GOGÂLTAN, FLORIN DRAȘOVEAN
Piese preistorice din cupru şi bronz din România aflate în colecţiile British Museum, Londra. I / Prehistoric Copper and Bronze Age Objects from Romania Found in the Collections of the British Museum in London. I

CORIOLAN HORAŢIU OPREANU
Arhitectura epocii Latène din Munții șureanu (Sebeșului). O analiză metodologică / The Architecture of the Late Iron Age in the Șureanu (Sebeșului) Mountains. A Methodological Approach

DOINA BENEA, SIMONA REGEP
Ștampile tegulare romane de la Tibiscum / Roman Tegular Stamps from Tibiscum

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE MEDIEVALĂ

DANIELA TĂNASE
Consideraţii cu privire la o aplică de faleră din epoca avară târzie descoperită la Timişoara-Podul Modoș / Considerations upon a Late Avar Phalera Applique Found at Timişoara-Podul Modoş

IUSZTIN ZOLTAN
Vicecomiţi în comitatul Timiş (sec. XIV – XV) / Viscounts in Timiş County (14th–15th)

LIGIA BOLDEA
Prezenţe feminine în sistemul domenial medieval bănăţean (1300 – 1450) / Female Presences in the Banat Medieval Domaine (1300–1450)

OANA TODA
Căi de comunicație nord-transilvănene și direcțiile de trafic ale Clujului medieval / North Transilvanian Communication Routes and the Traffic Orientation of Medieval Cluj

ADRIAN BĂLĂŞESCU, FLORIN DRAȘOVEAN, VALENTIN RADU
Studiul materialului faunistic descoperit în urma cercetărilor arheologice preventive din Piața Sfântu Gheorghe de la Timișoara. Date preliminare / L’étude du matériel faunique découvert pendant les recherches archéologiques préventives de la place Sfântu Gheorghe de Timişoara. Données préliminaires

ISTORIE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ

SORIN MITU
Date genealogice şi prosopografice referitoare la familia Cornea-Barbu de Ileni (sec. XVII – XX) / Genealogical and Prosopographical Data Regarding Cornea-Barbu of Ileni Family (17th–20th Centuries)

ZORAN MARCOV
Contribuţii la identificarea şi clasificarea puştilor vest-balcanice cu cremene prezente în muzeele din România / Contributions to Identifying and Classifying Western Balkans Flintlock Rifles from the Romanian Museums

LAJOS KAKUCS
De la Fântâna Paşei de pe lângă Mănăstirea Dervişilor până la Parcul Rozelor. Contribuţii la istoria parcurilor din Timişoara / From the Pacha’s Fountain near the Dervishes’ Monastery to the Park of Roses. Contributions to the History of the Parks in Timişoara

COSTIN FENEȘAN
Un erou uitat: Mihai Cavaler de Iacobici / A Forgotten Hero: Michael Knight of Iacobici

IRINA VASTAG
Cultura instituției militare din Timișoara specializată în stingerea incendiilor și acțiuni de intervenție la calamități naturale și catastrofe – produsul evoluției sale istorice distincte / Die Kultur der für Brandlöscheinsätze und Spezialeinsätze im Falle von Naturkatastrophen und Notsituationen zuständigen Militäreinrichtung Temeswar – ein Produkt ihrer eigenen geschichtlichen Enwicklung

ANDREEA-MIHAELA CREANGĂ
Războaiele balcanice ca spectacol mediatic: relatarea jurnalistică / Balkan Wars as a Media Spectacle: the Journalistic Story

DRAGO NJEGOVAN, MIODRAG MILIN
Mitropolia de Karlowitz şi relaţiile sârbo-române din cuprinsul Monarhiei habsburgice / The Metropolitanate of Karlowitz and Serbo-Romanian Relations within The Habsburg Monarchy

LJILJANA BAKIĆ
Felix Milleker’s Contributions to the Study of the Antiquities of Banat between the 1880’s and 1940’s

ALINA-CĂTĂLINA IBĂNESCU
Studiul de caz: activitatea profesorului Ioan Ursu reflectată în ziarul „La Roumanie” în timpul misiunii universitare din Franța (1918 – 1919) / Professor Ioan Ursu’s Activity as Written in the ‘La Roumanie’ Newspaper during his Academic Mission in France (1918–1919). A Case Study

SERGIU SOICA
Episcopul Iuliu Hossu de la Unirea de la Alba Iulia în închisorile regimului comunist din România / The destiny of Bishop Iuliu Hossu: From the Great Union in Alba Iulia to the Romanian Communist Penitentiaries
OVIDIU EMIL IUDEAN
The Banat Political Elite During the 1926 General Elections

ISBN ISSN 1221 – 678X
Anul apariției 2015
Format A4
Număr de pagini 506
Copertă cartonată Nu