Carti in pregatire

» Editors Coriolan H. Opreanu, Vlad A. Lăzărescu, LANDSCAPE ARCHAEOLOGY ON THE NORTHERN FRONTIER OF THE ROMAN EMPIRE AT POROLISSUM. AN INTERDISCIPLINARY RESEARCH PROJECT
» Ioan Stanciu, AȘEZAREA DE LA LAZURI-LUBI TAG (JUD. SATU MARE). ASPECTE ALE LOCUIRII MEDIEVALE TIMPURII ÎN NORD-VESTUL ROMÂNIEI
» Vitalie BÂRCĂ, SARMATIAN VESTIGES DISCOVERED SOUTH OF THE LOWER MURES RIVER. THE GRAVES FROM HUNEDOARA TIMIȘANĂ AND ARAD
» Sorin COCIȘ, The Brooches Workshops from Roman Dacia