Despre noi

Editura Mega a fost înfiinţată în anul 2003, iar în 2005 era deja acreditată CNCSIS. În aceşti zece ani, Editura Mega a reuşit să se impună pe piaţa de carte editând sute de volume, din diverse domenii, pe suport clasic şi electronic. Ce ne recomandă: - calitatea produselor, indiferent de exigenţele estetice şi tehnice - raportul preţ – calitate - promptitudinea şi respectarea termenilor contractuali - disponibilitatea şi capacitatea de a ne adapta cerinţelor academice. Existenţa acestor calităţi a făcut ca o serie de specialişti consacraţi să aprecieze pozitiv crearea şi apoi să coordoneze chiar publicarea unor colecţii de carte, precum Arheologia; Artă – Istorie – Cultură; Ştiinţă şi Tehnică; Universitas; Historia de Rebus Antiquis; Juridic – Economic – Managerial; Filosofie – Psihologie – Sociologie; Theologica; Vestigia sau să colaboreze, ca referenţi, pentru realizarea procesului de peer-review. Editura Mega este deschisă proiectelor cu institute de cercetare, universităţi şi edituri din străinătate pentru publicarea unor titluri de referinţă necesare literaturii româneşti de specialitate. Editura respectă normele în vigoare privind obligaţia depozitul legal şi a trimiterii unui exemplar din fiecare titlu la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.
The Mega Publishing House was established in 2003, and in 2005 was already accredited by CNCSIS. During these ten years, the Mega Publishing House became an important name on the book market with publishing hundreds of volumes, on various fields, both on paper printing as well as on electronic format. What recommends us: - the quality of our products, no matter the technical and design requests - the price – quality rate - the promptness and the adherence to the terms of contracts - the readiness and the capacity to adapt to the academic requests. The presence of all these qualities has convinced numerous prestigious scholars to positively appreciate and later to create and coordinate series of books such as Arheologia; Arts – History – Culture; Science and Technique; Universitas; Historia de Rebus Antiquis; Juridic – Economic – Managemement; Philosophy – Psychology – Sociology; Theologica; Vestigia or to collaborate as referents for peer-reviews. The Mega Publishing House is open to the projects of research institutes, universities and publishing houses from abroad for the publication of important titles requested by Romanian literature of speciality. The publishing house is following the legislation regarding the library legal deposit and the obligation to send one copy of each title to the National Library of the Republic of Moldova.