ISTORIE

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENAŞTERE
EUROPE. FROM THE ANTIQUITY TO THE RENAISSANCE

Octavian Tătar

carte
ISBN 978-606-543-029-7
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„Cartea este un ansamblu de idei subsumat unei epoci istorice şi unui spaţiu istoric, idei menite a facilita înţelegerea, a stârni interesul, a construi un spirit critic şi a oferi o orientare de natură istoriografică. Prin stilul şi extensiunea expunerii, prin tehnica identificării şi aşezării într-o anume succesiune a problemelor teoretice, prin tehnica redactării (cu aparat critic, bibliografie şi material ilustrativ), printr-o sistematizare a conţinutului şi enunţarea unor opinii şi concluzii, lucrarea are o perspectivă predominat didactică în construcţia sa.
Ca problematică, această carte se subsumează Evului Mediu, adică unei perioade cuprinsă, cu aproximaţie, între secolele IV–V şi XV–XVI. Însă, prin ceea ce spune, cartea lucrează tocmai în contra unui spirit de tip medieval, în contra epocii sale, pornind de la ideea că nimic nu este mai neproductiv şi mai periculos în istorie decât spiritul individual şi/sau colectiv dominat de „orizontul parohial”, pe care Evul Mediu l-a generat şi l-a cultivat. Este vorba de spiritul care se hrăneşte dintr-un orizont limitat, orizont care îi devine suficient din punct de vedere explicativ şi mulţumitor ca valoare morală. Un spirit pentru care orizontul lui „dincolo” nu este necesar, orizont care nu a creat, decât în vremurile Renaşterii şi la nivelul elitei culturale, disconfortul intelectual în măsură să solicite interogaţia.”