ARHEOLOGIE

POROLISSVM. AŞEZAREA CIVILĂ (VICVS MILITARIS) A CASTRULUI MARE
OBSERVAŢII ÎN LEGĂTURĂ CU AŞEZĂRILE CIVILE ALE CASTRELOR DE TRUPE AUXILIARE DIN DACIA POROLISSENSIS
POROLISSUM. THE CIVILIAN SETTLEMENT (VICUS MILITARIS). REMARKS ON CIVILIAN SETTLEMENTS ADJACENT TO AUXILIARY TROOPS IN DACIA POROLISSENSIS

Dumitru Gheorghe Tamba

carte
ISBN 978-973-1868-45-5
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„Realizarea lui D. Gh. Tamba aduce în faţa specialiştilor epocii şi nu numai, lucruri cu totul noi pentru arheologia provincială romană din România. Ea oferă informaţii în legătură cu modul de apariţie şi dezvoltare a unei aşezări civile de castru, structura ei, modul şi tipul de locuire şi, foarte important, tipul de cultură materială. Inspirat în ceea ce priveşte acest ultim aspect, autorul a creat un repertoriu de clădiri, concepţie absolut proprie, cu un sistem de prezentare şi apoi o analiză. Sistemul inaugurat permite o analiză concretă, în funcţie de stadiul cercetărilor, a structurilor şi mai ales a materialului arheologic. Vedem astfel pe multiple planuri cum a pătruns civilizaţia romană într-un punct de la marginea Imperiului Roman. Sistemul reprezintă punctul forte al lucrării sale, care, însoţit cu un tip de ilustraţie, destul de inedit, poate servi ca bază pentru alte lucrări de specialitate de la Porolissum, dar şi ca model pentru alte cercetări.” (Prof. univ. dr. NICOLAE GUDEA)

Din cuprins:
I. Introducere
II. Câteva date teoretice privind vicus-ul militar ca aşezare civilă de castru de trupă auxiliară
III. Cadrul geografic la Porolissum şi importanţa lui
IV. Aşezarea civilă (vicus militar) a castrului mare de pe dealul Pomet de la Porolissum. Comentariu istoric
V. Despre alte aşezări civile de castre de trupe auxiliare din Dacia Porolissensis. Comentariu istoric
VI. Repertoriul de clădiri cercetate din vicus-ul militar al castrului mare de la Porolissum. Micromonografii
VII. Repertoriul de clădiri din vicus-ul militar al castrului mare de la Porolissum cercetate, dar nepublicate sau publicate parţial
VIII. Concluzii
IX. Repertoriul de aşezări civile de pe lângă castrele de trupe auxiliare în provincia Dacia Porolissensis