ARHEOLOGIE

BLASMUSIKER UND STANDARTENTRÄGER IM RÖMISCHEN HEER. UNTERSUCHUNGEN ZUR BENENNUNG, FUNKTION UND IKONOGRAPHIE

Cristina-Georgeta Alexandrescu

carte
ISBN 978-606-543-064-8
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Semnalizarea sonoră şi vizuală constituie unul dintre elementele vitale pentru funcţionarea unei armate. Volumul de faţă constituie prima abordare a acestei tematici pentru cazul armatei romane după lucrările lui A. von Domaszewski (de la sfârşitul secolului al XIX-lea). Cadrul geografic (teritoriul fostelor provincii ale Imperiului, din Italia în Britania şi din Spania în Egipt) precum şi cel cronologic (secolele I a.Chr. – IV p.Chr.) precum şi investigarea holistică a surselor antice privind categoriile de subofiţeri ai armatei romane, denumite generic muzicanţi şi purtători de stindarde, reprezintă coordonatele generale ale lucrării propuse.
Realizat plecând de la lucrarea de doctorat susţinută la Universitatea din Köln (unde a primit calificativul magna cum laude), volumul este structurat în trei părţi: studiile asupra terminologiei, funcţiei, ierarhiei în armata romană şi iconografiei celor două categorii de militari, cataloagele surselor studiate (epigrafie, reprezentări, descoperiri de instrumente muzicale şi stindarde) şi partea de planşe.
Noutatea o constituie atât sinteza informaţiilor existente în prezent asupra acestor militari cât şi investigarea în premieră a reprezentărilor acestora şi a descoperirilor arheologice de instrumente muzicale şi stindarde, multe dintre ele inedite.