ISTORIE

INSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIŢIU” DIN CLUJ-NAPOCA
90 DE ANI DE EXISTENŢĂ. (1920-2010)
THE INSTITUTE OF HISTORY “GEORGE BARIŢIU’ OF CLUJ-NAPOCA. 90 YEARS OF EXISTENCE. (1920-2010)

Volum aniversativ întocmit de Dr.: Nicolae Edroiu

carte
ISBN 978-606-543-076-1
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Volumul prezintă structura Institutului (sectoarele şi colectivele de cercetare ştiinţifică din componenţa celor două Departamente, de Istorie, respectiv, de Ştiinţe Socio-Umane), aşa cum ea se înfăţişează la 1 februarie 2010. În anexele documentare ale volumului de faţă sunt reproduse textele principalelor acte privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Istorie din Cluj de-a lungul celor 90 de ani de existenţă, din care rezultă deopotrivă etapele sale evolutive.
Din cuprins
I. Locul Institutului de Istorie din Cluj în istoriografia română
II. Publicaţiile Institutului de Istorie din Cluj (1920-2010)
1. „Anuarul” Institutului
2. Colecţia Biblioteca Institutului de Istorie din Cluj-Napoca
3. Corpusurile de izvoare istorice
4. Bibliografia Istorică a României
5. Colecţia Biografii Istorice Transilvane
III. Biblioteca Institutului
IV. Structura Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca (la 1 februarie 2010)
V. Membrii Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca (la 1 februarie 2010)
1. Departamentul de Istorie
2. Departamentul de Cercetări Socio-Umane
VI. Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului pe anii 2005-2009
1. Departamentul de Istorie
2. Departamentul de Cercetări Socio-Umane
Lista prescurtărilor bibliografice
ANEXE DOCUMENTARE