ISTORIE

COLECTIVIZAREA AGRICULTURII ÎN ROMÂNIA: MECANISMELE LEGISLATIVE ALE SUBORDONĂRII LUMII RURALE (1949–1962)
COLLECTIVIZATION OF AGRICULTURE IN ROMANIA: LEGISLATIVE MECHANISMS OF RURAL AREA SUBJECTION (1949-1962)

Sanda Borşa, Mihai Croitor

carte
ISBN 978-606-543-057-0
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Structurată pe cinci capitole, introducere şi concluzii, cartea încearcă să releve, într-o manieră cât mai completă, măsurile legislative care au contribuit la instituirea şi consolidarea procesului de colectivizare a agriculturii din România. Pentru o abordare cât mai pertinentă a subiectului, s-a introdus un prim capitol („Modelul sovietic de colectivizare a agriculturii”) dedicat analizei fenomenului colectivizării din URSS. În cel de-al doilea capitol, intitulat „Regimul comunist şi dimensiunea politică a problemei agrare”, s-a abordat chestiunea reformei agrare, în contextul frământărilor politice de după cel de-al Doilea Război Mondial, precum şi măsurile legislative ale începuturilor administrative ale colectivizării. Al treilea capitol ia în discuţie intervalul cronologic 1949–1952, din perspectiva legislaţiei necesare impunerii şi fixării mecanismelor de subordonare a ţărănimii, iar cel de-al patrulea capitol, „Stagnare şi reformare în procesul de colectivizare (1953–1958)”, reprezintă o analiză asupra etapei de încetinire a colectivizării agriculturii. În fine, ultimul capitol realizează o analiză a cadrului legislativ, din perioada 1959–1962, caracterizat de încercarea regimului comunist de a mări cu orice preţ sectorul socialist din agricultură.