ISTORIE

OCTAVIAN SMIGELSCHI ÎN PRESĂ
CONSTRUIREA IMAGINII PUBLICE A ARTISTULUI ÎN PERIOADA 1887–2007
I. 1887–1948
OCTAVIAN SMIGELSCHI IN MEDIA
THE MAKING OF THE PUBLIC IMAGE OF THE ARTIST IN THE PERIOD OF 1887-2007

Nicolae Sabău, Ioana Gruiţă-Savu

carte
ISBN 978-606-543-042-6
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Volumul are menirea de a reflecta modul în care a fost perceput pictorul şi creaţia sa în perioada contemporană lui şi cum a evoluat această imagine până în zilele noastre. Ea vine să aducă în atenţia publicului specialist, şi nu numai, noi aspecte privind societatea transilvăneană a sfârşitului de secol al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, gustul artistic în formare al acesteia, dar şi interesul pentru creaţia artistică manifestată la nivel publicistic. În acelaşi timp, lucrarea vine să completeze cu un plus de informaţie biografia pictorului O. Smigelschi, al cărui portret este surprins de contemporanii săi, oameni de cultură care l-au cunoscut personal, care au fost direct interesaţi de creaţia sa şi care au jucat un rol activ în promovarea artistului. Nu este de neglijat nici partea care se referă la publicaţiile apărute după moartea pictorului. Ulterior Octavian Smigelschi este evocat atât prin expoziţii memoriale, retrospective organizate de oameni de cultură importanţi precum Nicolae Iorga, cât şi prin articole publicate în presă care vin să contureze personalitatea şi creaţia artistului.
Octavian Smigelschi a fost o prezenţă singulară în peisajul picturii transilvănene, preocuparea sa principală fiind pictura de biserică, cea care l-a şi consacrat atât în Transilvania cât şi în Ungaria, rămânând un punct de reper important pentru ceea ce înseamnă începuturile artei moderne româneşti.