ISTORIE

COMUNICĂRI ACADEMICE. 1970-2010
ACADEMIC DISSERTATIONS. 1970-2010

Nicolae Edroiu

carte
ISBN 978-606-543-235-2
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Volumul de faţă înmănunchează textele comunicărilor ştiinţifice, cuvântărilor şi discursurilor academice prezentate în cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate de Academia Română în ţară şi străinătate pe parcursul a patru decenii (1970 2010). Subiectul lor a fost întotdeauna cantonat în planul istoriografiei româneşti în strânsă legătură cu cea europeană, fiind provocat de momentele istorice şi istoriografice pe care Academia Română a ştiut să le marcheze şi onoreze, îndeosebi prin Secţia de profil. Cele mai multe dintre aceste comunicări se găsesc publicate în „Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie” a Academiei Române sau – începând din 1990 încoace – în paginile revistei „Academica”, atentă să ilustreze viaţa ştiinţifică a instituţiei. Adunarea lor acum la un loc vine să edifice asupra orientării instituţiei noastre academice şi totodată cu privire la preocupările autorului.
Se regăsesc aici pagini mai vechi şi mai noi cu privire la relaţiile politice dintre Ţările Române în vremea lui Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza şi Carol I al României, Unirea din 1859 şi din 1918 încheind un proces istoric mai îndelungat. Alte pagini privesc mişcările sociale din spaţiul românesc, îndeosebi Răscoala lui Horea, asupra căreia s-a cantonat şi teza de doctorat elaborată sub îndrumarea ştiinţifică a acad. Ştefan Pascu şi susţinută în 1974. Bicentenarul Răscoalei lui Horea (1784-1984) a fost sărbătorit cum se cuvenea în mediul ştiinţific şi academic din România.
Comunicările prezentate la reuniunile comisiilor mixte de istorie româno-polone, româno-slovace şi româno-ungare instituite în baza acordurilor interacademice abordau diferite aspecte ale colaborării şi legăturilor dintre popoarele şi ţările noastre.
Alte câteva cuvântări şi evocări au fost rostite cu prilejul comemorării sau sărbătoririi unor istorici membri ai Academiei Române, prin a căror activitate şi operă ştiinţifică instituţia şi-a împlinit rosturile sale: Alexandru Lapedatu, Ioan Lupaş, David Prodan, Virgil Vătăşianu, Ştefan Pascu, Camil Mureşanu.
Textul comunicărilor are precizat, la începutul fiecăruia, manifestarea ştiinţifică respectivă, iar la sfârşitul lui, în cazul celor publicate, se face trimiterea bibliografică de rigoare. Ordonarea lor în volum urmează succesiunea cronologică a prezentării lor la manifestările ştiinţifice organizate de Academia Română. (Nicolae Edroiu, „Cuvânt înainte”)