ISTORIE

STUDII ISTORICE PRIVIND RELAŢIILE ROMÂNO-UNGARE
HISTORICAL STUDIES ON ROMANIAN-HUNGARIAN RELATIONS

Volum îngrijit de: Nicolae Edroiu

carte
ISBN 978-606-543-087-7
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

CUPRINS
Argument (Nicolae EDROIU)
Şerban TURCUŞ, Un sfânt «româno-maghiar»: veneţianulGerard de Cenad
Ioan-Aurel POP, Nobilimea românească din Transilvania în secolele XIII–XIV: origine, statut şi rol social
Paul NIEDERMAIER, Evoluţia peisajului medieval transilvănean (secolele X–XVIII)
Nicolae EDROIU, Un aspect al legăturilor politice dintre Matia Corvin şi Ştefan cel Mare: posesiunile domniei Moldovei (1457–1504) în Transilvania
Camil MUREŞANU, Personalitatea lui Matia Corvinul în istoriografia română
Anton E. DÖRNER, Instaurarea regimului habsburgic în Transilvania. Context şi realizare
Barbu ŞTEFĂNESCU, Perturbaţii climatice – consecinţe economice şi mentale (Bihor, secolele XVII-XIX)
Susana ANDEA, Avram ANDEA, Din viaţa şi activitatea medicului domnesc Bartolomeo Ferrati (?–1738)
Ioan BOLOVAN, Epidemiile de holeră din Transilvania în secolul al XIX-lea: perspective demografice şi comportamentale
Nicolae BOCŞAN, Un model de cooperare româno-maghiară în timpul Revoluţiei de la 1848–1849
Gelu NEAMŢU, 3/15 Mai – 18 iunie 1848, desfiinţarea iobăgiei în Transilvania
Dumitru SUCIU, Congres General al Românilor din Monarhia Habsburgică – obiectiv de neatins la începutul regimului semiliberal al lui Schmerling
Loránd L. MÁDLY, Prezenţe transilvănene la Viena: delegaţiile româneşti, maghiare şi săseşti în Capitala Imperiului în anii 1850–1851
Dan BERINDEI, „În căutarea lui Klapka şi Garibaldi...”
Alexandru GHIŞA, Evoluţii în construcţia instituţională a cooperării dunărene. De la Comisia Europeană a Dunării la Comisia Dunării
Lucian NASTASĂ, Învăţământ şi cultură universitară maghiară la Cluj (1872–1918)
VARGA Attila, Societate şi Masonerie în Transilvania şi Ungaria. Loja „Unio” din Cluj (1886–1918)
Cecilia CÂRJA, Episcopatul greco-catolic român şi Episcopia de Hajdúdorogh la 1912
Ion CÂRJA, Episcopatul român unit şi autonomia catolică maghiară la sfârşitul Primului Război Mondial
Alexandru PORŢEANU, Probleme ale mediului natural în relaţiile româno-ungare din perioada interbelică
BÁTHORY Lajos, Industria minieră şi metalurgică din statele Europei Centrale şi capitalul austriac, maghiar şi german (1919–1929)
Lidia GROSS – Stelian MÂNDRUŢ, Reflectarea literaturii istorice maghiare în „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj” (1921–2006)
Ottmar TRAŞCĂ, Relaţiile româno-maghiare de la ultimatumul sovietic la cel de-al doilea arbitraj de la Viena (iunie–august 1940)
Remus CÂMPEANU, Tradiţie şi tendinţe contemporane în istoriografia maghiară a Răscoalei lui Horea
Vasile PUŞCAŞ, Noemi SZABO, Puterea soft a UE şi managementul conflictelor etnice în Europa Centrală