ISTORIE

ISTORIE BISERICEASCĂ PRE SCURT

Autor: Alecsandru Geanoglu-Lesviodax
Ediţie, studiu introductiv şi note de dr.: Mihail M. Andreescu
Verificare și completare liste ierarhi și mănăstiri – ieromonah dr: Laurențiu Andreescu

carte
ISBN 978-606-543-173-7
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„Lucrarea de față a fost transcrisă după textul cărții tipărite în 1845, fără modificări sau adăogiri. Am intervenit doar prin a pune notele infrapaginale necesare, cu toate explicațiile impuse de ele, trecând între paranteze, cu litere cursive, denumirile de astăzi ale unor oameni, locuri etc., sau numele laice și complete ale unor ierarhi – patriarhi, papi –, împărați etc, ca și anii lor de păstorire sau domnie. Am preferat să redactăm un glosar mai amplu deoarece în prima jumătate a secolului al XIX‑lea limba română, neformată încă din punct de vedere gramatical și nici lexical, era plină de slavisme, grecisme, italienisme, turcisme etc., care nu se mai utilizează astăzi și care nu ar putea fi înțelese de cititori, mulți termeni nefiind trecuți nici în dicționarele limbii române.
În speranța că această lucrare, prin volumul de informații și subiectul abordat, va stârni interesul cititorilor, am păstrat limbajul epocii tocmai pentru farmecul limbii și al epocii în care a fost scrisă, așa încât cititorii să înțeleagă mai bine eforturile lingvistice și educaționale ale intelectualității române din epoca modernă pentru a dezvolta națiunea română și a o transforma într-o națiune europeană.” (autorii ediției în „Prefață”)