NUMISMATICĂ

COUNTERFEITING FOR HOARDING? / FALSIFICARE PENTRU TEZAURIZARE? (VOL. XIV)
THE ROMAN HOARD ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA 2006 / TEZAURUL ROMAN ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA 2006

Cristian Găzdac, Ovidiu Oargă

carte
ISBN 978-606-020-259-2
Anul apariției: 2020
Format: A4
Nr. pagini: 255
Preț: 50 lei

”A site of such importance like Ulpia Traiana Sarmizegetusa, seconded by the fact that it was overlapped not by a large modern city but a village, has frequently led to the discovery of many artefacts, either by chance or following archaeological investigations. The numismatic evidence has already demonstrated the presence of a dynamic monetary circulation at Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
On this line, beside single finds, six coin-deposits were discovered during archaeological investigations at various spots of the sites (e.g. amphitheatre, forum) and another one with no data on the findspot. The term ”deposit” was used in this context as the finds mentioned above consist of small number of coins found together (one find of 21 denarii, the others up to seven coins) as well as various denominations and brass metal. Some of them were most likely daily money loss (pocket money).
Compared to the cases above, the monetary find which is the subject of the present work with a much larger number of coins – 177 pieces – of precious metal (silver) can be defined as a hoard. (Catalogue; Pl. 1–7).” (from THE HOARD)

„Un sit de o asemenea importanță precum Ulpia Traiana Sarmizegetusa, la care se adaugă faptul că a fost suprapus nu de un mare oraș modern, ci de o localitate rurală, a dus în mod frecvent la descoperirea multor artefacte, fie întâmplător, fie în urma cercetărilor arheologice. Dovezile numismatice au demonstrat deja prezența unei circulații monetare dinamice la Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
Pe lângă descoperiri monetare izolate, șase depozite monetare au fost surprinse în timpul cercetărilor arheologice în diverse zone ale sitului (amfiteatru, for), iar pentru un ansamblu monetar nu se cunoaște locul exact de descoperire. Termenul „depozit” a fost utilizat în acest context, deoarece descoperirile menționate mai sus constau dintr-un număr mic de monede găsite împreună (o descoperire include 21 de denari, iar celelalte până la șapte monede) și constau din diverse nominale, inclusiv din bronz. Unele dintre acestea au fost cel mai probabil pierderi accidentale de monede (bani de buzunar).
În comparație cu cazurile de mai sus, descoperirea monetară care face obiectul cărții de față cu un număr mult mai mare de monede – 177 de bucăți – din metal prețios (argint) poate fi definit ca tezaur (Catalog; Pl. 1–7).” (din TEZAURUL)


CONTENTS


LIST OF ILLUSTRATIONS

ACKNOWLEDGMENTS

INTRODUCTION. THE SITE

THE HOARD

CONDITIONS OF DISCOVERY

THE HOARD STRUCTURE

INTERPRETATION

THE HOARD VALUE IN ITS OWN TIME

THE “MINT”

THE REASON FOR THE HOARD BURIAL AND NON-RECOVERY

REFERENCES

GRAPH

FIGURES

MAPS

CATALOGUE

PLATES