FILOLOGIE

LECŢII DE CULTURĂ ȘI LITERATURĂ RUSĂ

Judit Bartalis-Bán

carte
ISBN 978-606-020-243-1
Anul apariției: 2020
Format: A5
Nr. pagini: 220
Preț: 25 lei

„Pentru a înţelege literatura rusă în toată complexitatea și pro¬funzimea ei, trebuie să ne întoarcem la izvoarele acestei culturi, să ne creionăm o imagine despre timpul, locul, condiţiile în care s-a format poporul rus, despre etapele istoriei acestuia. Pentru o aseme¬nea incursiune la izvoarele formării poporului rus, a culturii ruse, va trebui să aruncăm o privire spre acele vremuri, când pe imensul teritoriu al Câmpiei Europei de Est au pătruns triburile slavilor de răsărit, desprinși din comunitatea slavă comună.”
(din „Începuturile culturii și civilizaţiei ruse”)CUPRINS


ÎNCEPUTURILE CULTURII ȘI CIVILIZAŢIEI RUSE
Slavii de răsărit

FOLCLORUL RUS
Poveștile populare

LITERATURA RUSĂ VECHE (SECOLELE XI-XVII)
Considerente generale. Periodizarea
Literatura între secolele XI-XIII (Literatura Rusiei Kievene)
Apariţia scrisului pe teritoriul Rusiei vechi
Cântec despre oastea lui Igor (Слово о полку Игореве)
Literatura secolelor XIII-XVI
Călătoria pe trei mări a lui Afanasii Nikitin (Хождение за три моря Афанасия Никитина)
Povestire despre Sfinţii Petru și Fevronia din Murom (secolul al XVlea) (Cвятые Пётр и Феврония Муромские)
Rânduiala casei (Домострой)
Perioada anilor tulburi (Смутное время)
Răscoala lui Stepan Razin
Literatura secolului al XVII-lea
Povestea lui Erș Erșovici (Повесть о Ерше Ершовиче)
Povestirea despre asediul Mănăstirii Troiţe-Serghiev (Сказание Аврамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря)
Povestea despre Savva Grudţân (Повесть о Савве Грудцыне)
Începuturile artei teatrale ruse
Școala Slavo-Greco-Latină – prima instituţie de învăţământ superior în Rusia

LITERATURA SECOLULUI AL XVIII-LEA – PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
Epoca lui Petru I (1682–1725)
Clasicismul rus
Antioh Cantemir (1708–1744)
Mihail Lomonosov (1711–1765)
Iluminismul rus
Epoca Ecaterinei a II-a
Aleksandr Nikolaevici Radișcev (1749–1802)
Gavril Romanovici Derjavin (1743–1816)
Denis Ivanovici Fonvizin (1745–1792)
Sentimentalismul rus
Nikolai Mihailovici Karamzin (1766–1826)
Literatura secolului al XIX-lea
Vasili Andreevici Jukovski (1783–1852)
Konstantin Nikolaevici Batiușkov (1787–1855)
Ivan Andreevici Krîlov (1769–1844)
Aleksandr Sergheevici Griboedov (1795–1829)
Mișcarea decembristă
Aleksandr Sergheevici Pușkin (1799–1837)
Mihail Iurevici Lermontov (1814–1841)
Nikolai Vasilievici Gogol (1809–1852)

BIBLIOGRAFIE