FILOLOGIE

NUMELE COMERCIALE „MĂRCI ÎNREGISTRATE” CULTURAL-LINGVISTIC

Flavia-Elena Oșan

carte
ISBN 978-606-020-246-2
Anul apariției: 2020
Format: A5
Nr. pagini: 248
Preț: 25 lei

„Prin cartea aici analizată, cu titlul Numele comerciale – «mărci înregistrate» cultural-lingvistic, avem bucuria de a înregistra o nouă contribuţie prin care școala băimăreană de onomastică și-a îmbogăţit palmaresul. Din anul 2011 până în prezent, cele patru cadre didactice care constituie Centrul de Onomastică de la Facultatea de Litere, împreună cu studenţi, masteranzi și doctoranzi pasionaţi de știinţa numelor au publicat 18 cărţi, dintre care 6 în străinătate, patru volume de tip proceedings (https://onomasticafelecan.ro), zeci de articole și au organizat cinci ediţii ale uneia dintre cele mai importante manifestări știinţifice de profil la nivel internaţional (a doua, ca pondere, după Congresul Internaţional de Știinţe Onomastice), și anume Conferinţa Internaţională de Onomastică: Numele și numirea (ICONN). Într‑un asemenea context de efervescenţă culturală, apariţia a încă unei lucrări nu poate fi decât bine-venită. Doctoranzii, masteranzii și studenţii pasionaţi de știinţa numelor se alătură dascălilor, elaborând lucrări serioase, care îmbogăţesc bibliografia onomastică autohtonă.” (Daiana Felecan din „Prefaţă”)


CUPRINS


Prefaţă

Introducere

Introduction

PARTEA ÎNTÂI.
ACTUL DENOMINATIV – CONTEXTUALIZARE ȘI CONCEPTUALIZARE
Capitolul 1. Numele propriu – abordare interdisciplinară
1.1. Aspecte teoretice și terminologice cu privire la numele propriu
1.2. Definiţii și interpretări ale numelui propriu – perspectivă diacronică și sincronică
1.2.1. Numele propriu: semn lingvistic arbitrar vs. motivat
1.2.2. Nume proprii vide de sens vs. nume proprii bogate în sens
1.2.3. Numele propriu în studiile de onomastică
1.3. Categorii și subcategorii în peisajul onomastic
1.3.1. Clasificări ale numelor proprii – perspectiva autorilor străini
1.3.2. Clasificări ale numelor proprii – perspectiva autorilor români
1.4. Numele proprii – abordare interdisciplinară
1.4.1. Perspective lingvistice
1.4.2. Interpretări din punctul de vedere al semanticii
1.4.3. Abordări din sfera pragmaticii
1.4.4. Numele proprii din punct de vedere semiotic
1.4.5. Componenta gramaticală
1.4.5.1. Numele proprii – categoria gramaticală a genului
1.4.5.2. Numele proprii – categoria gramaticală a numărului
1.4.5.3. Numele proprii – categoria gramaticală a cazului

Capitolul 2. Numele comerciale în interiorul genului proxim
2.1. Nume de marcă / nume de brand / nume comercial – tipare teoretice
2.2. Coordonate socio- și pragmalingvistice ale numelor comerciale
2.2.1. Dimensiunea socioculturală a numelor comerciale în contemporaneitate
2.2.2. Numele comerciale în comunicare – valenţe pragmalingvistice
2.3. Numele comerciale – Npr modificate vs. Npr nemodificate
2.4. Numele comerciale – denominaţii monoreferenţiale vs. plurireferenţiale
2.5. Varietate formală și specificitate semantico-referenţială în cazul numelor comerciale
2.6. Influenţe străine asupra Nc românești
2.7. Numele comerciale – abordare transdisciplinară
2.7.1. Definiţii ale mărcii înregistrate din perspectiva marketingului
2.7.2. Brandul – perspectiva știinţelor economice și de marketing
2.8. Relaţia furnizori – nume de brand – clienţi
Concluzii cu privire la Partea I

PARTEA A II-A.
DINAMICA NUMELOR COMERCIALE ROMÂNEȘTI – MODELE DE ANALIZĂ ȘI DISCURS PUBLICITAR
Capitolul 3. Tipologia numelor de parfumuri românești din perioada comunistă până în prezent
3.1. Preliminarii
3.2. Rolul numelui de parfum în elaborarea strategiei de marketing – implicaţii la nivelul receptării
3.3. Structura numelor de parfumuri din perioada comunistă
3.3.1. Componenta onomastică
3.3.2. Componenta gramaticală
3.3.3. Componenta lexico-semantică
3.4. Nume de parfumuri construite sub efectul sinesteziei
3.5. Structura numelor de parfumuri create după 1989
3.5.1. Aspecte generice
3.5.2. Componenta onomastică
3.5.3. Componenta gramaticală
3.5.4. Componenta lexico-semantică
3.6. Influenţe străine asupra numelor de parfumuri

Capitolul 4. Elemente convenţionale și neconvenţionale în categoria numelor de produse lactate
4.1. Numele comerciale în spaţiul autohton românesc
4.2. Structura numelor comerciale convenţionale din domeniul produselor lactate
4.2.1. Componenta onomastică
4.2.2. Componenta lexico-semantică
4.2.3. Componenta pragmatică
4.3. Nume de produse comerciale văzute ca sintagme descriptive
4.4. Elemente neconvenţionale prezente în structura numelor comerciale din categoria produselor lactate – aspecte fonetice și lexicologice

Capitolul 5. Practici denominative specifice onomasticii vestimentare din spaţiul public românesc
5.1. Onomastică vestimentară – context lingvistic, social, cultural și economic
5.2. Structura numelor de firme românești din domeniul industriei textile
5.2.1. Nume de firme monomembre
5.2.2. Sintagme bimembre
5.2.3. Structuri trimembre
5.3. Categorii onomastice identificate în numele comerciale românești din industria textilă
5.4. Onomastică vestimentară – nivelul lexico-semantic
5.5. Figuri retorice întâlnite în construcţia numelor obiectelor / accesoriilor vestimentare
5.6. Numele comerciale – semne lingvistice ale comunicării interculturale
5.7. Elemente de construcţie a imaginii publicitare în cazul brandului românesc Jolidon

Capitolul 6. Retorica publicitară în lumea brandurilor
6.1. Relaţia nume – produs – publicitate în spaţiul real și virtual
6.2. Caracterul polimorf al discursului publicitar
6.2.1. Componenta verbală a discursului publicitar
6.2.2. Componenta vizuală a discursului publicitar
6.2.2.1. Imaginea obiectului – element-cheie al persuasiunii
6.2.2.2. Organizarea vizuală a textului publicitar – funcţie estetică și pragmatică
6.2.3. Logoul
6.3. Analiza discursului publicitar – modele de referinţă
6.3.1. Caracterizarea textului publicitar la nivel secvenţial
6.3.2. Caracterizarea textului publicitar la nivel global
6.4. Dimensiunea perlocuţionară a comunicării publicitare
6.5. Numele comerciale în reclamele și anunţurile publicitare românești – reflectarea culturii autohtone în discurs publicitar
6.5.1. Discursul publicitar de promovare a produselor comerciale din perioada interbelică
6.5.1.1. Componenta verbală
A. Numele de brand și comunicarea publicitară
B. Numele produsului – sintagmă designativă cu funcţie referenţială
C. Argumentarea publicitară – organizarea pragmatică a discursului
D. Sloganul
6.5.1.2. Componenta iconică
6.5.2. Discursul publicitar specific brandurilor românești din perioada comunistă
6.5.2.1. Promovarea industriei și a brandurilor pur românești – modalităţi lingvistice de lansare pe piaţă a brandurilor autohtone
6.5.2.2. Discursul publicitar românesc din perioada comunistă. Rolul numelui de marcă în cadrul unor acte alocutive și elocutive
6.6. Discursul publicitar – între sacru și profan
6.6.1. Discursul publicitar specific sărbătorilor – valori spirituale vs. interes material
6.6.2. Caracteristici ale sacrului reflectate în reclamele și anunţurile publicitare românești din perioada interbelică până în prezent
6.6.2.1. Opoziţia sacru vs. profan
6.6.2.2. Îmbinarea sacrului cu profanul
6.6.2.3. Sacrificiul
6.6.2.4. Dăruirea – sacralization through Gift-Giving
6.6.3. Numele comerciale și industria consumului de sacru

Capitolul 7. Nume comerciale în spaţiul românesc și francez – studiu contrastiv
7.1. Structura numelor comerciale în spaţiul românesc și francez – funcţii pragmatice
7.2. Denominaţii lexicale cu valoare persuasivă la nivel discursiv – domeniul produselor lactate
7.3. Nume comerciale construite pe baza simbolismului fonetic
7.4. Metode de formare a numelor comerciale din spaţiul francez
7.4.1. Derivarea cu prefixe – implicaţii la nivel pragmatic
7.4.2. Derivarea cu sufixe
7.5. Elemente neconvenţionale de construcţie a numelor de produse lactate în spaţiul francez
7.6. Nivelul semantic al numelor de mărci și produse lactate franţuzești

Concluzii

Bibliografie

Index auctorum

Index nominum et rerum